Artikelen in de categorie: Hiernamaals

Het hiernamaals, het volgende leven, hetgeen wat voor eenieder van ons zeker zal komen, zonder twijfel. In deze rubriek ahadith over de dood, het graf, de dag des oordeels, het hellevuur, maar ook prachtige beschrijvingen van het paradijs. Moge Allah ons tot de inwoners van het paradijs laten behoren, opdat we daar eeuwig levenden in zijn.

Het geloven in de eenheid van Allah

“Allah heeft het Hellevuur verboden verklaard voor degenen die zeggen: “Niets of niemand heeft het recht om aanbeden te worden, behalve Allah, daarmee het Aangezicht van Allah wensend.” Lees verder…

Deze hadith staat in Allah, Hiernamaals, Persoonlijk |

Degenen die het Paradijs weigeren

“Al mijn volgelingen zullen het Paradijs binnengaan, behalve (degenen) die weigeren.”

De metgezellen zeiden: “O Boodschapper van Allah! Wie zal weigeren?” Hij zei:

“Iedereen die mij gehoorzaamt zal het Paradijs binnengaan, en wie mij niet gehoorzaamt, is degene die weigert (het binnen te gaan).” Lees verder…

Deze hadith staat in Hiernamaals, Profeten |

Hiernamaals als enige zorg maken

“Degene wiens enige zorg de wereld is, Allah zal zijn zaken verbrokkelen en armoede voor zijn ogen plaatsen en hij zal niets van deze wereld verwerven, behalve dat wat voor hem voorbeschikt is. Degene wiens intentie het hiernamaals is, Allah zal zijn zaken voor hem rechtzetten en de rijkdom in zijn hart plaatsen en het wereldse zal onderworpen tot hem komen.” Lees verder…

Deze hadith staat in Hiernamaals, Persoonlijk |

Altijd gelukkig zijn in het Paradijs

“Wie het Paradijs zal binnengaan, zal gelukkig zijn en zal nooit ongelukkig zijn. Zijn kleding zal nooit verslijten en zijn jeugd zal nooit vergaan.” Lees verder…

Deze hadith staat in Hiernamaals |

Kennis opdoen om het welbehagen van Allah te zoeken

“Wie een wetenschap studeert waarmee men eigenlijk alleen het welbehagen van Allah zou moeten willen zoeken, maar hij studeert het om werelds voordeel te verkrijgen, zal de geur van het Paradijs niet ruiken op de Dag des Oordeels.” Lees verder…

Deze hadith staat in Hiernamaals, Persoonlijk |

Koorts koelen met water

“Koorts is een uitstraling van de hitte van de Hel, dus koel het met water.” Lees verder…

Deze hadith staat in Gezondheid, Hiernamaals |

Omschrijving van de mensen die het Paradijs betreden

“De mensen van het Paradijs zullen het Paradijs binnengaan, terwijl zij de lengte hebben van (profeet) Adam, namelijk zestig ellen van de onderarm van een engel. De schoonheid van (profeet) Yusuf, de leeftijd van (profeet) Isa, namelijk 33 jaar en zij zullen de taal van (profeet) Mohammed spreken. Zij zullen onbehaard zijn en geen baard hebben en hun oogleden zullen geaccentueerd zijn.” Lees verder…

Deze hadith staat in Hiernamaals |

Vijf verplichte gebeden verrichten leidt naar het Paradijs

“Er zijn vijf (verplichte) gebeden die Allah aan Zijn dienaren heeft voorgeschreven. Degene die deze gebeden verricht, zonder van hen te missen en zonder er achteloos mee om te gaan, Allah belooft dat hij het Paradijs zal binnentreden. Wanneer iemand ze niet verricht, komt degene niet in aanmerking voor deze belofte. Als Hij wilt, zal Hij hem straffen en als Hij wilt, zal Hij hem tot het Paradijs laten toetreden.” Lees verder…

Deze hadith staat in Gebed, Hiernamaals |

Goede manieren wegen zwaar in onze weegschalen

“Er weegt niets zwaarder op de weegschalen van de gelovigen op de Dag der Opstanding dan goede manieren.” Lees verder…

Deze hadith staat in Hiernamaals, Persoonlijk |

De beloning voor het leren van de Koran

“Degene die de Koran reciteert en het uit zijn hoofd leert, zal met de nobele rechtschapen schrijvers (de engelen) zijn en degene die zichzelf inspant om de Koran uit zijn hoofd te leren en het met grote moeite reciteert, zal dubbel beloond worden.” Lees verder…

Deze hadith staat in Hiernamaals, Koran |