Artikelen in de categorie: Overige

Onder deze rubriek zijn er overleveringen te vinden die niet onder andere rubrieken geplaatst kunnen worden. Maar natuurlijk zijn ook hier prachtige overleveringen te vinden waar we allen lering uit kunnen trekken.

Niet vragen om leiderschap

“O Abder-Rahman, vraag niet om leiderschap. Want wanneer dit jou gegeven wordt, omdat je er om vroeg, dan zal je aan jezelf overgelaten worden. Maar wanneer dit jou gegeven werd, terwijl je hier niet om vroeg, dan zal je hier in geholpen en bijgestaan worden.” Lees verder…

Deze hadith staat in Overige |

Iets leren of onderwijzen in de moskee

“Degene die naar de moskee gaat en enkel wenst iets goeds te leren of te onderwijzen, zal een beloning krijgen die gelijk is aan (de beloning van) een bedevaartganger die zijn bedevaart perfect verricht heeft.” Lees verder…

Deze hadith staat in Overige, Persoonlijk |

Niet vasten op feestdagen

De Profeet (vrede en zegeningen zij met hem) verbood het om te vasten op de volgende twee dagen: ied al-adha en ied al-fitr. Lees verder…

Deze hadith staat in Bedevaart, Overige, Vasten |

De wijze van openbaring

Al-Harith ibn Hisham vroeg aan de Profeet (vrede en zegeningen zij met hem: “O Boodschapper van Allah, hoe wordt de goddelijke boodschap aan u geopenbaard?” Hij (vrede en zegeningen zij met hem) antwoordde: “Soms komt het tot mij als het luiden van een bel. Deze vorm is het moeilijkste voor mij en deze toestand gaat voorbij nadat ik heb begrepen wat er geopenbaard is. Soms komt de engel naar mij in de vorm van een man en praat tegen me en ik begrijp en onthoud wat hij zegt.”

Aisha voegde er aan toe: “Waarlijk ik zag dat de Profeet de openbaring kreeg en zag nadat de openbaring voorbij was het zweet van zijn voorhoofd druppelen op een zeer koude dag.” Lees verder…

Deze hadith staat in Overige, Profeten |

De schepping van de mens, engelen en djinn

“De engelen zijn geschapen uit licht, de djinn zijn geschapen van vuur en Adam is geschapen van dat wat aan jullie beschreven is.” Lees verder…

Deze hadith staat in Overige |

Volg het rechte Pad van Allah

“De Boodschapper van Allah trok een lijn met zijn hand en zei: “Dit is het rechte pad van Allah.” Vervolgens trok hij lijnen naar de rechterkant en de linkerkant en zei: “Dit zijn de (andere) paden. Er is geen enkel pad van hen of er bevindt zich een duivel op die ernaar uitnodigt.” Vervolgens reciteerde hij (interpretatie van de betekenis):

“En dat dit Mijn Pad is, een recht Pad, volgt het dan en volgt geen (andere) paden, want die zullen jullie doen afsplitsen van Zijn Pad…” Lees verder…

Deze hadith staat in Koran, Overige, Profeten |

Luisteren en gehoorzamen is een verplichting

“Luisteren en gehoorzamen zijn verplicht voor de moslim, zowel met betrekking tot waar hij van houdt als wat hij haat, zolang hij niet bevolen wordt te zondigen. Als hij bevolen wordt te zondigen, dan dient hij noch te luisteren, noch te gehoorzamen.” Lees verder…

Deze hadith staat in Alledaagse zaken, Overige, Persoonlijk |

Religie leren aan je familie

“Ik kwam naar de Profeet met een aantal mannen van mijn stam en we verbleven twintig dagen met hem. Hij was aardig en genadig voor ons. Toen hij ons verlangen naar onze families bij ons opmerkte, zei hij tegen ons: “Gaat (naar jullie families) en blijf met jullie families en onderwijs hen de religie en draag hen het goede op.” Lees verder…

Deze hadith staat in Huwelijk, Omgeving, Overige |

Liefde voor de wereld hebben

“De gemeenschappen zullen elkaar spoedig oproepen om jullie aan te vallen, zoals mensen die eten anderen uitnodigen om hun voedsel te delen.”

Iemand vroeg: “Zal dat zijn vanwege ons kleine aantal op dat moment?” Hij (de Profeet) antwoordde:

“Nee, jullie zullen met velen zijn op dat moment, maar jullie zullen zoals het schuim zijn (dat naar beneden wordt geduwd) door een stortvloed (van water) en Allah zal de vrees voor jullie wegnemen uit de borsten van jullie vijand en al-wahn in jullie harten werpen.”

Iemand vroeg: “O Boodschapper van Allah, wat is al-wahn?” Hij (de Profeet) antwoordde: 

“Liefde voor de wereld en afkeer van de dood.” Lees verder…

Deze hadith staat in Omgeving, Overige |

Moslim worden en goede daden

Hakim ibn Hizam zei tegen de Boodschapper van Allah: “O Boodschapper van Allah, de daden van aanbidding die ik verrichtte ten tijde van de onwetendheid, zoals de liefdadighheid, het vrijkopen van een slaaf of het opnieuw aanhalen van de familiebanden, zal ik daarvoor beloond worden?” De Boodschapper van Allah antwoordde:

“Je bent de islam binnengetreden met wat je ervoor aan goede daden verricht hebt.” Lees verder…

Deze hadith staat in Overige |