Artikelen in de categorie: Gebed

Het gebed behoort tot de 5 zuilen van de islam en is een grote verplichting voor de moslims. Er zijn vijf verplichte gebeden op een dag op vastgestelde tijdstippen en daarnaast kunnen er natuurlijk ook vrijwillige gebeden verricht worden. Lees hier over de wijze van het gebed, de beloning en meer handige ahadith.

Verboden om te praten tijdens het gebed

Zayd ibn Arqam (moge Allah tevreden met hem zijn) heeft overgeleverd:

“Wij waren gewend om te praten tijdens het gebed en men sprak met een metgezel aan zijn zijde, totdat (het volgende vers) werd geopenbaard:

“En staat voor Allaah in ootmoed.”

En toen werd ons opgedragen om stil te zijn (tijdens het gebed) en werd het ons verboden om te spreken.”  Lees verder…

Deze hadith staat in Gebed, Koran |

Het wegduwen van iemand die voor een biddende langs wilt lopen

“Wanneer iemand van jullie aan het bidden is achter iets als een Sutrah en iemand probeert om voor hem langs te passeren, dan dient hij hem weg te duwen, en wanneer hij weigert, zou hij hem moeten bestrijden, want hij is een shaitan.”  Lees verder…

Deze hadith staat in Gebed |

Voor een biddende persoon langs lopen

“Wanneer iemand die voor een biddende persoon langs loopt, wist hoe groot de zonde was, dan had hij nog liever veertig dagen (of veertig maanden of veertig jaren) gewacht, dan dat hij voor langs gelopen was.” Lees verder…

Deze hadith staat in Gebed |

Grote beloningen voor vroeg naar het vrijdaggebed komen

“Wie op vrijdag de grote wassing verricht en vervolgens in het eerste uur naar de moskee gaat, het is net alsof hij een kameel heeft geofferd. En wie in het tweede uur naar de moskee gaat, het is net alsof hij een koe heeft geofferd. En wie in het derde uur naar de moskee gaat, het is net alsof hij een gehoornde ram heeft geofferd. En wie in het vierde uur naar de moskee gaat, het is net alsof hij een kip heeft geofferd. En wie in het vijfde uur naar de moskee gaat, het is net alsof hij een ei heeft geofferd. Maar zodra de imam tevoorschijn komt, gaan de engelen naar binnen om te luisteren naar de khutbah.”  Lees verder…

Deze hadith staat in Gebed |

Bidden bij binnenkomst in de moskee, ook tijdens het vrijdaggebed

“Er kwam een man de moskee binnen terwijl de Profeet (Allah’s vrede en zegeningen zij met hem) de mensen toesprak tijdens de vrijdagpreek (khutbah). De Profeet (Allah’s vrede en zegeningen zij met hem) vroeg hem:

“Heb je twee gebedseenheden gebeden?”

De man zei: “Nee”, waarop de Profeet (Allah’s vrede en zegeningen zij met hem) zei:

“Ga staan en verricht twee gebedseenheden.”  Lees verder…

Deze hadith staat in Gebed |

Het verbod op spreken tijdens de khutbah tijdens het vrijdaggebed

“(Zelfs) als je jouw metgezel vraagt om stil te zijn terwijl de imam aan het preken is op jumu’ah, heb jij je schuldig gemaakt aan ijdel gepraat.”  Lees verder…

Deze hadith staat in Gebed |

De sleutel, de opening en de afsluiting van het gebed

“De sleutel tot het gebed is het verrichten van de wudu, de opening van het gebed is de takbier en het gebed wordt afgesloten met de tasliem.”  Lees verder…

Deze hadith staat in Gebed, Overige |

Het nachtgebed tijdens de Ramadan

“Ik hoorde de Boodschapper van Allah zeggen met betrekking tot de Ramadan:

“Degene die het nachtgebed (tijdens de maand Ramadan) verricht met oprechtheid en hopende op een beloning van Allah, al zijn voorgaande zonden zullen vergeven worden.” Lees verder…

Deze hadith staat in Gebed, Vasten |

Verbod op spreken tijdens het vrijdaggebed

“De Profeet (vrede en zegeningen zij met hem) zat op de minbar, sprak tot de mensen en reciteerde een vers (uit de Koran). Ubai ibn Ka’b zat naast me en ik zei tegen hem: “O Ubai, wanneer is dit vers geopenbaard?” Maar hij sprak niet met mij, dus ik vroeg het hem nogmaals en hij sprak niet met mij tot de Profeet (vrede en zegeningen zij met hem) van de minbar afkwam. Toen zei Ubai tegen mij: “Jij hebt niets verworven van jouw vrijdaggebed, behalve loze kletspraat.”

Toen de Profeet (vrede en zegeningen zij met hem) het gebed beëindigd had, ging ik naar hem en vertelde hem (over het gebeurde). Hij zei: “Ubai heeft gelijk. Als je jouw imam hoort spreken, blijf dan stil en luister aandachtig tot hij klaar is.” Lees verder…

Deze hadith staat in Gebed, Overige |

Het belang van goed gedrag

“Met zijn goede gedrag kan een gelovige het niveau bereiken van iemand die bidt gedurende de nacht en vast gedurende de dag.” Lees verder…

Deze hadith staat in Gebed, Persoonlijk, Vasten |