Artikelen in de categorie: Koran

De Edele Koran, het Woord van Allah, de Almachtige, de Verhevene. De Koran is naast de Sunnah de belangrijkste bron binnen de islam en neemt dus een belangrijke positie in bij de moslim. In deze rubriek verschillende overleveringen met betrekking tot de Koran.

Metgezellen met veel kennis over de Koran

“Abdullah ibn Amr noemde (de naam) Abdullah ibn Masud en zei: “Ik zal altijd van hem houden, want ik hoorde de Profeet (Allah’s vrede en zegeningen zij met hem) zeggen:

“Leer de Koran van vier (personen): Abdullah ibn Masud, Salim, Mu’adh en Ubai ibn Ka’b.”  Lees verder…

Deze hadith staat in Koran, Sahaba |

Doea van de Profeet na openbaring van Surah An-Nasr

“Nooit heeft de Profeet (Allah’s vrede en zegeningen zij met hem) na het openbaren van “Als de hulp van Allah en de overwinning zijn gekomen” een gebed verricht zonder daarin te zeggen:

“Verheven bent U, O Allah, onze Heer en alle lof zij U, O Allah, vergeef mij.”  Lees verder…

Deze hadith staat in Koran, Smeekbeden |

Soerah An-Nasr, aankondiging van de dood van onze Profeet

Abdullah ibn Abbas (moge Allah tevreden met hem zijn) heeft overgeleverd:

“Umar (moge Allah tevreden met hem zijn) liet me (in zijn huis) samenkomen met de oude mannen die gestreden hadden tijdens de Slag van Badr. Sommigen van hen zeiden (tegen Umar): “Waarom heb je deze jongeman toegestaan om bij ons te zijn, terwijl wij zonen hebben van zijn leeftijd?” Umar zei: “Jullie weten wie hij is.”

Op een dag riep Umar mij samen met hen en ik denk dat hij me had geroepen om hen iets over mij (mijn kennis) te laten zien. Umar vroeg hen: “Wat zeggen jullie over de soerah:

“Als de hulp van Allah en de overwinning zijn gekomen. En jij (O Mohammed) de mensen in grote groepen tot de godsdienst van Allah ziet toetreden. Prijs dan de Glorie van jouw Heer en vraag Hem om vergeving. Voorwaar, Hij is Berouwaanvaardend.”

Sommigen van hen antwoordden: “We zijn opgedragen om Allah te lofprijzen en spijt dienen te betuigen, aangezien we geholpen zijn en grote overwinnaars zijn geworden.” Sommigen zeiden: “Wij weten het niet” en anderen bleven stil.

Umar zei toen tegen mij: “Zeg jij hetzelfde?” Ik zei: “Nee.” Umar zei: “Wat zeg jij dan?” Ik zei:

“Dit vers toont de naderende dood van de Boodschapper van Allah (Allah’s vrede en zegeningen zij met hem) aan waarover Allah hem geïnformeerd heeft. Wanneer de hulp van Allah en de overwinning (van Mekka) gekomen zijn, is dat een teken voor de naderende dood van de Profeet (Allah’s vrede en zegeningen zij met hem), dus getuig van de Eenheid van jouw Heer (Allaah) en lofprijs Hem en toon berouw aan Hem, want Hij is Berouwaanvaardend.”

Daarop zei Umar: “Ik weet niets anders over deze zaak dan dat wat jij weet.”  Lees verder…

Deze hadith staat in Koran |

Verboden om te praten tijdens het gebed

Zayd ibn Arqam (moge Allah tevreden met hem zijn) heeft overgeleverd:

“Wij waren gewend om te praten tijdens het gebed en men sprak met een metgezel aan zijn zijde, totdat (het volgende vers) werd geopenbaard:

“En staat voor Allaah in ootmoed.”

En toen werd ons opgedragen om stil te zijn (tijdens het gebed) en werd het ons verboden om te spreken.”  Lees verder…

Deze hadith staat in Gebed, Koran |

De aanmoediging om Surah Al-Baqarah te leren

Abdullah ibn Buraydah heeft overgeleverd dat zijn vader zei: “Ik zat met de Profeet (Allah’s vrede en zegeningen zij met hem) en hoorde hem zeggen:

“Leer Soerah Al-Baqarah, want er zijn zegeningen in het leren ervan, en er is verdriet in het negeren ervan en de tovenaar kan het niet memoriseren.”  Lees verder…

Deze hadith staat in Koran |

Surat Al Kahf op vrijdag reciteren

“Degene die Surat Al Kahf op vrijdag reciteert, zal een licht hebben, wat hem verlicht van deze vrijdag tot de volgende (vrijdag).” Lees verder…

Deze hadith staat in Koran |

“Dit is de Rechte Weg van Allah”

De Profeet (Allah’s vrede en zegeningen zij met hem) trok een lange streep met zijn hand in de grond en zei:

“Dit is de rechte weg van Allah.”

Toen trok hij (Allah’s vrede en zegeningen zij met hem) andere (afwijkende) strepen rechts en links van deze streep en zei:

“En van deze zijwegen is er geen, alleen dat er aan het hoofd (van deze zijwegen) een Shaitan staat die daar naar uitnodigt (naar de wegen die van de rechte weg van Allah afdwalen).”

Daarna las hij een vers uit Surah Al-An’aam (interpretatie van de betekenis):

‘En dat dit Mijn weg is, de rechte weg, volg het dus en volg geen (andere) wegen, want die zullen jullie doen afsplitsen van Zijn Weg.’  Lees verder…

Deze hadith staat in Aqiedah, Koran, Profeten |

Al-Kauthar is een rivier in het Paradijs

Over de Surah ‘Waarlijk, Wij hebben jou Al-Kauthar geschonken’, zei de Profeet (Allah’s vrede en zegeningen zij met hem):

“Het is een rivier in het Paradijs.”

Verder zei hij (Allah’s vrede en zegeningen zij met hem):

“Ik zag een rivier in het Paradijs waarvan de oevers gemaakt waren van tenten van parels. Ik vroeg: “Wat is dit, O Jibriel?” waarop Jibriel zei: “Dit is Al-Kauthar die Allah jou geschonken heeft.” Lees verder…

Deze hadith staat in Koran, Profeten |

Vrijgevigheid in de Ramadan

De Profeet (vrede en zegeningen zij met hem) was het vrijgevigste van de mensen en hij werd vrijgeviger tijdens de maand Ramadan, wanneer Djibriel hem bezocht en Djibriel bezocht hem iedere nacht van de Ramadan tot het einde van de maand. De Profeet (vrede en zegeningen zij met hem) had de gewoonte om de Heilige Koran aan Djibriel voor te dragen. Lees verder…

Deze hadith staat in Koran, Persoonlijk, Profeten, Vasten |

‘Waarschuw jouw naaste familieleden…’

Toen het volgende vers geopenbaard werd: “En waarschuw jouw naaste familieleden” zei de Profeet (vrede en zegeningen zij met hem):

“O mensen van Quraish, koop jullie zelf van Allah (voor bevrijding door goede daden te verrichten), ik kan niets voor jullie betekenen tegen Allah. O zonen van Abdel-Muttalib, ik kan niets voor jullie betekenen tegen Allah. O Abbas ibn Abdel-Muttalib (oom van de Profeet), ik kan niets voor jou betekenen tegen Allah, O Safiya (tante van de Profeet), ik kan niets voor jou betekenen tegen Allah. O Fatima, dochter van Mohammed, vraag me wat je wilt, maar ik kan niets betekenen voor je tegen Allah.” Lees verder…

Deze hadith staat in Koran, Profeten |