Artikelen in de categorie: Omgeving

In deze rubriek staan er overleveringen die betrekking hebben op onze omgeving: familieleden, buren en andere mensen die deel uitmaken van onze levens. Leer hier over de omgang met anderen en laten we de prachtige omgangsvormen die de Profeet (vrede en zegeningen zij met hem) ons leerde, in de praktijk brengen. Een goed begin begint bij onszelf.

Broederschap en zusterschap

“Haat elkaar niet, benijd elkaar niet en wend je niet af van de ander. Wees dienaren van Allah als broeders. Het is niet toegestaan voor een moslim om zijn broeder voor langer dan drie dagen te negeren.” Lees verder…

Deze hadith staat in Omgeving |

Kennis zoeken en anderen helpen

“Wie één van de moeilijkheden van de gelovige verhelpt, zal door Allah van één van zijn moeilijkheden verholpen worden op de Dag der Opstanding. En Wie een ongemak (van een ander) vergemakkelijkt, Allah zal in dit wereldse leven en in het Hiernamaals zijn ongemak vergemakkelijken. En wie (de (fouten van) een moslim bedekt, Allah zal in dit wereldse leven en in het Hiernamaals zijn (fouten) bedekken. En Allah blijft de dienaar helpen zolang hij zijn broeder helpt. En wie een pad bewandelt zoekende naar kennis, Allah zal voor hem hiermee een pad naar het Paradijs vergemakkelijken. En er is geen groep mensen die zich in één van de huizen van Allah verzamelt om het Boek van Allah te reciteren en onderling te bestuderen, of Hij doet innerlijke rust op hen neerdalen, en genade zal hen bedekken en de Engelen zullen zich om hen scharen en Allah zal hen gedenken bij degenen die bij Hem zijn. En wie vertraagd wordt door zijn daden, zijn goede familienaam zal dit niet kunnen versnellen.”  Lees verder…

Deze hadith staat in 40 hadith Nawawi, Omgeving, Persoonlijk |

Geloven in Allah

“De mensen zullen niet ophouden met vragen stellen aan elkaar tot zij deze (vraag) bereiken: “Allah heeft alles geschapen, maar wie heeft Allah geschapen?” Degene die met deze situatie geconfronteerd wordt, zou moeten zeggen: “Ik geloof in Allah.” Lees verder…

Deze hadith staat in Allah, Omgeving |

Je broeder een ongelovige noemen

“Degene die zijn broeder een ongelovige noemt, één van hen is werkelijk een ongelovige.” Lees verder…

Deze hadith staat in Omgeving |

Geen kwaad doen

“Doe geen kwaad en vergeld geen kwaad met kwaad.” Lees verder…

Deze hadith staat in Omgeving, Persoonlijk |

Weg volgen van je vrienden

“Een man volgt de weg van zijn vrienden, dus laat een ieder van jullie opletten wie hij als vriend neemt.” Lees verder…

Deze hadith staat in Omgeving |

Het goede onderwijzen zonder het zelf uit te voeren

“Het voorbeeld van de geleerde die de mensen het goede onderwijst en zichzelf vergeet, is als het voorbeeld van een olielamp die licht geeft aan de mensen en zichzelf verbrandt.” Lees verder…

Deze hadith staat in Omgeving, Persoonlijk |

Smeekbeden voor afwezigen worden verhoord

“Geen enkele gelovige verricht smeekbeden voor zijn afwezige broeder zonder dat de Engelen zeggen: “Moge jou hetzelfde gegeven worden.” Lees verder…

Deze hadith staat in Omgeving, Smeekbeden |

Glimlachen is een goede daad

“Onderschat niet het minste van de goede werken, al is het maar het glimlachen naar je broeder wanneer je hem tegenkomt.” Lees verder…

Deze hadith staat in Omgeving |

Wees goed voor je medemoslim

“Haat elkaar niet en wees niet jaloers op elkaar en laat elkaar niet in de steek en, o aanbidders van Allah, wees broerders. De moslim is een broeder van zijn medemoslim. Hij dient hem geen onrecht aan te doen, hem niet teleur te stellen of op hem neer te kijken. Het leven, bezit en de eer van een moslim zijn onschendbaar voor zijn medemoslim.” Lees verder…

Deze hadith staat in Omgeving |