Artikelen in de categorie: Omgeving

In deze rubriek staan er overleveringen die betrekking hebben op onze omgeving: familieleden, buren en andere mensen die deel uitmaken van onze levens. Leer hier over de omgang met anderen en laten we de prachtige omgangsvormen die de Profeet (vrede en zegeningen zij met hem) ons leerde, in de praktijk brengen. Een goed begin begint bij onszelf.

Beloning voor geduldig blijven bij overlijden

Allah de Verhevene zegt:

“Ik heb voor mijn dienaar geen beloning dan het Paradijs, wanneer zijn naaste sterft en hij geduldig blijft (en hoopt op de beloning van Allah).”  Lees verder…

Deze hadith staat in Hadith Qudsi, Hiernamaals, Omgeving |

Waarde van anderen helpen en samenkomen in moskeeën

“Wie in deze wereld een gelovige van een zorg verlost, zal door Allah op de Dag des Oordeels van één van zijn zorgen verlost worden.

Hij die het lot van iemand die hulp nodig heeft, verlicht, diens lot zal door Allah in deze wereld en de wereld hierna verlicht worden.

Hij die een moslim beschermt, zal door Allah in deze wereld en in de wereld hierna beschermd worden.

Allah zal Zijn dienaar net zolang helpen als de dienaar zijn broeder helpt.

Hij die een weg volgt om aldus kennis te vergaren, voor hem zal Allah de weg naar het Paradijs gemakkelijk maken.

Steeds wanneer de mensen in één van de huizen van Allah (moskeeën) tezamen komen, het boek van Allah reciteren en het gezamenlijk leren en bestuderen, zal er innerlijke vrede op hen neerdalen, zal er genade op hen uitgestort worden, zullen de engelen hen omringen en zal Allah over hen spreken met degenen die bij Hem zijn.

Hij die door zijn daden wordt tegengehouden, zal door zijn goede afkomst niet vooruitgeholpen worden.” Lees verder…

Deze hadith staat in Hiernamaals, Omgeving, Persoonlijk |

Het kussen van je kinderen, geeft blijk van barmhartigheid voor anderen

De Boodschapper van Allah (vrede en zegeningen zij met hem) kuste (zijn kleinzoon) Hasan ibn Ali, terwijl Aqra ibn Haabis naast hem zat. Aqra zei: “Ik heb tien kinderen, maar ik heb nooit één van hen gekust.” De Boodschapper van Allah keek naar hem en zei:

“Wie niet vriendelijk is voor anderen, zal geen vriendelijkheid ontvangen.” Lees verder…

Deze hadith staat in Omgeving, Ouders, Persoonlijk |

Dankbaarheid

“O moslimvrouwen, niemand van jullie zou moeten neerkijken op een gift die ze van haar buurvrouw krijgt, zelfs wanneer het om de poten van een schaap gaat (deel van de poten zonder vlees).” Lees verder…

Deze hadith staat in Omgeving |

Eigenschappen van huichelarij

“Een huichelaar (munafiq) is te herkennen aan drie eigenschappen:

  1. Bij alles wat hij zegt, liegt hij.
  2. Als hij iets afspreekt, komt hij zijn afspraken niet na.
  3. En als hij iets belooft, bedriegt hij de ander.” Lees verder…
Deze hadith staat in Omgeving, Persoonlijk |

Uitnodigen tot de islam op een goede wijze

“De Profeet stuurde mijn vader en Muadh ibn Jabal naar Yemen (om daar de islam te onderwijzen) en zei (tegen hen):

“Wees gemakkelijk en maak zaken niet ingewikkeld. Verkondig blijde tijdingen en zorg niet voor afkeer bij de mensen. En wees in overeenstemming met elkaar en twist niet met elkaar.” Lees verder…

Deze hadith staat in Omgeving, Persoonlijk |

Belang van goed behandelen van de buren

“Jibriel heeft zo vaak het goede gedrag jegens de buren benadrukt, dat ik dacht dat hij mij zou gaan bevelen hen het recht van erfgenamen te geven.” Lees verder…

Deze hadith staat in Omgeving |

Geef de boodschap van de Profeet door

“Geef mijn boodschap door aan de mensen, al is het maar één zin.” Lees verder…

Deze hadith staat in Omgeving, Profeten |

Aanvaarden van beproevingen

“De grootste beloning komt van de grootste beproeving. Wanneer Allah van een volk houdt, dan test Hij hen. En degene die dit aanvaardt, zal Zijn Welbehagen krijgen. En degene die hier ontevreden mee is, verdient Zijn Toorn.” Lees verder…

Deze hadith staat in Omgeving, Persoonlijk |

Prachtig advies van de Profeet

“Vrees Allah waar je ook bent en laat een goede daad een slechte daad opvolgen, zodat deze haar (de slechte daad) uitwist en ga met de mensen om op een goede wijze.” Lees verder…

Deze hadith staat in 40 hadith Nawawi, Omgeving, Persoonlijk |