Artikelen in de categorie: Allah

Natuurlijk hebben alle ahadith met Allah de Verhevene te maken, maar de ahadith in deze rubriek hebben betrekking op Zijn Wezen, Zijn Wil, Zijn Namen, Zijn Eigenschappen. Door over deze zaken te leren, leren we Allah kennen en daarmee versterken we ons geloof en het verlangen om Hem alleen te aanbidden.

Alleen zweren bij Allah

“Zweer niet bij jullie vaders en degene die wilt zweren, zou moeten zweren bij Allah.”  Lees verder…

Deze hadith staat in Allah, Ouders, Persoonlijk |

Verboden om te zweren bij iets of iemand anders dan Allah

“Umar ibn Al-Khattab (moge Allah tevreden met hem zijn) was met een groep mensen en hij zwoor bij zijn vader, waarop de Boodschapper van Allah (Allah’s vrede en zegeningen zij met hem) hen riep en zei:

“Voorwaar, Allaah heeft jullie verboden om bij jullie vaders te zweren. Wanneer iemand een eed moet afleggen, zweer alleen bij Allah of zwijg.”  Lees verder…

Deze hadith staat in Allah, Persoonlijk |

Iedereen is gelijk, behalve in vroomheid en goede daden

“O mensen! Waarlijk jullie Heer is Eén en jullie vader (Adam) is één. Een Arabier is niet beter dan een niet-Arabier en een niet-Arabier is niet beter dan een Arabier; een blanke is niet beter dan een donkere en een donkere is niet beter dan een blanke – behalve in termen van vroomheid en goede daden.”  Lees verder…

Deze hadith staat in Allah, Omgeving, Profeten |

Allah de Verhevene houdt van vriendelijkheid

“Allah is vriendelijk en Hij houdt van vriendelijkheid in alle zaken.”  Lees verder…

Deze hadith staat in Allah, Persoonlijk |

Positief denken over Allah de Verhevene

“Positief denken over Allah behoort tot de aanbidding van Allah.”  Lees verder…

Deze hadith staat in Allah |

Allah vragen om alles wat je nodig hebt

“Laat ieder van jullie zijn Heer vragen om (alles) wat hij nodig heeft, zodanig dat hij Hem zelfs vraagt om een schoenveter als deze gebroken is.”  Lees verder…

Deze hadith staat in Allah, Persoonlijk |

Belang van het aanbidden van Allah

“Een ongelovige zal op de Dag des Oordeels gebracht worden en (aan hem) zal gevraagd worden: “Als je de hele aarde vol goud bezat, zou je het gebruiken om jezelf ermee te bevrijden?” Hij zal zeggen: “Ja.” Dan zal er gezegd worden tegen hem: “Je werd om iets eenvoudigers gevraagd (het enkel aanbidden van Allah).” Lees verder…

Deze hadith staat in Allah, Hiernamaals |

Uitdaging van Allah

“Ik hoorde de Profeet zeggen:

“Allah zegt: “Wie zijn er onrechtvaardiger dan degenen die proberen om iets als Mijn schepping te scheppen? Ik daag hen uit om zelfs maar een kleine mier, een tarwekorrel of een gerstkorrel te scheppen.” Lees verder…

Deze hadith staat in Allah, Alledaagse zaken |

Geloven in Allah

“De mensen zullen niet ophouden met vragen stellen aan elkaar tot zij deze (vraag) bereiken: “Allah heeft alles geschapen, maar wie heeft Allah geschapen?” Degene die met deze situatie geconfronteerd wordt, zou moeten zeggen: “Ik geloof in Allah.” Lees verder…

Deze hadith staat in Allah, Omgeving |

Het geloven in de eenheid van Allah

“Allah heeft het Hellevuur verboden verklaard voor degenen die zeggen: “Niets of niemand heeft het recht om aanbeden te worden, behalve Allah, daarmee het Aangezicht van Allah wensend.” Lees verder…

Deze hadith staat in Allah, Hiernamaals, Persoonlijk |