Artikelen in de categorie: Hiernamaals

Het hiernamaals, het volgende leven, hetgeen wat voor eenieder van ons zeker zal komen, zonder twijfel. In deze rubriek ahadith over de dood, het graf, de dag des oordeels, het hellevuur, maar ook prachtige beschrijvingen van het paradijs. Moge Allah ons tot de inwoners van het paradijs laten behoren, opdat we daar eeuwig levenden in zijn.

Paradijs betreden middels de Barmhartigheid van Allah

“Niemand zal het paradijs binnentreden door zijn daden (alleen).”

Daarop vroegen de metgezellen: “Ook u niet, O Profeet van Allah?” De Profeet (vrede en zegeningen zij met hem) antwoordde:

“Nee, ook ik niet, tenzij Allah mij overspoelt met Zijn Barmhartigheid.” Lees verder…

Deze hadith staat in Allah, Hiernamaals, Persoonlijk |

Koran leren en navolgen

“Degene die de Koran bestudeert en uit zijn hoofd leert en daarbij de geboden en verboden van Allah aanvaardt, zal door Allah worden toegelaten in het Paradijs. Hij zal hem ook voorspraak verlenen voor tien van zijn familieleden die bestemd zijn voor de hel.” Lees verder…

Deze hadith staat in Hiernamaals, Koran, Omgeving |

Positief denken over Allah

“Wanneer iemand van jullie sterft, laat hem dan positief over Allah denken.” Lees verder…

Deze hadith staat in Allah, Hiernamaals, Persoonlijk |

Paradijs en Hellevuur

“Het Paradijs wordt omringd door zaken die men niet graag heeft, terwijl  het Hellevuur omringd wordt door zaken die men graag heeft (door lusten).” Lees verder…

Deze hadith staat in Alledaagse zaken, Hiernamaals, Persoonlijk |

Het belang van het gebed

“De eerste van zijn daden waar de mens op de Dag der Opstanding verantwoording over moet afleggen, is zijn gebed. Wanneer die helemaal in orde is, slaagt hij en heeft hij succes; wanneer die niet in orde is, heeft hij gefaald en verloren.” Lees verder…

Deze hadith staat in Gebed, Hiernamaals |

Het zien van Allah

“Wanneer de bewoners van het Paradijs het Paradijs binnentreden, zal de Gezegende, de Verhevene vragen: “Verlangen jullie naar meer?” Zij zullen zeggen: “Heeft U niet reeds onze gezichten verlicht? Heeft U ons niet het Paradijs laten binnentreden en ons gered van het Hellevuur?”

Daarop zal Hij (Allah) de bedekking opheffen (tussen Hem en de bewoners van het Paradijs) en van de zaken die hen (de bewoners van het Paradijs) gegeven is, is er niets waar zij meer van zullen houden dan het aanschouwen van hun Heer, de Almachtige, de Verheerlijkte.” Lees verder…

Deze hadith staat in Allah, Hiernamaals |

Voorspraak door Laa Ilaha Illallah

Er werd aan de Profeet (vrede en zegeningen zij met hem) gevraagd: “O Boodschapper van Allah, wie zal de grootste kans hebben om uw voorspraak te krijgen op de Dag des Oordeels?” De Profeet (vrede en zegeningen zij met hem) antwoordde:

“Degene die de grootste kans heeft op mijn voorspraak, is hij die zegt ‘Laa ilaha illallah (er is geen god dan Allah)’ oprecht vanuit zijn hart.” Lees verder…

Deze hadith staat in Hiernamaals, Persoonlijk |

Genieten in het Paradijs, zonder moeilijkheden

“Degene die het Paradijs binnentreedt, zal genieten en geen moeilijkheden kennen. Zijn kleding zal niet verslijten en zijn jeugd zal hem nooit ontnomen worden.” Lees verder…

Deze hadith staat in Hiernamaals |

Verdedigen van je medemoslim

“Hij die de eer van zijn broeder verdedigt, zijn gezicht zal door Allah op de Dag der Opstanding tegen de Hel beschermd worden.” Lees verder…

Deze hadith staat in Hiernamaals, Omgeving |

Inhalen van vasten voor een overledene

“Wie sterft terwijl hij (verplichte) vastdagen moet inhalen: laat zijn erfgenamen deze inhalen.” Lees verder…

Deze hadith staat in Hiernamaals, Vasten |