Artikelen in de categorie: Omgeving

In deze rubriek staan er overleveringen die betrekking hebben op onze omgeving: familieleden, buren en andere mensen die deel uitmaken van onze levens. Leer hier over de omgang met anderen en laten we de prachtige omgangsvormen die de Profeet (vrede en zegeningen zij met hem) ons leerde, in de praktijk brengen. Een goed begin begint bij onszelf.

Religie leren aan je familie

“Ik kwam naar de Profeet met een aantal mannen van mijn stam en we verbleven twintig dagen met hem. Hij was aardig en genadig voor ons. Toen hij ons verlangen naar onze families bij ons opmerkte, zei hij tegen ons: “Gaat (naar jullie families) en blijf met jullie families en onderwijs hen de religie en draag hen het goede op.” Lees verder…

Deze hadith staat in Huwelijk, Omgeving, Overige |

Het wegnemen van islamitische geleerden

“Waarlijk, Allah zal de kennis niet in één keer van de mensen wegnemen, maar zal de kennis wegnemen door de geleerden weg te nemen zodat wanneer er geen geleerde meer over is, de mensen zich zullen keren tot de onwetenden en de mensen hen vragen over religieuze kwesties die de onwetenden hen zal geven zonder kennis. En zo zullen zij misleid worden en anderen misleiden.” Lees verder…

Deze hadith staat in Hiernamaals, Omgeving |

Failliet gaan op de Dag des Oordeels

“Weten jullie wie muflis (failliet / arm) is?” Zij (de metgezellen van de de Profeet) zeiden: “Bij ons is de man die geen dirham en geen bezit heeft muflis.” De Profeet (vrede en zegeningen zij met hem) zei:

“Degenen die muflis is binnen mijn ummah (gemeenschap) is degene die op de dag der opstanding komt met het gebed, vasten en zakaat, maar hij zal komen terwijl hij die-en-die beledigd heeft, die-en-die belasterd heeft, de eigendommen van die-en-die verbruikt heeft, het bloed van die-en-die heeft doen vloeien en die-en-die geslagen heeft. Ieder van hen zal wat van zijn hasanat (goede daden) gegeven worden en als zijn hasanat opraken voordat de rekening vereffend is, zal er wat van hun zonden genomen worden en op hem geworpen worden. Vervolgens zal hij in de Hel geworpen worden.” Lees verder…

Deze hadith staat in Hiernamaals, Omgeving |

Het geven van eten en drinken en het bezoeken van de zieken

“Allah zal zeggen op de Dag des Oordeels: “O zoon van Adam, Ik was ziek en jij bezocht Me niet.” Hij (de zoon van Adam) zal zeggen: “O Heer, hoe had ik U moeten bezoeken terwijl U de Heer der Werelden bent?” Allah zal zeggen: “Wist jij niet dat Mijn dienaar die-en-die ziek was en jij bezocht hem niet? Wist jij niet dat als jij hem had bezocht dat jij Mij bij hem aangetroffen had.”

Allah vraagt: “O zoon van Adam, ik vroeg jou om eten en jij voedde Mij niet.” Hij zal zeggen: “O Heer, hoe kan ik U voeden terwijl U de Heer der Werelden bent?” Hij zal zeggen: “Wist jij niet dat Mijn dienaar die-en-die jou om eten vroeg en jij voedde hem niet? Wist jij niet dat als jij hem had gevoed dat jij dat (de beloning ervoor) zeker bij Mij aangetroffen had?”

Allah zal zeggen: “O zoon van Adam, ik vroeg jou om drinken en jij voorzag mij niet.” Hij zal zeggen: “O Heer, hoe kan ik u voorzien terwijl U de Heer der Werelden bent?” Daarop zal Hij zeggen: “Die-en-die dienaar van Mij vroeg jou om drinken, maar jij voorzag Hem niet. Wist jij niet dat als jij hem voorzien had van drinken, dat jij dat (de beloning ervoor) zeker bij Mij aangetroffen had?” Lees verder…

Deze hadith staat in Allah, Hadith Qudsi, Omgeving |

Goud en zilver zijn slechts tijdelijke genietingen

“De aarde zal haar ingewanden overgeven en kolommen van goud en zilver zullen tevoorschijn komen.

