Artikelen in de categorie: Hiernamaals

Het hiernamaals, het volgende leven, hetgeen wat voor eenieder van ons zeker zal komen, zonder twijfel. In deze rubriek ahadith over de dood, het graf, de dag des oordeels, het hellevuur, maar ook prachtige beschrijvingen van het paradijs. Moge Allah ons tot de inwoners van het paradijs laten behoren, opdat we daar eeuwig levenden in zijn.

Bestraffing in deze wereld

“Wanneer Allah goed wilt voor Zijn dienaar, dan bespoedigt Hij zijn bestraffing in deze wereld en wanneer Hij slecht wilt voor Zijn dienaar, bewaart Hij zijn zonden totdat hij met hen komt op de Dag der Opstanding.” Lees verder…

Deze hadith staat in Hiernamaals, Persoonlijk |

In het Paradijs ben je met je geliefden

“De Boodschapper van Allah en ik kwamen uit de moskee en zagen een man bij de poort van de moskee. Hij zei tegen de Boodschapper van Allah: “Wanneer zal het Uur plaatsvinden?” De Boodschapper van Allah zei: “Wat heb je ervoor voorbereid?” De man werd stil en zei daarna: “Ik heb er niet veel gebeden of vasten of aalmoezen voor voorbereid, maar ik houd van Allah en Zijn Boodschapper.” Daarop zei de Profeet: “Je zal zijn met degenen van wie je houdt.” Lees verder…

Deze hadith staat in Hiernamaals, Persoonlijk |

Paradijs bereiken met de Genade en Gunst van Allah

“Wees gematigd in jullie daden en weet dat niemand van jullie gered zal worden door zijn daden (alleen).” Zij zeiden: “Zelfs u niet, O Boodschapper van Allah?” Daarop zei hij: “Nee, zelfs ik niet, behalve dat Allah de Verhevene mij met Zijn Genade en Gunst bedekt.” Lees verder…

Deze hadith staat in Hiernamaals, Persoonlijk |

Beschrijving van Al-Kawtar

“Toen de Profeet opsteeg naar de hemelen, zei hij (na zijn terugkeer): “Ik kwam bij een rivier (in het Paradijs) waarvan de oevers gemaakt zijn van tenten van parels. Ik vroeg Jibriel: “Wat is deze (rivier)?” Jibriel antwoordde: “Dit is Al-Kawtar.” Lees verder…

Deze hadith staat in Hiernamaals, Profeten |

Het wegnemen van islamitische geleerden

“Waarlijk, Allah zal de kennis niet in één keer van de mensen wegnemen, maar zal de kennis wegnemen door de geleerden weg te nemen zodat wanneer er geen geleerde meer over is, de mensen zich zullen keren tot de onwetenden en de mensen hen vragen over religieuze kwesties die de onwetenden hen zal geven zonder kennis. En zo zullen zij misleid worden en anderen misleiden.” Lees verder…

Deze hadith staat in Hiernamaals, Omgeving |

Failliet gaan op de Dag des Oordeels

“Weten jullie wie muflis (failliet / arm) is?” Zij (de metgezellen van de de Profeet) zeiden: “Bij ons is de man die geen dirham en geen bezit heeft muflis.” De Profeet (vrede en zegeningen zij met hem) zei:

“Degenen die muflis is binnen mijn ummah (gemeenschap) is degene die op de dag der opstanding komt met het gebed, vasten en zakaat, maar hij zal komen terwijl hij die-en-die beledigd heeft, die-en-die belasterd heeft, de eigendommen van die-en-die verbruikt heeft, het bloed van die-en-die heeft doen vloeien en die-en-die geslagen heeft. Ieder van hen zal wat van zijn hasanat (goede daden) gegeven worden en als zijn hasanat opraken voordat de rekening vereffend is, zal er wat van hun zonden genomen worden en op hem geworpen worden. Vervolgens zal hij in de Hel geworpen worden.” Lees verder…

Deze hadith staat in Hiernamaals, Omgeving |

Het slechte van de wereld vergeten door het Paradijs

“Op de Dag der Opstanding zal de meest welvarende persoon van de helbewoners naar voren gebracht worden en hij zal even in het Vuur gedompeld worden. Daarna zal men hem zeggen: “O zoon van Adam, heb jij ooit iets goeds meegemaakt, heeft het goede jou ooit getroffen?” Hij zal zeggen: “Nee, bij Allah, mijn Heer.”

Vervolgens zal de persoon die in de meest harde situatie (leefde) naar voren gebracht worden en hij zal even in het Paradijs gedompeld worden, waarna hem gezegd zal worden: “O zoon van Adam, heb jij ooit iets slechts meegemaakt, heeft het slechte jou ooit getroffen?” Daarop zal hij zeggen: “Nee, bij Allah, mijn Heer, mij heeft het slechte nooit getroffen en ik heb nooit iets slechts meegemaakt.” Lees verder…

Deze hadith staat in Hiernamaals |

Dajjal, de grootste beproeving

“Tussen de schepping van Adam en het Uur zal er geen schepsel zijn die meer problemen veroorzaakt dan de Dajjal.” Lees verder…

Deze hadith staat in Hiernamaals |

De toestand van de mensen op de Dag des Oordeels

“De mensen zullen verzameld worden, blootsvoets, naakt en onbesneden.” 

Aisha vroeg daarop aan de Boodschapper van Allah (vrede en zegeningen zij met hem): “O boodschapper van Allah, zullen de mannen en de vrouwen naar elkaar kijken?” Hierop zei hij:

“De situatie zal te moeilijk voor hen zijn om er aandacht aan te besteden.” Lees verder…

Deze hadith staat in Hiernamaals |

De eerste die op de poort van het Paradijs klopt

“Ik zal de eerste zijn die op de poort van het Paradijs aanklopt.” Lees verder…

Deze hadith staat in Hiernamaals, Profeten |