Artikelen in de categorie: Allah

Natuurlijk hebben alle ahadith met Allah de Verhevene te maken, maar de ahadith in deze rubriek hebben betrekking op Zijn Wezen, Zijn Wil, Zijn Namen, Zijn Eigenschappen. Door over deze zaken te leren, leren we Allah kennen en daarmee versterken we ons geloof en het verlangen om Hem alleen te aanbidden.

Afgoderij is een groot onrecht

“Toen Allah het vers openbaarde: ‘Degenen die geloven en niet hun geloof met onrecht vermengen: zij zijn degenen die veiligheid toekomt en zij zijn de rechtgeleiden,’ zeiden wij: “O Boodschapper van Allah, en wie van ons doet zichzelf geen onrecht aan?” Daarop antwoordde de Profeet: “Het is niet hetgeen jullie zeggen, maar het (onrecht) betekent afgoderij (in het vers). Hebben jullie het advies van Luqman aan zijn zoon niet gehoord: “O mijn zoon, ken Allah geen deelgenoten toe: voorwaar, het toekennen van deelgenoten (aan Allah) is zeker een geweldig onrecht.” Lees verder…

Deze hadith staat in Allah, Aqiedah |

Het geven van eten en drinken en het bezoeken van de zieken

“Allah zal zeggen op de Dag des Oordeels: “O zoon van Adam, Ik was ziek en jij bezocht Me niet.” Hij (de zoon van Adam) zal zeggen: “O Heer, hoe had ik U moeten bezoeken terwijl U de Heer der Werelden bent?” Allah zal zeggen: “Wist jij niet dat Mijn dienaar die-en-die ziek was en jij bezocht hem niet? Wist jij niet dat als jij hem had bezocht dat jij Mij bij hem aangetroffen had.”

Allah vraagt: “O zoon van Adam, ik vroeg jou om eten en jij voedde Mij niet.” Hij zal zeggen: “O Heer, hoe kan ik U voeden terwijl U de Heer der Werelden bent?” Hij zal zeggen: “Wist jij niet dat Mijn dienaar die-en-die jou om eten vroeg en jij voedde hem niet? Wist jij niet dat als jij hem had gevoed dat jij dat (de beloning ervoor) zeker bij Mij aangetroffen had?”

Allah zal zeggen: “O zoon van Adam, ik vroeg jou om drinken en jij voorzag mij niet.” Hij zal zeggen: “O Heer, hoe kan ik u voorzien terwijl U de Heer der Werelden bent?” Daarop zal Hij zeggen: “Die-en-die dienaar van Mij vroeg jou om drinken, maar jij voorzag Hem niet. Wist jij niet dat als jij hem voorzien had van drinken, dat jij dat (de beloning ervoor) zeker bij Mij aangetroffen had?” Lees verder…

Deze hadith staat in Allah, Hadith Qudsi, Omgeving |

De Genade van Allah is niet beperkt

“De Boodschapper van Allah was opgestaan om te bidden en wij volgden hem. Een bedoeïen zijn toen tijdens het gebed: “O Allah, schenk mij genade en schenk Mohammed genade en schenk niemand genade met ons.”

Toen de Profeet zijn gebed beëindigd had, zei hij tegen de bedoeïen: “Jij hebt een ruime zaak beperkt”, hij doelde op de genade van Allah.” Lees verder…

Deze hadith staat in Allah, Omgeving |

De Genade van Allah

“Toen Allah de schepping vervolmaakt had, schreef Hij in Zijn Boek dat bij Hem op Zijn Troon is: “Mijn Genade zal Mijn Woede overtreffen.” Lees verder…

Deze hadith staat in Allah |

Schaduw op de Dag des Oordeels

“Er zijn zeven (soorten) mensen aan wie Allah schaduw zal geven op de Dag dat er geen schaduw zal zijn, behalve de schaduw die Hij geeft. Zij zijn:

1. De rechtvaardige leider

2. Een jongeling die opgegroeid is met het (oprecht) aanbidden van Allah (vanaf zijn jeugd)

3. Een man van wie zijn hart aan de moskee verbonden is

4. Twee personen die omwille van Allah van elkaar houden en die elkaar ontmoeten en elkaar verlaten vanwege de zaak van Allah

5. Een man die door een mooie vrouw met een hoge status verleid wordt tot onwettige geslachtsgemeenschap en zegt: “Ik vrees Allah”

6. Iemand die in het geheim liefdadigheid geeft, zodanig dat zijn linkerhand niet weet wat zijn rechterhand gegeven heeft

7. Degene die in afzondering Allah gedenkt, terwijl zijn tranen vloeien.” Lees verder…

Deze hadith staat in Allah, Hiernamaals, Omgeving, Persoonlijk, Zakat / sadaqa |

De sleutels van het ongeziene

“De sleutels van het ongeziene zijn er vijf. Niemand kent ze, behalve Allah:

1. Niemand weet wat er morgen zal gebeuren, behalve Allah

2. Niemand weet wat er in baarmoeder is, behalve Allah

3. Niemand weet wanneer het zal regenen, behalve Allah

4. Niemand weet op welke grond hij zal sterven

5. Niemand weet wanneer het Uur zal aanbreken, behalve Allah.” Lees verder…

Deze hadith staat in Allah, Alledaagse zaken, Hiernamaals, Koran, Moslimvrouw |

Paradijs betreden middels de Barmhartigheid van Allah

“Niemand zal het paradijs binnentreden door zijn daden (alleen).”

Daarop vroegen de metgezellen: “Ook u niet, O Profeet van Allah?” De Profeet (vrede en zegeningen zij met hem) antwoordde:

“Nee, ook ik niet, tenzij Allah mij overspoelt met Zijn Barmhartigheid.” Lees verder…

Deze hadith staat in Allah, Hiernamaals, Persoonlijk |

Vergeving door Allah

“Allah strekt Zijn Hand uit tijdens de nacht, zodat degenen die zonden verricht hebben tijdens de dag om vergeving kunnen vragen, en Hij strekt Zijn Hand uit tijdens de dag, zodat degenen die zonden verricht hebben tijdens de nacht om vergeving kunnen vragen. (En zo gaat dit door) tot de zon uit het Westen zal opkomen.” Lees verder…

Deze hadith staat in Allah, Persoonlijk |

Positief denken over Allah

“Wanneer iemand van jullie sterft, laat hem dan positief over Allah denken.” Lees verder…

Deze hadith staat in Allah, Hiernamaals, Persoonlijk |

Vertrouw op Allah

“Waak over (de voorschriften van) Allah en Hij zal over jou waken. Waak over (de voorschriften van) Allah en je zult Hem voor jou treffen. Als je vraagt, vraag dan aan Allah en als je hulp zoekt, zoek deze dan bij Allah. En weet dat als de (gehele) gemeenschap zich verzamelt om jou van enig voordeel te voorzien, zij daar niet in zal slagen, behalve als Allah dit reeds voor jou heeft voorgeschreven. En als zij zich verzamelt om jou met iets te benadelen, dan zal zij daar niet in slagen, behalve als Allah dit reeds voor jou heeft voorgeschreven. De pennen zijn reeds opgeheven en de geschriften zijn reeds opgedroogd.” Lees verder…

Deze hadith staat in Allah, Persoonlijk |