Artikelen in de categorie: Allah

Natuurlijk hebben alle ahadith met Allah de Verhevene te maken, maar de ahadith in deze rubriek hebben betrekking op Zijn Wezen, Zijn Wil, Zijn Namen, Zijn Eigenschappen. Door over deze zaken te leren, leren we Allah kennen en daarmee versterken we ons geloof en het verlangen om Hem alleen te aanbidden.

Allah en Zijn Profeet gehoorzamen

“Iedereen die mij gehoorzaamt, gehoorzaamt Allah; en iedereen die ongehoorzaam is jegens mij, is ongehoorzaam jegens Allah; en iedereen die gehoorzaam is jegens de leider die ik aanstel, gehoorzaamt mij; en eenieder die ongehoorzaam is jegens hem, is ongehoorzaam jegens mij.” Lees verder…

Deze hadith staat in Allah, Persoonlijk, Profeten |

Allah is Almachtig, de ware Koning

“Op de Dag der Opstanding zal Allah de aarde vasthouden (in Zijn Hand) en de hemelen oprollen in Zijn andere Hand en (Hij zal) zeggen: “Ik ben de Koning, waar zijn de koningen van de aarde?” Lees verder…

Deze hadith staat in Allah, Hiernamaals |

De sleutel tot het Paradijs of tot het Vuur

“Eenieder die Allah ontmoet zonder dat hij iets naast Hem heeft aanbeden, zal het Paradijs binnengaan en eenieder die Hem ontmoet terwijl hij anderen naast Hem heeft aanbeden, zal het Vuur binnengaan.” Lees verder…

Deze hadith staat in Allah, Hiernamaals |

99 namen van Allah

“Allah heeft 99 Namen, wie deze leert, zal het Paradijs binnentreden.” Lees verder…

Deze hadith staat in Allah, Hiernamaals |

Overtuigd zijn van de eenheid van Allah

“Als iemand sterft terwijl hij overtuigd is dat er geen god is (die het recht heeft om aanbeden te worden) dan Allah, dan zal hij het Paradijs betreden.” Lees verder…

Deze hadith staat in Allah, Hiernamaals, Persoonlijk |

De beste wijze om Allah te gedenken

“De beste wijze om Allah te gedenken is: ‘Er is geen god dan Allah (Laa illaaha illaAllah).” Lees verder…

Deze hadith staat in Allah, Lofprijzingen |

De eeuwige Tevredenheid van Allah krijgen

“Voorwaar, Allah zal tegen de mensen van het Paradijs zeggen: “O mensen van het Paradijs,” waarop zij antwoorden: “Hier zij weer, onze Heer, om U te behagen.” Allah zegt: “Zijn jullie tevreden?” waarop zij antwoorden: “Waarom zouden wij niet tevreden zijn, terwijl U ons heeft gegeven wat U niemand van onder Uw schepselen heeft gegeven?” Allah zegt: “Zal Ik jullie iets beters geven?” waarop zij vragen: “O Heer, wat is beter dan dit?” Dan zegt Allah: “Ik laat Mijn Tevredenheid op jullie rusten, waarna Ik nooit meer boos op jullie zal worden.” Lees verder…

Deze hadith staat in Allah, Hadith Qudsi, Hiernamaals |

Het belang van aanhoudende daden

“De meest geliefde daad bij Allah is de aanhoudende daad, zelfs al is het maar weinig.” Lees verder…

Deze hadith staat in Allah, Alledaagse zaken, Persoonlijk |

Berouw en het gedenken van Allah

“Allah de Verhevene zegt: “Ik ben tegenover iedere dienaar zoals hij denkt dat Ik ben. Ik ben met hem waar hij Mij ook gedenkt. Bij Allah, Allah is meer verheugd met het berouw van Zijn dienaar dan wie ook van jullie zou zijn nadat hij zijn verloren rijdier in de woestijn terugvindt. Wie Mij een handbreedte nadert, nader Ik een armlengte; en wie Mij een armlengte nadert, nader ik de ruimte tussen twee uitgestrekte armen. Als een dienaar van Mij, Mij lopend nadert, ren Ik hem tegemoet.” Lees verder…

Deze hadith staat in Allah, Hadith Qudsi, Persoonlijk |

Het gebruik van siwak stelt Allah tevreden

“Siwak reinigt de mond en stelt de Heer tevreden.” Lees verder…

Deze hadith staat in Allah, Alledaagse zaken, Reinheid |