Artikelen in de categorie: Engelen

Laat sahoer niet na, zelfs al is het met een slok water

“Sahoer is een gezegende maaltijd; laat het niet na. Desnoods drinkt iemand van jullie een slok water, want waarlijk, Allah en Zijn engelen prijzen degenen die sahoer nuttigen.”  Lees verder…

Deze hadith staat in Engelen, Vasten |

Samenkomen in de huizen van Allah

“Er komt geen gezelschap bijeen in de huizen van Allah, het Boek van Allah reciterend en bestuderend, of rust zal op hen neerdalen, genade zal hen bedekken, de engelen zullen hen omringen en Allah zal hen noemen bij degenen die met Hem zijn.”  Lees verder…

Deze hadith staat in Engelen, Koran |

Kennis opdoen over onze dien is zeer waardevol

“Voorwaar, wie een weg kiest waarin hij naar kennis zoekt, Allaah zal (hem) daarmee een weg naar het paradijs geven. En voorwaar, de engelen zullen hun vleugels laten neerdalen vanwege hun tevredenheid met degene die kennis vergaart. En voorwaar, degenen die zich in de hemelen en op de aarde bevinden en de vissen in de zee vragen voor hem om vergiffenis. En voorwaar, de waarde van een geleerde tegenover die van de aanbidder, is de waarde van de volle maan die in de nacht schijnt tegenover de rest van de planeten. En voorwaar, de geleerden zijn de erfgenamen van de profeten. De profeten hebben geen ‘dinar’ of ‘dirham’ nagelaten, maar hebben kennis nagelaten. Voorwaar, wie dat grijpt, hij heeft een overvloedig aandeel gegrepen.”  Lees verder…

Deze hadith staat in Engelen, Persoonlijk, Profeten |

De Hel zal getrokken worden door 4.900.000.000 engelen

“Op de Dag des Oordeels zal de Hel door 70.000 touwen getrokken worden, en ieder touw zal getrokken worden door 70.000 engelen.”  Lees verder…

Deze hadith staat in Engelen, Hiernamaals |

Beschrijving van Jibriel

“De Boodschapper van Allah zag Jibriel in zijn ware gedaante, hij heeft zeshonderd vleugels en elk van hen bedekte de horizon. Van zijn vleugels vielen juwelen, parels en robijnen, waar alleen Allah over weet.”  Lees verder…

Deze hadith staat in Engelen |