Artikelen in de categorie: Huwelijk

Het huwelijk is een belangrijk onderdeel binnen de islam en het is een zaak waar de Profeet (vrede en zegeningen zij met hem) vaak over gesproken heeft. Er zijn dus vele hadith die betrekking hebben op dit onderwerp. In deze categorie een verzameling.

Religie is belangrijk bij huwelijkskeuze

“Een vrouw wordt omwille van vier zaken gehuwd: om haar rijkdom, haar afkomst, haar schoonheid en haar religie. Kies voor de vrouw met religie en je zal welslagen.” Lees verder…

Deze hadith staat in Huwelijk |

Geduldig zijn met een miskraam

“Bij Degene in Wiens Handen mijn ziel is, de ‘saqt’ zal zijn moeder met touwen naar het Paradijs trekken, wanneer zij geduld heeft met het verlies van haar kind. ” Lees verder…

Deze hadith staat in Hiernamaals, Huwelijk, Persoonlijk |

Verschillende vormen van liefdadigheid

De metgezellen zeiden: “O Boodschapper van Allah, de vermogende mensen zijn met de beloningen weggegaan. Zij bidden zoals wij bidden, zij vasten zoals wij vasten en geven liefdadigheid uit van hun overtollige bezit.” Hierop zei hij (de Profeet):

“Heeft Allah jullie niet in staat gesteld liefdadigheid te geven? Waarlijk, elke tasbiehah is liefdadigheid (Subhan Allah zeggen), elke takbierah is liefdadigheid (Allahu akbar zeggen), elke tahmiedah is liefdadigheid (Alhamdulillah zeggen) en elke tahlielah is liefdadigheid (Laa ilaha illallah zeggen). Het aansporen tot het goede is liefdadigheid, het weerhouden van het verwerpelijke is liefdadigheid en de geslachtsdaad van eenieder van jullie is liefdadigheid (binnen het huwelijk).”

Zij (de metgezellen) vroegen: “O Boodschapper van Allah, iemand van ons bevredigt zijn seksuele begeerten en nog komt hem daarvoor beloning toe?” Hij zei:

“Wat denken jullie als hij het op verboden wijze zou hebben gedaan: zou hem dan geen bestraffing toekomen? Zo komt hem een beloning toe als hij het op de toegestane wijze doet.” Lees verder…

De beste van de echtgenotes

“Ze gehoorzaamt hem als hij iets beveelt, ze maakt hem gelukkig als hij (naar haar) kijkt en ze beschermt zichzelf en zijn bezittingen voor hem.” Lees verder…

Deze hadith staat in Huwelijk, Moslimvrouw |
  • Pagina 2 van 2
  • <
  • 1
  • 2