Artikelen in de categorie: Hiernamaals

Het hiernamaals, het volgende leven, hetgeen wat voor eenieder van ons zeker zal komen, zonder twijfel. In deze rubriek ahadith over de dood, het graf, de dag des oordeels, het hellevuur, maar ook prachtige beschrijvingen van het paradijs. Moge Allah ons tot de inwoners van het paradijs laten behoren, opdat we daar eeuwig levenden in zijn.

Geduldig zijn met een miskraam

“Bij Degene in Wiens Handen mijn ziel is, de ‘saqt’ zal zijn moeder met touwen naar het Paradijs trekken, wanneer zij geduld heeft met het verlies van haar kind. ” Lees verder…

Deze hadith staat in Hiernamaals, Huwelijk, Persoonlijk |

Eten, drinken en Allah gedenken in het Paradijs

“Waarlijk, de bewoners van het Paradijs eten en drinken daar. Zij spugen noch urineren daar. En zij ontlasten noch rochelen daar.”

Er werd gezegd: “Hoe zit het dan met het eten?” De Profeet (vrede en zegeningen zij met hem) antwoordde:

“(Het eten verlaat het lichaam door het laten van) boeren en zweten, en hun zweet zal de geur van muskus hebben en het verheerlijken en het prijzen van Allah zal voor hen even eenvoudig zijn als het ademen (tijdens het wereldse leven – het zal vanzelf gaan).” Lees verder…

Deze hadith staat in Hiernamaals |

Daden waarmee we het Paradijs kunnen bereiken

“Denkt u dat wanneer ik de voorgeschreven gebeden verricht, de (maand) Ramadan vast, mijzelf de Halaal (zaken) toesta en de Haraam (zaken) ontzeg en verder niets meer doe, ik dan het Paradijs binnentreed?” Hij (de Profeet) zei: “Ja.” Lees verder…

Deze hadith staat in Hiernamaals, Persoonlijk |

De voortreffelijkheden van het Paradijs

“Er zal een stem aankondigen: “Jullie zullen gezond blijven en nooit meer ziek worden, jullie zullen voor eeuwig leven en nooit sterven, jullie zullen hier jong blijven en nooit oud worden en jullie zullen hier gunsten krijgen en de gunsten zullen jullie nooit ontnomen worden.” En dit zijn de woorden van Allah:

En tot hen wordt geroepen: “Dit is het Paradijs dat jullie hebben geërfd wegens wat jullie plachten te doen.” Lees verder…

Deze hadith staat in Hiernamaals, Koran |

Niet vloeken

“Degene die vloekt zal niet getuigen noch voorspraak kunnen verlenen op de Dag des Oordeels.” Lees verder…

Deze hadith staat in Hiernamaals, Omgeving, Persoonlijk |

Schaduw op de Dag des Oordeels

“Er zijn zeven (soorten) mensen aan wie Allah schaduw zal geven op de Dag dat er geen schaduw zal zijn, behalve de schaduw die Hij geeft. Zij zijn:

1. De rechtvaardige leider

2. Een jongeling die opgegroeid is met het (oprecht) aanbidden van Allah (vanaf zijn jeugd)

3. Een man van wie zijn hart aan de moskee verbonden is

4. Twee personen die omwille van Allah van elkaar houden en die elkaar ontmoeten en elkaar verlaten vanwege de zaak van Allah

5. Een man die door een mooie vrouw met een hoge status verleid wordt tot onwettige geslachtsgemeenschap en zegt: “Ik vrees Allah”

6. Iemand die in het geheim liefdadigheid geeft, zodanig dat zijn linkerhand niet weet wat zijn rechterhand gegeven heeft

7. Degene die in afzondering Allah gedenkt, terwijl zijn tranen vloeien.” Lees verder…

Deze hadith staat in Allah, Hiernamaals, Omgeving, Persoonlijk, Zakat / sadaqa |

Niet naar de dood verlangen

“Laat niemand naar de dood verlangen, want als hij deugdzaam is, zal hij zijn goede daden misschien laten vermeerderen; en als hij een zondaar is, toont hij misschien berouw.” Lees verder…

Deze hadith staat in Hiernamaals, Persoonlijk |

Verlossing van het hellevuur

“Een ongelovige zal gebracht worden op de Dag des Oordeels en hem zal gevraagd worden: “Stel je zou zoveel goud bezitten, zodat je de hele aarde er mee zou kunnen vullen, zou je het opgeven om jezelf te verlossen (van het hellevuur)?” Hij zal antwoorden: “Ja.” Dan zal er tegen hem gezegd worden: “Jou werd iets simpelers gevraagd dan dat (namelijk: niets naast Allah aanbidden en de islam accepteren), maar je weigerde.” Lees verder…

Deze hadith staat in Hiernamaals |

De sleutels van het ongeziene

“De sleutels van het ongeziene zijn er vijf. Niemand kent ze, behalve Allah:

1. Niemand weet wat er morgen zal gebeuren, behalve Allah

2. Niemand weet wat er in baarmoeder is, behalve Allah

3. Niemand weet wanneer het zal regenen, behalve Allah

4. Niemand weet op welke grond hij zal sterven

5. Niemand weet wanneer het Uur zal aanbreken, behalve Allah.” Lees verder…

Deze hadith staat in Allah, Alledaagse zaken, Hiernamaals, Koran, Moslimvrouw |

Zaken die leiden naar het Paradijs of de Hel

Er werd aan de Profeet (vrede en zegeningen zij met hem) gevraagd: “Wat zal de meeste mensen naar het Paradijs leiden?” Hij (vrede en zegeningen zij met hem) antwoordde:

“Vrees voor Allah en een goed karakter.”

Hij werd gevraagd: “Wat zal de meeste mensen naar de Hel leiden?” Hij (vrede en zegeningen zij met hem) zei:

“De mond en de geslachtsdelen.” Lees verder…

Deze hadith staat in Hiernamaals, Persoonlijk |