Artikelen in de categorie: Gebed

Het gebed behoort tot de 5 zuilen van de islam en is een grote verplichting voor de moslims. Er zijn vijf verplichte gebeden op een dag op vastgestelde tijdstippen en daarnaast kunnen er natuurlijk ook vrijwillige gebeden verricht worden. Lees hier over de wijze van het gebed, de beloning en meer handige ahadith.

Belang van het asr-gebed verrichten

“Degene die het Asr-gebed mist, is alsof hij zijn familie en bezit heeft verloren.” Lees verder…

Deze hadith staat in Gebed |

Vijf verplichte gebeden verrichten leidt naar het Paradijs

“Er zijn vijf (verplichte) gebeden die Allah aan Zijn dienaren heeft voorgeschreven. Degene die deze gebeden verricht, zonder van hen te missen en zonder er achteloos mee om te gaan, Allah belooft dat hij het Paradijs zal binnentreden. Wanneer iemand ze niet verricht, komt degene niet in aanmerking voor deze belofte. Als Hij wilt, zal Hij hem straffen en als Hij wilt, zal Hij hem tot het Paradijs laten toetreden.” Lees verder…

Deze hadith staat in Gebed, Hiernamaals |

Verplichting tot het volgen van de imam tijdens het gebed

“Vreest degene die zijn hoofd eerder omhoog brengt dan de imam niet dat Allah zijn hoofd of zijn uiterlijk zal veranderen in dat van een ezel?” Lees verder…

Deze hadith staat in Gebed |

De hele aarde is een gebedsplaats, behalve…

“De gehele aarde is een gebedsplaats, behalve de begraafplaats en het badhuis.” Lees verder…

Deze hadith staat in Gebed |

Gebed verrichten bij het betreden van de moskee

“Als iemand van jullie de moskee betreedt, laat hem twee gebedseenheden verrichten voor hij gaat zitten.” Lees verder…

Deze hadith staat in Gebed |

Tijden waarop het gebed verboden is

“Er zijn drie tijden waarop de Profeet (vrede en zegeningen zij met hem) ons verbood het gebed te verrichtten of om onze doden te begraven: vanaf het moment dat de zon begint op te komen tot na zonsopkomst, vanaf het moment dat de zon haar hoogste stand heeft bereikt totdat deze daar weer van afwijkt en vanaf het moment dat de zon begint onder te gaan tot na zonsondergang.” Lees verder…

Deze hadith staat in Gebed |

Begraafplaats niet tot gebedsplaats nemen

“Ik hoorde de Boodschapper van Allah (vrede en zegeningen zij met hem) vijf dagen voordat hij stierf, zeggen:

“Waarlijk de mensen voor jullie namen de graven van hun profeten en rechtschapenen tot gebedsplaatsen. Neem de graven niet tot gebedsplaatsen. Ik verbied jullie om dit te doen.” Lees verder…

Deze hadith staat in Gebed |

Waarde van vasten in Muharam en het nachtgebed

“De beste vorm van het vasten na (het vasten in de maand) Ramadan, is het vasten in de maand van Allah, (in de maand) Muharam en het beste gebed na het verplichte gebed, is het nachtgebed.” Lees verder…

Deze hadith staat in Gebed, Vasten |

Istigara gebed

“Indien iemand van jullie een beslissing moet nemen, dient hij twee (vrijwillige) gebedseenheden te bidden en dan dient hij te zeggen:

“O Allah! Ik zoek Uw Leiding in Uw kennis en kracht in Uw Macht. En ik vraag U om Uw zegeningen, U beschikt over macht, ik niet , U bent Alwetend, ik niet. U bent de Kenner van het ongeziene, O Allah! Als U weet dat deze beslissing (noem hetgeen waarover je wilt beslissen) gunstig is voor mijn islam, mijn leven en voor mij in het Hiernamaals, (of zeg: als het beter is voor mijn huidige en latere noden), bepaal het dan voor mij en maak het gemakkelijk voor mij om het te verkrijgen, en zegen mij ermee. En als U weet dat deze beslissing slecht is voor mijn islam, mijn leven en voor mij in het Hiernamaals (of zeg: als het slecht is voor mijn huidige en latere noden), houd het dan bij mij vandaan en laat mij er afstand van nemen. Bepaal voor mij datgene wat goed is voor mij en laat mij tevredenheid in datgene vinden.” Lees verder…

Deze hadith staat in Gebed, Smeekbeden |

Waarde van de adhan, de eerste rij en gebeden

“Als de mensen zouden weten welke beloning er ligt in de oproep tot het gebed en de eerste rij en als ze vervolgens enkel een beroep konden doen op het loten, dan zouden ze dit doen.

Als ze zouden weten welke beloning schuilt in het bijwonen van het duhr-gebed aan het begin van zijn tijd, dan zouden zij er naar toe rennen.

En als ze zouden weten welke beloning er schuilt in de gebeden van al-atama en as-subh, dan zouden ze daar naar toe komen, zelfs al was het kruipend.” Lees verder…

Deze hadith staat in Gebed |