Artikelen in de categorie: 40 hadith Nawawi

Imam An-Nawawi (moge Allah hem genadig zijn) zette zich tijdens zijn leven in voor de islam en stelde vele bekende werken samen, waaronder de 40 hadith Nawawi. Zie hier de ahadith van Nawawi, zodat we het kunnen lezen en er lering uit kunnen trekken, insha’Allah.

Hetzelfde voor je medemoslim wensen als voor jezelf

“Niemand van jullie gelooft (werkelijk) totdat hij voor zijn broeder wenst wat hij voor zichzelf wenst.” Lees verder…

Deze hadith staat in 40 hadith Nawawi, Omgeving, Persoonlijk |

Wie in Allah en de Laatste Dag gelooft…

“Wie in Allah en de Laatste Dag gelooft, dient het goede te zeggen of te zwijgen. En wie in Allah en de Laatste Dag gelooft, dient zijn buurman op een goede wijze te behandelen. En wie in Allah en de Laatste Dag gelooft, dient zijn gast op een goede wijze te behandelen.” Lees verder…

Deze hadith staat in 40 hadith Nawawi, Omgeving, Persoonlijk |

Hadith Nawawi #3: De islam

“De islam is op vijf (zuilen) gebouwd: getuigen dat er geen god is (die het recht heeft aanbeden te worden) dan Allah en dat Mohammed de Boodschapper van Allah is, het verrichten van de gebeden, het betalen van de zakaat, het verrichten van de bedevaart naar het Huis (in Mekka) en het vasten in Ramadaan.” Lees verder…

Deze hadith staat in 40 hadith Nawawi |

Hadith Nawawi #5: Het verbod op religieuze innovaties

“Wie aan deze zaak van ons (de islam) iets toevoegt wat er niet bij hoort, het zal verworpen worden.” Lees verder…

Deze hadith staat in 40 hadith Nawawi |

Hadith Nawawi #4: Schepping en voorbeschikking

“Waarlijk, de schepping van ieder van jullie vindt plaats in de buik van de moeder, dit gedurende veertig dagen in de vorm van een levenskiem. Daarna is het even lang een klonter. Daarna is het even lang een vleesklomp. Dan wordt er een engel naar hem gestuurd die hem de levensadem inblaast en die belast is met een opdracht ten aanzien van vier zaken; het opschrijven van zijn levensonderhoud, zijn levenstijd, zijn daden en of hij gelukkig of ongelukkig zal worden.

Bij Allah, buiten Wie er geen god is, één van jullie zal werkelijk (het soort) daden verrichten van de mensen van het Paradijs, totdat er tussen hem en deze (een afstand van) een armslengte is en dan overkomt hem datgene wat voor hem beschikt is en hij zal daden verrichten van de mensen van de Hel en daar zal hij terechtkomen. En één van jullie zal daden verrichten van de mensen van de hel, totdat er tussen hem en deze nog maar (een afstand van) een armslengte is en dan overkomt hem datgene wat voor hem beschikt is, en hij zal daden verrichten van de mensen van het Paradijs en daar zal hij terechtkomen.” Lees verder…

Deze hadith staat in 40 hadith Nawawi, Persoonlijk |

Hadith Nawawi #2: Het geloof Islam

Toen wij op een dag bij de Boodschapper van Allah (vrede zij met hem) zaten, verscheen er een man voor ons met melkwitte kleding, en gitzwarte haren. Er was aan hem geen teken van het reizen af te zien en niemand van ons kende hem. Hij ging voor de Profeet (vrede zij met hem) zitten, plaatste zijn knieën tegen die van de Profeet (vrede zij met hem), legde zijn handen op zijn dijen en zei: “O Mohammed, bericht mij wat de islam is.” De Profeet (vrede zij met hem) antwoordde: “De Islam houdt in dat je getuigt dat er geen god is (die het recht heeft aanbeden te worden) dan Allah en dat je getuigt dat Mohammed de Boodschapper is van Allah, dat je het gebed onderhoudt, dat je de Zakaat uitgeeft en dat je (tijdens de maand) Ramadan vast en de bedevaart (Hadj) naar het Huis (van Allah, de Kabah in Mekka) verricht, indien je daartoe in staat bent.” Waarop hij zei: “Je hebt juist gesproken.” Wij waren erg verbaasd dat hij hem (eerst iets) vroeg en (daarna zijn antwoord) bevestigde.

Daarna zei hij: “Bericht mij wat imaan is.” Hij (de Profeet, vrede zij met hem) antwoordde: “Dat je gelooft in Allah, in Zijn Engelen, in Zijn Boeken, in Zijn Boodschappers, in de Laatste Dag en dat je gelooft in de voorbeschikking, zowel het goede ervan als het slechte.” Hij zei: “Je hebt juist gesproken.” Hij zei (vervolgens): “Bericht mij over (de betekenis van) Ihsaan.” Hij antwoordde: “Dat je Allah aanbidt alsof je Hem ziet en als je Hem niet ziet, dan ziet Hij jou wel.’

Hij (de man) zei: “Bericht mij over het (Laatste) Uur.’ (De Profeet, vrede zij met hem) antwoordde: “Daarover heeft de ondervraagde niet meer kennis dan de vrager.” Toen zei hij: “Vertel mij (dan) over haar tekenen.” Hij antwoordde: “Dat de slavin haar meesteres zal baren en dat je ziet dat op blote voeten lopende, naakte en behoeftige schapenhoeders wedijveren in het bouwen van hoge gebouwen.”

Hierna ging hij (de man) weg en ik (Umar) bleef enige tijd zitten. Toen zei hij (de Profeet): “O Umar, weet jij wie die vragensteller was?” Ik antwoordde: “Allah en Zijn Boodschapper weten het het beste.” Hij zei: “Het was Djibriel, hij kwam om jullie (over) jullie geloof te leren.”  Lees verder…

Deze hadith staat in 40 hadith Nawawi |
  • Pagina 2 van 2
  • <
  • 1
  • 2