Artikelen in de categorie: Omgeving

In deze rubriek staan er overleveringen die betrekking hebben op onze omgeving: familieleden, buren en andere mensen die deel uitmaken van onze levens. Leer hier over de omgang met anderen en laten we de prachtige omgangsvormen die de Profeet (vrede en zegeningen zij met hem) ons leerde, in de praktijk brengen. Een goed begin begint bij onszelf.

Wie in Allah en de Laatste Dag gelooft…

“Wie in Allah en de Laatste Dag gelooft, dient het goede te zeggen of te zwijgen. En wie in Allah en de Laatste Dag gelooft, dient zijn buurman op een goede wijze te behandelen. En wie in Allah en de Laatste Dag gelooft, dient zijn gast op een goede wijze te behandelen.” Lees verder…

Deze hadith staat in 40 hadith Nawawi, Omgeving, Persoonlijk |

Niet vloeken

“Degene die vloekt zal niet getuigen noch voorspraak kunnen verlenen op de Dag des Oordeels.” Lees verder…

Deze hadith staat in Hiernamaals, Omgeving, Persoonlijk |

Schaduw op de Dag des Oordeels

“Er zijn zeven (soorten) mensen aan wie Allah schaduw zal geven op de Dag dat er geen schaduw zal zijn, behalve de schaduw die Hij geeft. Zij zijn:

1. De rechtvaardige leider

2. Een jongeling die opgegroeid is met het (oprecht) aanbidden van Allah (vanaf zijn jeugd)

3. Een man van wie zijn hart aan de moskee verbonden is

4. Twee personen die omwille van Allah van elkaar houden en die elkaar ontmoeten en elkaar verlaten vanwege de zaak van Allah

5. Een man die door een mooie vrouw met een hoge status verleid wordt tot onwettige geslachtsgemeenschap en zegt: “Ik vrees Allah”

6. Iemand die in het geheim liefdadigheid geeft, zodanig dat zijn linkerhand niet weet wat zijn rechterhand gegeven heeft

7. Degene die in afzondering Allah gedenkt, terwijl zijn tranen vloeien.” Lees verder…

Deze hadith staat in Allah, Hiernamaals, Omgeving, Persoonlijk, Zakat / sadaqa |

Goed zijn voor de buren

“Bij Allah, hij gelooft niet! Bij Allah, hij gelooft niet! Bij Allah, hij gelooft niet!”

Ze vroegen aan de Profeet (vrede en zegeningen zij met hem) gevraagd: “Wie (gelooft er niet), O boodschapper van Allah?” Hij zei:

“Degene wiens buren niet veilig zijn voor zijn kwaad, zal het Paradijs niet binnengaan.” Lees verder…

Deze hadith staat in Omgeving |

Koran leren en navolgen

“Degene die de Koran bestudeert en uit zijn hoofd leert en daarbij de geboden en verboden van Allah aanvaardt, zal door Allah worden toegelaten in het Paradijs. Hij zal hem ook voorspraak verlenen voor tien van zijn familieleden die bestemd zijn voor de hel.” Lees verder…

Deze hadith staat in Hiernamaals, Koran, Omgeving |

De Profeet gehoorzamen

“Laat mij met rust aangaande de dingen die ik jullie niet noem. Degenen die jullie voorafgegaan zijn, zijn geruïneerd door hun gewoonte om te veel vragen te stellen bij hun Profeten en om dan met hen van mening te verschillen. Als ik jullie iets verbied, neem er dan afstand van, en wanneer ik jullie gebied, voer het dan naar jullie vermogens uit.” Lees verder…

Deze hadith staat in Alledaagse zaken, Omgeving, Persoonlijk, Profeten |

Roddelen over anderen

“Weet je wat roddel is?”

Zij zeiden: “Allah en Zijn Boodschapper weten het beter.” Hij zei:

“Datgene over je broeder zeggen waarvan je weet dat hij er niet van houdt.”

Iemand zei: “Maar als mijn broeder zou zijn zoals ik het zeg?” Hij zei:

“Als hij zou zijn zoals je zegt, dan ben je schuldig aan roddel en als hij niet zou zijn zoals je zegt, dan ben je schuldig aan laster.”

Lees verder…

Deze hadith staat in Omgeving, Persoonlijk |

Twee soorten mensen om jaloers op te zijn

“Er zijn maar twee soorten mensen die het waard zijn om jaloers op te zijn: een persoon die van Allah voorzieningen geschonken krijgt en hij gebruikt ze voor een rechtvaardig doel; en een persoon die van Allah wijsheid krijgt waarmee hij oordeelt en anderen onderwijst.” Lees verder…

Deze hadith staat in Alledaagse zaken, Omgeving, Persoonlijk |

Word niet boos

Een man vroeg aan de Profeet (vrede en zegeningen zij met hem) advies, waarop de Profeet tot drie keer toe tegen hem zei:

“Word niet boos.” Lees verder…

Deze hadith staat in Omgeving, Persoonlijk |

Goed zijn voor dieren

“Terwijl een man aan het lopen was, kreeg hij dorst. Hij ging een put in en dronk er water uit. Terwijl hij er uit kwam, zag hij een hijgende hond die aarde at vanwege de dorst. De man zei: “Deze hond heeft net zoveel dorst als ik had. Dus hij (ging terug in de put en) vulde  zijn schoen met water, hield het vast met zijn tanden, klom naar boven en gaf de hond water. Allah prees zijn daad en schonk hem vergeving.” Lees verder…

Deze hadith staat in Alledaagse zaken, Omgeving, Overige |