De moordenaar zal komen en hij zal zeggen (over het goud en zilver): “Dit was het waarvoor ik vermoord heb.”

Degene die de familiebanden verbrak zal komen en zal zeggen: “Dit was het waarvoor ik de familiebanden verbroken heb.”

En de dief zal komen en hij zal zeggen: “Dit was het waarvoor mijn hand afgehakt is.”

Dan zullen ze het (goud en zilver) laten zonder er iets van te nemen.”  Lees verder…

Deze hadith staat in Alledaagse zaken, Omgeving |

De Genade van Allah is niet beperkt

“De Boodschapper van Allah was opgestaan om te bidden en wij volgden hem. Een bedoeïen zijn toen tijdens het gebed: “O Allah, schenk mij genade en schenk Mohammed genade en schenk niemand genade met ons.”

Toen de Profeet zijn gebed beëindigd had, zei hij tegen de bedoeïen: “Jij hebt een ruime zaak beperkt”, hij doelde op de genade van Allah.” Lees verder…

Deze hadith staat in Allah, Omgeving |

Vier soorten mensen op de wereld

“Voorwaar, het wereldse leven behoort slechts toe aan vier soorten mensen:

  • Een dienaar die van Allah rijkdom en kennis heeft gekregen, waardoor hij zijn Heer vreest, zijn familiebanden onderhoudt en waarvan hij weet dat Allah er recht op heeft. Deze bevindt zich in de hoogste gradaties.
  • Een dienaar die van Allah kennis gekregen heeft, maar geen rijkdom. Toch is hij oprecht in zijn intentie en zegt hij: “Als ik geld zou hebben, dan zou ik zoals die of die doen”. Voorwaar, hij wordt (beloond) middels zijn intentie en hij zal dezelfde beloning krijgen als de eerste.
  • Een dienaar die van Allah rijkdom gekregen heeft, maar geen kennis. Hij geeft zijn geld losbandig uit zonder kennis, zonder zijn Heer te vrezen en zonder daarmee zijn familiebanden te onderhouden en zonder het recht van Allah te kennen. Deze (persoon) bevindt zich in de meest bedorven gradaties.
  • Een dienaar die van Allah geen rijkdom en geen kennis heeft gekregen, maar die zegt: “Als ik geld zou hebben, zou ik hetzelfde doen als die of die”. Voorwaar, hij wordt (beloond) middels zijn intentie en hij zal dezelfde last ondergaan.” Lees verder…
Deze hadith staat in Omgeving, Persoonlijk |

Liefde voor de wereld hebben

“De gemeenschappen zullen elkaar spoedig oproepen om jullie aan te vallen, zoals mensen die eten anderen uitnodigen om hun voedsel te delen.”

Iemand vroeg: “Zal dat zijn vanwege ons kleine aantal op dat moment?” Hij (de Profeet) antwoordde:

“Nee, jullie zullen met velen zijn op dat moment, maar jullie zullen zoals het schuim zijn (dat naar beneden wordt geduwd) door een stortvloed (van water) en Allah zal de vrees voor jullie wegnemen uit de borsten van jullie vijand en al-wahn in jullie harten werpen.”

Iemand vroeg: “O Boodschapper van Allah, wat is al-wahn?” Hij (de Profeet) antwoordde: 

“Liefde voor de wereld en afkeer van de dood.” Lees verder…

Deze hadith staat in Omgeving, Overige |

Vals zweren bij het handelen

“Het (valselijk) zweren verkoopt de handel, maar ontneemt de zegeningen van de inkomsten.” Lees verder…

Deze hadith staat in Alledaagse zaken, Omgeving |

Hetzelfde voor je medemoslim wensen als voor jezelf

“Niemand van jullie gelooft (werkelijk) totdat hij voor zijn broeder wenst wat hij voor zichzelf wenst.” Lees verder…

Deze hadith staat in 40 hadith Nawawi, Omgeving, Persoonlijk |