Artikelen in de categorie: Overige

Onder deze rubriek zijn er overleveringen te vinden die niet onder andere rubrieken geplaatst kunnen worden. Maar natuurlijk zijn ook hier prachtige overleveringen te vinden waar we allen lering uit kunnen trekken.

Grapjes van de Profeet berusten altijd op de waarheid

Een man kwam naar de Profeet (vrede en zegeningen zij met hem) en vroeg om een rijdier. De Profeet (vrede en zegeningen zij met hem) zei:

“We geven je een jong van een vrouwtjeskameel om op te rijden.”

De man vroeg wat hij met een jong van een vrouwtjeskameel moest. De Profeet (vrede en zegeningen zij met hem) antwoordde:

“Is er een kameel die niet geboren is uit een vrouwtjeskameel?” Lees verder…

Deze hadith staat in Overige, Profeten |

Dieren goed verzorgen

“Een vrouw werd bestraft doordat ze een kat opgesloten had tot deze (kat) stierf. Ze trad het Hellevuur binnen vanwege dit (als straf voor wat zij gedaan had), want ze gaf haar geen eten of water toen ze haar opgesloten had, noch liet ze haar vrij zodat ze van de insecten van de aarde kon eten.”   Lees verder…

Deze hadith staat in Alledaagse zaken, Overige |

De verhevenheid van de vrijdag

“De beste dag waarop de zon opgekomen is, is de vrijdag. Op die dag is Adam geschapen, op die dag werd hij het Paradijs binnengelaten en op die dag moest hij het Paradijs verlaten. En het Laatste Uur zal enkel op een vrijdag aanbreken.” Lees verder…

Deze hadith staat in Alledaagse zaken, Hiernamaals, Overige |

Geduldig blijven met beproevingen

Ibn Abbas zei: “Zal ik een vrouw laten zien die tot de bewoners van het Paradijs behoort?”

Ik (de overleveraar) zei: “Ja.”

Hij zei: “Deze donkere vrouw kwam bij de Profeet en zei: “Ik krijg epileptische aanvallen en mijn lichaam raakt dan onbedekt. Alstublieft, roep Allah voor mij aan.”

De Profeet zei: “Als je wenst, blijf geduldig en je zal het Paradijs binnengaan. En als je wenst, zal ik Allah aanroepen om je te genezen.”

Zij zei: “Ik zal geduldig blijven,” en voegde daar aan toe, “maar ik raak onbedekt, dus alstublieft roep Allah voor mij aan dat ik niet onbedekt raak.” Dus riep hij Allah voor haar aan.” Lees verder…

Deze hadith staat in Overige, Persoonlijk |

Verbod op spreken tijdens het vrijdaggebed

“De Profeet (vrede en zegeningen zij met hem) zat op de minbar, sprak tot de mensen en reciteerde een vers (uit de Koran). Ubai ibn Ka’b zat naast me en ik zei tegen hem: “O Ubai, wanneer is dit vers geopenbaard?” Maar hij sprak niet met mij, dus ik vroeg het hem nogmaals en hij sprak niet met mij tot de Profeet (vrede en zegeningen zij met hem) van de minbar afkwam. Toen zei Ubai tegen mij: “Jij hebt niets verworven van jouw vrijdaggebed, behalve loze kletspraat.”

Toen de Profeet (vrede en zegeningen zij met hem) het gebed beëindigd had, ging ik naar hem en vertelde hem (over het gebeurde). Hij zei: “Ubai heeft gelijk. Als je jouw imam hoort spreken, blijf dan stil en luister aandachtig tot hij klaar is.” Lees verder…

Deze hadith staat in Gebed, Overige |

Ondervraging op de Dag der Opstanding

“De voeten van een dienaar zullen op de Dag der Opstanding niet vooruit komen totdat hij is ondervraagd over vier zaken:

 1. Over zijn leeftijd, waaraan hij deze heeft opgemaakt,
 2. Over zijn kennis, in hoeverre hij dit heeft gepraktiseerd,
 3. Over zijn bezit, waar hij dat verdiend heeft en waaraan hij het uitgegeven heeft,
 4. Over zijn lichaam, waaraan hij die heeft versleten.” Lees verder…
Deze hadith staat in Overige |

Vriendelijkheid laat zaken in schoonheid toenemen

“Er is niets waar vriendelijkheid in zit of het neemt in schoonheid toe, en het wordt niet ergens uit verwijderd of het zal ten schande gemaakt worden.” Lees verder…

Deze hadith staat in Alledaagse zaken, Overige |

Goed zijn voor dieren

“Toen een hond rond een put liep en bijna stierf van de dorst, zag een prostituee het, waarna ze haar schoen uittrok en het met water vulde (voor de hond). Allah vergaf haar vanwege deze goede daad.” Lees verder…

Deze hadith staat in Overige |

Zeven vernietigers!

“Vermijd de zeven vernietigers.” De mensen zeiden: “Wat zijn deze, O Boodschapper van Allah?” Hij antwoordde:

 1. “Het toekennen van deelgenoten aan Allah
 2. Tovenarij
 3. Het doden van een ziel die Allah verboden heeft, behalve met recht
 4. Het bezit van een wees (onrechtmatig) verbruiken
 5. Rente nuttigen
 6. Weglopen van een slagveld
 7. Onschuldige gelovige vrouwen van onkuisheid beschuldigen.” Lees verder…
Deze hadith staat in Overige, Persoonlijk |

Moslimgemeenschap zal zich opsplitsen in 73 groeperingen

“De joden zullen zich opsplitsen in éénenzeventig groeperingen, de christenen zullen zich opsplitsen in tweeënzeventig groeperingen en mijn gemeenschap zal zich opsplitsen in drieënzeventig groeperingen, allen zijn in het Hellevuur behalve één.” Daarop vroegen de mensen: “En wie is die (ene) groep, O Boodschapper van Allah?” Hij antwoordde: “Degenen die zich bevinden op datgene waarop ik en mijn metgezellen zich bevinden.” Lees verder…

Deze hadith staat in Overige |