Artikelen in de categorie: Huwelijk

Het huwelijk is een belangrijk onderdeel binnen de islam en het is een zaak waar de Profeet (vrede en zegeningen zij met hem) vaak over gesproken heeft. Er zijn dus vele hadith die betrekking hebben op dit onderwerp. In deze categorie een verzameling.

Drie zaken zouden niet uitgesteld moeten worden

Ali ibn Abi Taalib (moge Allah tevreden met hem zijn) heeft overgeleverd dat de Profeet (Allah’s vrede en zegeningen zij met hem) tegen hem zei:
“O Ali, drie zaken zouden niet uitgesteld moeten worden:
  1. Het gebed wanneer de tijd (ervoor) aangebroken is,
  2. Een begrafenis wanneer (het gewassen lichaam) aanwezig is,
  3. En (het huwelijk van) een ongetrouwde vrouw wanneer er een gelijke voor haar is.”  Lees verder…
Deze hadith staat in Gebed, Hiernamaals, Huwelijk, Moslimvrouw |

Zorgen voor drie of twee dochters of zussen

“Degene die drie dochters of drie zussen heeft, of twee dochters of twee zussen en goed voor hen zorgt en Allah vreest ten aanzien van hen, zal het Paradijs binnentreden.”  Lees verder…

Deze hadith staat in Huwelijk, Omgeving, Ouders |

Ieder van jullie is een hoeder

“Ieder van jullie is een hoeder en verantwoordelijk voor wat onder zijn hoede is gebracht. De heerser is een hoeder en is verantwoordelijk voor zijn volk. De man is een hoeder voor zijn gezin en is verantwoordelijk voor degenen die onder zijn hoede vallen. De vrouw is de hoedster in het huis van haar echtgenoot en is verantwoordelijk voor degenen die onder haar hoede vallen. De slaaf is de hoeder van de rijkdom van zijn meester en is verantwoordelijk voor wat onder zijn hoede is gebracht.”

Lees verder…

Deze hadith staat in Huwelijk, Moslimvrouw, Omgeving, Ouders |

De Profeet hielp bij het huishouden

Aisha (moge Allah tevreden met haar zijn) werd gevraagd wat de Profeet (Allah’s vrede en zegeningen zij met hem) in huis deed. Ze antwoordde:

“Hij was gewend te helpen in het huis en als de tijd voor het gebed aanbrak, ging hij weg om te bidden.”  Lees verder…

Deze hadith staat in Huwelijk, Profeten |

Goede en slechte eigenschappen

“Een gelovige man behoort zijn gelovige vrouw niet te haten. Als hij een eigenschap in haar haat, dan vindt hij een andere (eigenschap) van haar waar hij tevreden over is.”  Lees verder…

Deze hadith staat in Huwelijk, Moslimvrouw, Omgeving |

Profeet kuste zijn vrouwen terwijl hij aan het vasten was

De Boodschapper van Allah (Allah’s vrede en zegeningen zij met hem) kuste zijn vrouwen tijdens de maand Ramadan terwijl hij aan het vasten was. Lees verder…

Deze hadith staat in Huwelijk, Vasten |

Trouwen als je kunt en anders vasten

“O jongeren, ieder van jullie die er toe in staat is, laat hem trouwen, en ieder die het niet kan, laat hem vasten, want het zal een schild voor hem zijn.” Lees verder…

Deze hadith staat in Huwelijk, Vasten |

Vrouw wordt niet gehuwd zonder haar instemming

“Een eerder getrouwde vrouw dient niet getrouwd te worden, totdat er met haar overlegd is, en een maagd dient niet getrouwd te worden tot haar toestemming is gevraagd.”

Zij (de metgezellen) zeiden: “O boodschapper van Allah, wat is haar toestemming?” Hij zei:

“Als zij blijft zwijgen.” Lees verder…

Deze hadith staat in Huwelijk, Moslimvrouw |

Religie en een goed karakter zijn belangrijk bij huwelijkskeuze

“Wanneer jullie een huwelijksaanzoek krijgen van iemand waarover jullie tevreden zijn met betrekking tot zijn geloof en karakter, huw hem dan. En wanneer jullie weigeren: er zal groot verderf en onheil op aarde zijn.” Lees verder…

Deze hadith staat in Huwelijk |

Religie leren aan je familie

“Ik kwam naar de Profeet met een aantal mannen van mijn stam en we verbleven twintig dagen met hem. Hij was aardig en genadig voor ons. Toen hij ons verlangen naar onze families bij ons opmerkte, zei hij tegen ons: “Gaat (naar jullie families) en blijf met jullie families en onderwijs hen de religie en draag hen het goede op.” Lees verder…

Deze hadith staat in Huwelijk, Omgeving, Overige |
  • Pagina 1 van 2
  • 1
  • 2
  • >