Artikelen in de categorie: Gebed

Het gebed behoort tot de 5 zuilen van de islam en is een grote verplichting voor de moslims. Er zijn vijf verplichte gebeden op een dag op vastgestelde tijdstippen en daarnaast kunnen er natuurlijk ook vrijwillige gebeden verricht worden. Lees hier over de wijze van het gebed, de beloning en meer handige ahadith.

Bidden zoals de Profeet

“Bid zoals jullie mij hebben zien bidden.” Lees verder…

Deze hadith staat in Gebed, Profeten |

Het Paradijs bereiken, hoe doe je dat?

Een man vroeg aan de Profeet (vrede en zegeningen zij met hem):

“Denkt u dat wanneer ik de voorgeschreven gebeden verricht, de (maand) Ramadan vast, mezelf de toegestane zaken toesta en mezelf de verboden zaken verbied en verder niets meer doe, ik dan het Paradijs binnentreed?”

Hij (vrede en zegeningen zij met hem) zei:

“Ja.” Lees verder…

Deze hadith staat in 40 hadith Nawawi, Gebed, Persoonlijk, Vasten |

Smeekbede tussen Adhan en Iqama

“De smeekbede tussen de Adhan en de Iqama wordt niet geweigerd, dus verricht smeekbeden (tot Allah).” Lees verder…

Deze hadith staat in Gebed, Smeekbeden |

De oproep tot het gebed herhalen (adhan)

“Wanneer jullie de muadhin de adhan horen verrichten, herhaal dan wat hij zegt en voeg dan de zegeningen van Allah voor mij er aan toe, want degene die bij Allah om genade voor mij smeekt, krijgt deze tienvoudig terug (voor zichzelf). Smeek dan Allah om de wasielah voor mij. Dat is een hoog niveau in het Paradijs dat slechts aan één van de dienaren van Allah gegeven wordt. Ik hoop dat ik degene ben. Wie de wasielah voor mij vraagt, krijgt zeker voorspraak.” Lees verder…

Deze hadith staat in Gebed, Profeten |

Het gebruik van de siwak

“Als ik niet had gevonden dat ik mijn gemeenschap te zwaar zou belasten, dan zou ik hen opgedragen hebben om hun tanden te reinigen met de siwak voor ieder gebed.” Lees verder…

Deze hadith staat in Alledaagse zaken, Gebed, Gezondheid |

Rekening houden met mensen tijdens het gezamenlijke gebed

“Ik betreed het gebed met de intentie dit lang te houden (het gebed), daarna hoor ik het gehuil van een kind en besluit het gebed te verkorten omdat ik me er bewust van ben dat de moeder het zwaar heeft vanwege zijn gehuil.” Lees verder…

Deze hadith staat in Gebed, Profeten |

De armen tijdens de sudjud

“Wanneer de Profeet het gebed verrichtte, plaatste hij zijn armen zo dat je het wit van zijn oksels kon zien.” Lees verder…

Deze hadith staat in Gebed |

Het niet verrichten van het gebed

“Tussen een man en shirk (polytheïsme) en kufr (ongeloof) staat het verlaten van het (verplichte) gebed.” Lees verder…

Deze hadith staat in Gebed |

Om vergeving bidden

“Er is geen man die een zonde pleegt, daarna opstaat om zich te reinigen en twee gebedseenheden te bidden en Allah vervolgens om vergeving smeekt, of Allah zal hem vergeven.”

Toen reciteerde de Profeet (vrede en zegeningen zij met hem):

[En degenen die, als zij een zedeloosheid begaan hebben, of zichzelf onrecht aangedaan hebben, daarna Allah gedenken en dan vergeving voor hun zonden vragen, en niemand vergeeft de zonden behalve Allah. En zij volharden niet in wat zij deden, terwijl zij het weten]. Lees verder…

Deze hadith staat in Gebed, Koran, Persoonlijk, Reinheid |

Niet geaccepteerde gebeden door vragen aan waarzeggers

“Wie naar een waarzegger gaat en hem om iets vraagt: het gebed wordt van hem voor veertig dagen niet geaccepteerd.”
Lees verder…

Deze hadith staat in Aqiedah, Gebed |