Artikelen in de categorie: Hiernamaals

Het hiernamaals, het volgende leven, hetgeen wat voor eenieder van ons zeker zal komen, zonder twijfel. In deze rubriek ahadith over de dood, het graf, de dag des oordeels, het hellevuur, maar ook prachtige beschrijvingen van het paradijs. Moge Allah ons tot de inwoners van het paradijs laten behoren, opdat we daar eeuwig levenden in zijn.

Bij Allah genoteerd worden als waarheidsgetrouw

“Oprechtheid leidt tot het juiste en het juiste leidt tot het paradijs. Een man volhardt in het vertellen van de waarheid, totdat hij bij Allah opgeschreven is als een waarheidsgetrouweman. Leugenachtigheid leidt tot Al-Fajur en Al-Fajur leidt tot het vuur en een man gaat door met het vertellen van leugens, tot hij bij Allah opgeschreven staat als een leugenaar.” Lees verder…

Deze hadith staat in Hiernamaals, Persoonlijk |

De eerste die voorspraak doet

“Ik zal de eerste van de mensen zijn die voorspraak doet op de dag des oordeels en onder alle Profeten zal ik de meeste volgelingen hebben.” Lees verder…

Deze hadith staat in Hiernamaals, Profeten |

Doden niet beledigen

“Beledig de doden niet, want zij hebben al bereikt wat ze vooruit gestuurd hebben.” Lees verder…

Deze hadith staat in Hiernamaals, Omgeving |

Bemiddeling van de Profeet op de Dag des Oordeels

“Iedere Profeet had een smeekbede die beantwoord werd en iedere Profeet smeekte hierom (tijdens zijn leven) in deze wereld. Maar ik bewaar mijn smeekbede zodat ik kan bemiddelen voor mijn gemeenschap (op de dag des oordeels) en (mijn smeekbede) bereikt iedereen die sterft zonder iets als deelgenoot naast Allah te aanbidden.” Lees verder…

Deze hadith staat in Hiernamaals, Profeten, Smeekbeden |

Overtuigd zijn van de eenheid van Allah

“Als iemand sterft terwijl hij overtuigd is dat er geen god is (die het recht heeft om aanbeden te worden) dan Allah, dan zal hij het Paradijs betreden.” Lees verder…

Deze hadith staat in Allah, Hiernamaals, Persoonlijk |

‘Er is een tijd voor dit en er is een tijd voor dat’

Hanzala al Usaida heeft overgeleverd: “Ik ontmoette Abu Bakr en hij vroeg: “Hoe gaat het met je?” Ik antwoordde: “Hanzala is een hypocriet geworden.” Hij zei: “SubhanAllah, wat zeg je nu?” Daarop zei ik: “Wanneer we bij de Boodschapper van Allah (Allah’s vrede en zegeningen zij met hem) zijn, spreekt hij over het Vuur en het Paradijs alsof we het voor ons zien. Maar als we het gezelschap van de Boodschapper van Allah (Allah’s vrede en zegeningen zij met hem) verlaten en ons met onze vrouwen en onze kinderen bezighouden en als we ons om onze bezittingen bekommeren, vergeten wij veel.” Abu Bakr zei: “Bij Allah! Mij gebeurt hetzelfde.”

Abu Bakr en ik gingen vervolgens naar de Boodschapper van Allah (Allah’s vrede en zegeningen zij met hem) en ik zei tegen hem: “O Boodschapper van Allah, Hanzala is een hypocriet geworden.” Hij vroeg: “Wat is er met jou gebeurd?” Ik antwoordde: “O Boodschapper van Allah, als we bij u zijn, worden we herinnerd aan het Hellevuur en het Paradijs, totdat het is alsof wij het voor ons zien. Dan gaan we weg van jou en houden we ons bezig met onze vrouwen en kinderen, en bekommeren ons om onze bezittingen en dan vergeten wij veel.” Toen zei de Boodschapper van Allah (Allah’s vrede en zegeningen zij met hem):

“Bij Hem in Wiens Hand mijn ziel is, als je op hetzelfde niveau bleef als je met mij was en je ten allen tijden Allah zou gedenken, dan zouden de engelen je de hand schudden als je rustte of als je rondliep, maar O Hanzala, er is een tijd (voor dit) en er is een tijd (voor dat),” en hij herhaalde deze zin drie maal.”  Lees verder…

Deze hadith staat in Hiernamaals, Lofprijzingen, Persoonlijk, Profeten |

Alleen daden vergezellen de dode

“Drie (zaken) vergezellen een dood lichaam: de leden van zijn familie, zijn bezittingen en zijn daden. Twee van hen gaan weg en één blijft achter. De leden van zijn familie en zijn bezittingen gaan weg, zijn daden blijven achter.” Lees verder…

Deze hadith staat in Hiernamaals, Omgeving |

Bewust zijn van wat je zegt

“Voorwaar, de dienaar spreekt een woord zonder het gevolg ervan te beseffen, waardoor hij wegglijdt in het Hellevuur, verder dan de afstand tussen het oosten en het westen.” Lees verder…

Deze hadith staat in Hiernamaals, Persoonlijk |

Schaduw op de Dag des Oordeels

“Op de Dag des Oordeels zal Allah ver Verhevene uitroepen: “Waar zijn degenen die omwille van Mijn Glorie van elkaar hielden? Vandaag geef Ik hen schaduw van Mijn schaduw, op (deze) dag waarop er geen schaduw is dan Mijn schaduw.” Lees verder…

Deze hadith staat in Hadith Qudsi, Hiernamaals |

Het paradijs

“Ik heb voor Mijn dienaren gereedgemaakt wat geen oog ooit heeft gezien en wat geen oor ooit gehoord heeft en waar geen mens ooit van heeft kunnen dromen, maar het is verklaard in het Boek van Allah: “En geen ziel weet wat voor haar verborgen ligt aan bekoringen voor het oog.” Lees verder…

Deze hadith staat in Hadith Qudsi, Hiernamaals |