Artikelen in de categorie: Gebed

Het gebed behoort tot de 5 zuilen van de islam en is een grote verplichting voor de moslims. Er zijn vijf verplichte gebeden op een dag op vastgestelde tijdstippen en daarnaast kunnen er natuurlijk ook vrijwillige gebeden verricht worden. Lees hier over de wijze van het gebed, de beloning en meer handige ahadith.

Liefdadigheid verrichten

“Elke ledemaat van de mens moet elke dag dat de zon opkomt liefdadigheid verrichten. Het brengen van rechtvaardigheid tussen twee mensen is liefdadigheid. Een man helpen met zijn rijdier, hem erop helpen of zijn bagage er op laden is liefdadigheid. Een goed woord is liefdadigheid. Elke stap die je neemt (naar de moskee) om het gebed te verrichten is liefdadigheid. En iets schadelijks van de weg verwijderen is liefdadigheid.” Lees verder…

Smeekbeden verrichten op een bepaalde tijd op vrijdag

“Gedurende de vrijdag is er een tijd waarop een moslim bidt en Allah om iets goeds vraagt en dat Hij het hem zal geven,” en de Profeet (Allah’s vrede en zegeningen zij met hem) gebaarde met zijn hand om aan te geven hoe kort die tijd is.  Lees verder…

Deze hadith staat in Gebed, Smeekbeden |

Zonden vergeven door bijwonen van vrijdaggebed

“Degene die de grote wassing (ghusl) verricht en dan naar het vrijdaggebed komt, bidt zoveel als voorgeschreven is voor hem, luistert naar de vrijdagpreek (khutbah) tot het voorbij is en dan bidt met hem (de imam), zal vergeven worden voor zijn zonden tussen die en de volgende vrijdag en drie extra dagen.”  Lees verder…

Deze hadith staat in Gebed |

In het donker naar de moskee lopen

“Geef blijde tijdingen aan degenen die in het donker naar de moskee lopen, zij zullen volledig licht hebben op de Dag des Oordeels.”  Lees verder…

Deze hadith staat in Gebed, Hiernamaals |

Het beste en het slechtste

“De Boodschapper van Allah (Allah’s vrede en zegeningen zij met hem) was gewend tijdens de vrijdagpreek te zeggen:

“Het beste woord is het Boek van Allah en de beste leiding is de leiding van Mohammed en de slechtste zaken zijn de innovaties en iedere innovatie is een dwaling.”  Lees verder…

Deze hadith staat in Gebed |

Kwijtschelding zonden door middel van dagelijkse gebeden en het vrijdaggebed

“De vijf dagelijkse gebeden en het ene vrijdaggebed en het (volgende) vrijdaggebed zijn een kwijtschelding voor de (ertussen gepleegde) zonden, zolang het niet om grote zonden gaat.” Lees verder…

Deze hadith staat in Gebed |

Waarde van de sudjud

“Vermeerder je sudjud, want geen moslim verricht één sadjdah omwille van Allah de Verhevene zonder dat Allah hem er een graad in het Paradijs mee verheft en een zonde van hem vergeeft.”  Lees verder…

Deze hadith staat in Gebed |

Rijen rechtmaken tijdens het gebed

“Maak jullie rijen recht, want het recht maken van de rijen behoort tot de vervolmaking van het gebed.” Lees verder…

Deze hadith staat in Gebed |

Gebed gemist door vergeetachtigheid of verslapen

“Wanneer iemand van jullie een gebed vergeet of zich voor het gebed verslaapt, dan dient hij het gebed te verrichten wanneer hij het zich herinnert, want Allah heeft gezegd (in de Koran):

“Onderhoud het gebed om Mij te gedenken.” Lees verder…

Deze hadith staat in Gebed |

Het vrijdaggebed meer dan drie keer missen

“Wanneer iemand uit onachtzaamheid drie opeenvolgende keren het vrijdaggebed mist, zal zijn hart verzegeld worden door Allah.” Lees verder…

Deze hadith staat in Gebed |