Artikelen in de categorie: Allah

Natuurlijk hebben alle ahadith met Allah de Verhevene te maken, maar de ahadith in deze rubriek hebben betrekking op Zijn Wezen, Zijn Wil, Zijn Namen, Zijn Eigenschappen. Door over deze zaken te leren, leren we Allah kennen en daarmee versterken we ons geloof en het verlangen om Hem alleen te aanbidden.

Tevredenheid van Allah over degene die berouw toont

“Allah is tevredener met het berouw van Zijn dienaar dan iemand van jullie tevreden is met het terugvinden van zijn kameel die hij kwijtraakte in een (dorre) woestijn.” Lees verder…

Deze hadith staat in Allah, Persoonlijk |

Het zien van Allah

“Wanneer de bewoners van het Paradijs het Paradijs binnentreden, zal de Gezegende, de Verhevene vragen: “Verlangen jullie naar meer?” Zij zullen zeggen: “Heeft U niet reeds onze gezichten verlicht? Heeft U ons niet het Paradijs laten binnentreden en ons gered van het Hellevuur?”

Daarop zal Hij (Allah) de bedekking opheffen (tussen Hem en de bewoners van het Paradijs) en van de zaken die hen (de bewoners van het Paradijs) gegeven is, is er niets waar zij meer van zullen houden dan het aanschouwen van hun Heer, de Almachtige, de Verheerlijkte.” Lees verder…

Deze hadith staat in Allah, Hiernamaals |

Voorbestemming van de schepping

“Allah heeft de voorbestemming van de schepping opgeschreven vijftigduizend jaar voordat Hij de hemelen en de aarde schiep.” Lees verder…

Deze hadith staat in Allah, Overige |

Als moslim sterven

“Eenieder die sterft terwijl hij weet dat er geen andere god is dan Allah, zal (uiteindelijk) het Paradijs binnentreden.” Lees verder…

Deze hadith staat in Allah, Persoonlijk |

Allah heeft onze harten onder controle

“De harten van de kinderen van Adam zijn als één (hart) tussen de Vingers van de Meest Barmhartige en Hij stuurt ze (de harten) in welke richting Hij wil.”

Daarna zei de Profeet (vrede en zegeningen zij met hem):

“O Allah, Bewaarder van de harten, laat onze harten gehoorzaam zijn aan U.” Lees verder…

Deze hadith staat in Allah, Persoonlijk |

Wie is de Schepper?

“Allah de Verhevene zegt: “Wie begaat er een groter onrecht dan degene die erop uit is het gelijke van Mijn schepping te scheppen? Laat hen een atoom maken, of een korrel tarwe of een korrel gerst.” Lees verder…

Deze hadith staat in Allah, Hadith Qudsi |