Artikelen in de categorie: Hiernamaals

Het hiernamaals, het volgende leven, hetgeen wat voor eenieder van ons zeker zal komen, zonder twijfel. In deze rubriek ahadith over de dood, het graf, de dag des oordeels, het hellevuur, maar ook prachtige beschrijvingen van het paradijs. Moge Allah ons tot de inwoners van het paradijs laten behoren, opdat we daar eeuwig levenden in zijn.

Daden die een dode bereiken

“De werken en de goede daden die de gelovige bereiken na zijn dood, zijn onder andere: kennis die hij onderwezen en verspreid heeft, een deugdzaam kind dat hij nalaat, een exemplaar van de Koran dat hij nalaat, een moskee die hij bouwt, een schuiloord dat hij bouwt voor reizigers, een rivier die hij doet stromen of een aalmoes die hij van zijn rijkdom geeft, terwijl hij nog leeft en kerngezond is en die hem bereikt na zijn dood.” Lees verder…

Deze hadith staat in Hiernamaals, Persoonlijk |

Goede daden die doorgaan na de dood

“Wanneer de mens sterft, houden zijn daden op, behalve drie: een doorlopende liefdadigheid, kennis waar anderen profijt van hebben of een oprechte zoon (of dochter) die smeekbeden voor hem verricht.” Lees verder…

Deze hadith staat in Hiernamaals, Omgeving, Smeekbeden, Zakat / sadaqa |

Kennis zoeken leidt naar het Paradijs

“Voor hem die een pad volgt om kennis te zoeken, Allah zal dat pad, wat naar het Paradijs leidt, vergemakkelijken voor hem.” Lees verder…

Deze hadith staat in Hiernamaals, Persoonlijk |

Schat van het Paradijs verkrijgen

“De Boodschapper van Allah heeft tegen mij gezegd:

“O Abdullah ibn Qays, zal ik je een schat van de schatten van het Paradijs aanwijzen?”

Ik zei: “Ja, O Boodschapper van Allah,” waarop hij zei:

“Zeg: Er is geen macht noch kracht behalve met de toestemming van Allah.” Lees verder…

Deze hadith staat in Hiernamaals, Lofprijzingen, Smeekbeden |

Het memoriseren van de Koran

“De Koran zal op de Dag des Opstanding komen en (de Koran) zal zeggen: “O Heer, versier hem.” Er zal aan hem een kroon van eer gegeven worden om te dragen. Daarna zal het (de Koran) zeggen: “O Heer, geef hem meer.” Dan zal hem een kledingstuk van eer gegeven worden. Hierop zal het (de Koran) zeggen: “O Heer, wees tevreden met hem.” Allah zal tevreden met hem zijn. En dan zal er tegen hem gezegd worden: “Reciteer en ga vooruit in status en voor iedere ayah zal je een hasanat meer krijgen.” Lees verder…

Deze hadith staat in Hiernamaals, Koran |

Vraag Allah om Firdaws, het hoogste Paradijs

“Het Paradijs bestaat uit honderd rangen. Om de afstand van de ene rang naar de andere (rang) af te leggen, dient men honderd jaar te reizen. Firdaws is de hoogste van deze rangen, hieruit ontspringen de vier rivieren en hierboven bevindt zich de Troon. Wanneer jullie Allah dus vragen, vraag Hem dan om Firdaws.” Lees verder…

Deze hadith staat in Hiernamaals |

Palmbomen en hun vruchten in het Paradijs

“De stammen van de palmbomen van het Paradijs zijn van groene smaragd en de bladstelen zijn van rood goud. De vruchten ervan zijn als kruiken en emmers. Zij zijn witter dan melk, zoeter dan honing, zachter dan boter en bevatten geen pitten.” Lees verder…

Deze hadith staat in Hiernamaals |

Het is onmogelijk om het Paradijs te beschrijven

“Ik woonde een zitting van de Boodschapper van Allah bij waarin hij het Paradijs beschreef, totdat hij zijn woorden had beëindigd. Vervolgens zei hij aan het einde van zijn rede:

“In het Paradijs bevindt zich wat geen oog heeft gezien, geen oor heeft gehoord en geen menselijk hart zich heeft ingebeeld.”

Daarna reciteerde hij het volgende vers:

Hun zijden verlaten de slaapplaatsen en zij roepen hun Heer aan met vrees en hoop en geven uit van datgene waar Wij hen van voorzien hebben. Geen ziel weet welke verkoeling van de ogen voor hen verborgen wordt gehouden, als een beloning voor datgene wat zij plachten te verrichten. Lees verder…

Deze hadith staat in Hiernamaals, Koran |

De eeuwige Tevredenheid van Allah krijgen

“Voorwaar, Allah zal tegen de mensen van het Paradijs zeggen: “O mensen van het Paradijs,” waarop zij antwoorden: “Hier zij weer, onze Heer, om U te behagen.” Allah zegt: “Zijn jullie tevreden?” waarop zij antwoorden: “Waarom zouden wij niet tevreden zijn, terwijl U ons heeft gegeven wat U niemand van onder Uw schepselen heeft gegeven?” Allah zegt: “Zal Ik jullie iets beters geven?” waarop zij vragen: “O Heer, wat is beter dan dit?” Dan zegt Allah: “Ik laat Mijn Tevredenheid op jullie rusten, waarna Ik nooit meer boos op jullie zal worden.” Lees verder…

Deze hadith staat in Allah, Hadith Qudsi, Hiernamaals |

Geloven voordat de zon uit het westen opkomt

“Het Uur zal niet komen voordat de zon opkomt vanuit de plaats waar zij ondergaat. En op de dag wanneer zij opkomt vanuit de plaats van ondergang, zelfs al zouden alle mensen samen hun geloof bevestigen, zal het van geen enkele waarde zijn voor degene die daarvoor niet geloofde en niets goeds deed, terwijl hij geloofde.” Lees verder…

Deze hadith staat in Hiernamaals |