Artikelen in de categorie: Overige

Onder deze rubriek zijn er overleveringen te vinden die niet onder andere rubrieken geplaatst kunnen worden. Maar natuurlijk zijn ook hier prachtige overleveringen te vinden waar we allen lering uit kunnen trekken.

Islamitische feestdagen

“Allah heeft jullie hiervoor twee betere dagen gegeven (als feestdag): de dag van Al-Fitr en de dag van Al-Adha.” Lees verder…

Deze hadith staat in Bedevaart, Overige, Vasten |

Ied al-Fitr is op maandag 28 juli 2014

Deze hadith staat in Overige, Vasten |

Vasten tijdens reizen

Hamza ibn Amr Al-Aslami (moge Allah tevreden met hem zijn) heeft overgeleverd dat hij tegen de Boodschapper van Allah (Allah’s vrede en zegeningen zij met hem) zei:

“O Boodschapper van Allah, ik heb de kracht om te vasten terwijl ik reis. Is er een bezwaar als ik vast?”

De Boodschapper van Allah (Allah’s vrede en zegeningen zij met hem) zei tegen hem:

“Het is een vrijstelling gegeven door Allah. Degene die het vastpakt, heeft het goed gedaan (door niet te vasten). En degene die wilt vasten wordt niets aangerekend.”

Lees verder…

Deze hadith staat in Overige |

Allah vergeeft wie Hij wilt vergeven

“Wanneer iemand zegt: “Wallahi, Allah zal die en die niet vergeven”, zegt Allah:

“Wie is Degene die in Mijn Naam (zweert) dat Ik die en die niet zal vergeven? Waarlijk, Ik heb die en die vergeven en jouw (eigen) daden onvruchtbaar verklaard.”  Lees verder…

Deze hadith staat in Hadith Qudsi, Omgeving, Overige |

Vrede en blijde tijdingen zijn met de vreemdelingen

“De islam is vreemd begonnen en zal (in de toekomst) vreemd worden, zoals het begonnen is. Toba (vrede en blijde tijdingen) zijn dan met de vreemdelingen (de volgers van de islam).” Lees verder…

Deze hadith staat in Alledaagse zaken, Overige |

De Profeet sprak duidelijk en begrijpelijk

Aisha (moge Allah tevreden met haar zijn) heeft gezegd dat de woorden van de Boodschapper van Allah (Allah’s vrede en zegeningen zij met hem) zo duidelijk waren dat iedereen die hem hoorde hem begreep. Lees verder…

Deze hadith staat in Overige, Profeten |

De sleutel, de opening en de afsluiting van het gebed

“De sleutel tot het gebed is het verrichten van de wudu, de opening van het gebed is de takbier en het gebed wordt afgesloten met de tasliem.”  Lees verder…

Deze hadith staat in Gebed, Overige |

Shaytan treedt huis niet binnen als Surah Al-Baqarah er gereciteerd wordt

“Maak van jullie huizen geen begraafplaatsen. Waarlijk het huis waar Surah Al-Baqarah gereciteerd wordt, wordt niet door Shaytan betreden.”  Lees verder…

Deze hadith staat in Overige |

Ied mabroek, een gezegende Ied al-Adha

Hadithvandedag eid mubarak

Deze hadith staat in Overige |

Ied Moebarak!

Deze hadith staat in Overige |