Artikelen in de categorie: Koran

De Edele Koran, het Woord van Allah, de Almachtige, de Verhevene. De Koran is naast de Sunnah de belangrijkste bron binnen de islam en neemt dus een belangrijke positie in bij de moslim. In deze rubriek verschillende overleveringen met betrekking tot de Koran.

Ayat al Kursi beschermt tegen de djinn

“Iedereen die dit (ayat al kursi) reciteert als hij in de ochtend opstaat wordt beschermd tegen de djinn tot de avond, en iedereen die dit in de avond reciteert wordt beschermd tegen de djinn tot de dageraad.” Lees verder…

Deze hadith staat in Koran, Rukia |

De beloning voor het leren van de Koran

“Degene die de Koran reciteert en het uit zijn hoofd leert, zal met de nobele rechtschapen schrijvers (de engelen) zijn en degene die zichzelf inspant om de Koran uit zijn hoofd te leren en het met grote moeite reciteert, zal dubbel beloond worden.” Lees verder…

Deze hadith staat in Hiernamaals, Koran |

Beloning voor het reciteren van surah al-Iglaas

“Het reciteren van surah al-Ikhlaas staat gelijk (in beloning) aan (het reciteren van) één derde (deel) van de Koran.” Lees verder…

Deze hadith staat in Koran |

Het memoriseren van de Koran

“De Koran zal op de Dag des Opstanding komen en (de Koran) zal zeggen: “O Heer, versier hem.” Er zal aan hem een kroon van eer gegeven worden om te dragen. Daarna zal het (de Koran) zeggen: “O Heer, geef hem meer.” Dan zal hem een kledingstuk van eer gegeven worden. Hierop zal het (de Koran) zeggen: “O Heer, wees tevreden met hem.” Allah zal tevreden met hem zijn. En dan zal er tegen hem gezegd worden: “Reciteer en ga vooruit in status en voor iedere ayah zal je een hasanat meer krijgen.” Lees verder…

Deze hadith staat in Hiernamaals, Koran |

Het is onmogelijk om het Paradijs te beschrijven

“Ik woonde een zitting van de Boodschapper van Allah bij waarin hij het Paradijs beschreef, totdat hij zijn woorden had beëindigd. Vervolgens zei hij aan het einde van zijn rede:

“In het Paradijs bevindt zich wat geen oog heeft gezien, geen oor heeft gehoord en geen menselijk hart zich heeft ingebeeld.”

Daarna reciteerde hij het volgende vers:

Hun zijden verlaten de slaapplaatsen en zij roepen hun Heer aan met vrees en hoop en geven uit van datgene waar Wij hen van voorzien hebben. Geen ziel weet welke verkoeling van de ogen voor hen verborgen wordt gehouden, als een beloning voor datgene wat zij plachten te verrichten. Lees verder…

Deze hadith staat in Hiernamaals, Koran |

Volg het rechte Pad van Allah

“De Boodschapper van Allah trok een lijn met zijn hand en zei: “Dit is het rechte pad van Allah.” Vervolgens trok hij lijnen naar de rechterkant en de linkerkant en zei: “Dit zijn de (andere) paden. Er is geen enkel pad van hen of er bevindt zich een duivel op die ernaar uitnodigt.” Vervolgens reciteerde hij (interpretatie van de betekenis):

“En dat dit Mijn Pad is, een recht Pad, volgt het dan en volgt geen (andere) paden, want die zullen jullie doen afsplitsen van Zijn Pad…” Lees verder…

Deze hadith staat in Koran, Overige, Profeten |

De voortreffelijkheden van het Paradijs

“Er zal een stem aankondigen: “Jullie zullen gezond blijven en nooit meer ziek worden, jullie zullen voor eeuwig leven en nooit sterven, jullie zullen hier jong blijven en nooit oud worden en jullie zullen hier gunsten krijgen en de gunsten zullen jullie nooit ontnomen worden.” En dit zijn de woorden van Allah:

En tot hen wordt geroepen: “Dit is het Paradijs dat jullie hebben geërfd wegens wat jullie plachten te doen.” Lees verder…

Deze hadith staat in Hiernamaals, Koran |

De sleutels van het ongeziene

“De sleutels van het ongeziene zijn er vijf. Niemand kent ze, behalve Allah:

1. Niemand weet wat er morgen zal gebeuren, behalve Allah

2. Niemand weet wat er in baarmoeder is, behalve Allah

3. Niemand weet wanneer het zal regenen, behalve Allah

4. Niemand weet op welke grond hij zal sterven

5. Niemand weet wanneer het Uur zal aanbreken, behalve Allah.” Lees verder…

Deze hadith staat in Allah, Alledaagse zaken, Hiernamaals, Koran, Moslimvrouw |

Koran leren en navolgen

“Degene die de Koran bestudeert en uit zijn hoofd leert en daarbij de geboden en verboden van Allah aanvaardt, zal door Allah worden toegelaten in het Paradijs. Hij zal hem ook voorspraak verlenen voor tien van zijn familieleden die bestemd zijn voor de hel.” Lees verder…

Deze hadith staat in Hiernamaals, Koran, Omgeving |

Om vergeving bidden

“Er is geen man die een zonde pleegt, daarna opstaat om zich te reinigen en twee gebedseenheden te bidden en Allah vervolgens om vergeving smeekt, of Allah zal hem vergeven.”

Toen reciteerde de Profeet (vrede en zegeningen zij met hem):

[En degenen die, als zij een zedeloosheid begaan hebben, of zichzelf onrecht aangedaan hebben, daarna Allah gedenken en dan vergeving voor hun zonden vragen, en niemand vergeeft de zonden behalve Allah. En zij volharden niet in wat zij deden, terwijl zij het weten]. Lees verder…

Deze hadith staat in Gebed, Koran, Persoonlijk, Reinheid |