Artikelen in de categorie: Omgeving

In deze rubriek staan er overleveringen die betrekking hebben op onze omgeving: familieleden, buren en andere mensen die deel uitmaken van onze levens. Leer hier over de omgang met anderen en laten we de prachtige omgangsvormen die de Profeet (vrede en zegeningen zij met hem) ons leerde, in de praktijk brengen. Een goed begin begint bij onszelf.

Liefdadigheid verrichten

“Elke ledemaat van de mens moet elke dag dat de zon opkomt liefdadigheid verrichten. Het brengen van rechtvaardigheid tussen twee mensen is liefdadigheid. Een man helpen met zijn rijdier, hem erop helpen of zijn bagage er op laden is liefdadigheid. Een goed woord is liefdadigheid. Elke stap die je neemt (naar de moskee) om het gebed te verrichten is liefdadigheid. En iets schadelijks van de weg verwijderen is liefdadigheid.” Lees verder…

De beste manieren om elkaar te groeten

“Een man passeerde de Boodschapper van Allah (Allah’s vrede en zegeningen zij met hem) terwijl hij met een paar anderen zat en zei: “As-Salaam alaikum (vrede zij met jullie).”

De Profeet (Allah’s vrede en zegeningen zij met hem) zei:

“(Hij zal) tien hasanat (krijgen).”

Een andere man passeerde en zei: “As-Salaam alaikum wa rahmatuAllaah (vrede zij met jullie en de Genade van Allah).”

De Profeet (Allah’s vrede en zegeningen zij met hem) zei:

“(Hij zal) twintig hasanat (krijgen).”

Een andere man passeerde en zei: “As-Salaam alaikum wa RahmatuAllaahi wa Barakaatuh (vrede zij met jullie en de Genade en Zegeningen van Allah).”

De Profeet (Allah’s vrede en zegeningen zij met hem) zei:

“(Hij zal) dertig hasanat (krijgen).”  Lees verder…

Deze hadith staat in Omgeving |

Gelovigen zijn als een spiegel voor elkaar en elkaars beschermers

“De gelovige is een spiegel voor de (andere) gelovige. En de gelovige is een broeder voor de (andere) gelovige die hem beschermt tegen verlies en hem beschermt wanneer hij afwezig is.”  Lees verder…

Deze hadith staat in Omgeving |

Elkaar niet langer dan drie dagen negeren

“Het is voor een moslim niet toegestaan om zijn broeder meer dan drie dagen te negeren, waarbij ieder van hen zich afwendt wanneer zij elkaar treffen. De beste van hen is degene die de vredesgroet het eerst geeft.”  Lees verder…

Deze hadith staat in Omgeving |

Onenigheid vermindert religieuze toewijding

“Blijf weg van onenigheid, voorwaar het is de scheerder (van religieuze toewijding).”  Lees verder…

Deze hadith staat in Omgeving |

Goede en slechte eigenschappen

“Een gelovige man behoort zijn gelovige vrouw niet te haten. Als hij een eigenschap in haar haat, dan vindt hij een andere (eigenschap) van haar waar hij tevreden over is.”  Lees verder…

Deze hadith staat in Huwelijk, Moslimvrouw, Omgeving |

Religie is oprechtheid

De Boodschapper van Allah (Allah’s vrede en zegeningen zij met hem) heeft gezegd:

“Religie is oprechtheid.”

Wij zeiden: “Ten opzichte van wie?” Hij (Allah’s vrede en zegeningen zij met hem) zei:

“Ten opzichte van Allah, Zijn Boek, Zijn Boodschapper, de leiders van de moslims en de moslims in het algemeen.”  Lees verder…

Deze hadith staat in 40 hadith Nawawi, Omgeving, Persoonlijk |

‘Assalaamu alaikum wa rah’matullaah’, een bijzondere groet

“Toen Allah de Verhevene Adam (vrede zij met hem) schiep, zei Hij (tegen Adam): ”Ga en groet hen (een groep engelen) en luister naar wat ze antwoorden op jouw groet, want dat zal jouw groet zijn en de groet van jouw nakomelingen.”

Hij (Adam ging en) zei (tegen de engelen): “Assalaamu ‘alaikum (vrede zij met jullie).”

Zij (de engelen) antwoordden: “Assalaamu ‘alaikum wa rah’matullaah (vrede zij met jou, en de barmhartigheid van Allah de Verhevene).”

Dus voegden zij “wa rahmatullaah (en de Barmhartigheid van Allah)” toe (aan zijn woorden).” Lees verder…

Deze hadith staat in Omgeving, Profeten |

De beste onder de mensen

“De beste onder de mensen is degene met een lang leven terwijl zijn daden goed zijn.” Lees verder…

Deze hadith staat in Omgeving, Persoonlijk |

Elkaar vertellen dat je van elkaar houdt omwille van Allah

“Wanneer iemand van zijn broeder houdt, laat het hem dan (aan hem) vertellen.”  Lees verder…

Deze hadith staat in Omgeving |