Artikelen in de categorie: Hiernamaals

Het hiernamaals, het volgende leven, hetgeen wat voor eenieder van ons zeker zal komen, zonder twijfel. In deze rubriek ahadith over de dood, het graf, de dag des oordeels, het hellevuur, maar ook prachtige beschrijvingen van het paradijs. Moge Allah ons tot de inwoners van het paradijs laten behoren, opdat we daar eeuwig levenden in zijn.

Toestand van degenen die als eerste het Paradijs betreden

“De eerste groep van mijn gemeenschap die het Paradijs binnen zal treden, zullen zijn als een volle maan in de nacht. En degenen die na hen komen,  zullen als de meest lichtgevende en schitterende ster van de hemel zijn.” Lees verder…

Deze hadith staat in Hiernamaals |

Allah is Almachtig, de ware Koning

“Op de Dag der Opstanding zal Allah de aarde vasthouden (in Zijn Hand) en de hemelen oprollen in Zijn andere Hand en (Hij zal) zeggen: “Ik ben de Koning, waar zijn de koningen van de aarde?” Lees verder…

Deze hadith staat in Allah, Hiernamaals |

Goed zijn voor de ouders leidt naar het Paradijs

“Vernederd is hij, vernederd is hij, vernederd is hij.”

Er werd gezegd: “Wie is hij, O Boodschapper van Allah?” Hij (vrede en zegeningen zij met hem) zei:

“De persoon in wiens aanwezigheid één van zijn ouders of beiden de ouderdom bereikt, maar niet het Paradijs betreedt (door goed te zijn voor zijn ouders).” Lees verder…

Deze hadith staat in Hiernamaals, Ouders |

Verdwijnen van kennis en meer vrouwen dan mannen

“Onder de Tekenen van het Uur zijn: (religieuze) kennis zal afnemen (door de dood van geleerden), (religieuze) onwetendheid zal verschijnen, ontucht zal zich verspreiden en er zullen minder mannen zijn en meer vrouwen zodanig dat er voor vijftig vrouwen één man is.” Lees verder…

Deze hadith staat in Hiernamaals |

De sleutel tot het Paradijs of tot het Vuur

“Eenieder die Allah ontmoet zonder dat hij iets naast Hem heeft aanbeden, zal het Paradijs binnengaan en eenieder die Hem ontmoet terwijl hij anderen naast Hem heeft aanbeden, zal het Vuur binnengaan.” Lees verder…

Deze hadith staat in Allah, Hiernamaals |

Verbod op het gebruik van gouden en zilveren servies

“Drink niet uit gouden en zilveren servies en draag geen zijde en brokaat. Deze zaken zijn voor hen in dit leven en voor jullie in het Hiernamaals.” Lees verder…

Deze hadith staat in Alledaagse zaken, Hiernamaals |

Begrafenisgebed met volledige oprechtheid

“Wanneer jullie het begrafenisgebed voor een overledene verrichten, smeek dan met volledige oprechtheid.” Lees verder…

Deze hadith staat in Hiernamaals |

Bestraffing voor zelfmoord

“Wie zichzelf doodt met een ijzeren staaf, zal zichzelf (steeds opnieuw) in het Hellevuur met deze staaf in zijn buik steken en hij zal er eeuwig in verblijven.

En wie gif inneemt en hiermee zichzelf doodt, zal dit gif in het Hellevuur (steeds opnieuw) langzaam opdrinken en hij zal er eeuwig in verblijven.

En wie zichzelf van een berg naar beneden gooit en hiermee zichzelf doodt, zal (steeds opnieuw) in het hellevuur vallen en hij zal er eeuwig in verblijven.” Lees verder…

Deze hadith staat in Hiernamaals, Persoonlijk |

Ziel van de gelovige na de dood

“De ziel van de gelovige is (als een vogel), etend van de bomen in het Paradijs, totdat Allah het (de ziel) terugstuurt naar het lichaam op de Dag der Opstanding.” Lees verder…

Deze hadith staat in Hiernamaals |

99 namen van Allah

“Allah heeft 99 Namen, wie deze leert, zal het Paradijs binnentreden.” Lees verder…

Deze hadith staat in Allah, Hiernamaals |