Artikelen in de categorie: Overige

Onder deze rubriek zijn er overleveringen te vinden die niet onder andere rubrieken geplaatst kunnen worden. Maar natuurlijk zijn ook hier prachtige overleveringen te vinden waar we allen lering uit kunnen trekken.

Vergeet niet de gunsten die Allah je schenkt

“Voorwaar, Allah wilde een leproos, een kale en een blinde van de Kinderen van Israël beproeven, dus stuurde Hij een engel (in menselijke gedaante).

De engel kwam bij de leproos en zei: “Van wat voor iets houd jij het meest?” Hij zei: “Een mooie huidskleur en een mooie huid, en dat van mij weggaat wat de mensen haten. Hij (de engel) raakte hem aan en de ziekte ging van hem weg en hij kreeg een mooie kleur. En toen vroeg hij (de engel): “Van wat voor eigendommen houd jij het meest?” Hij zei: “Kamelen.” Daarop werden hem vrouwtjeskamelen gegeven die tien maanden zwanger waren, en er werd hem gezegd: “Moge Allah je er zegeningen mee geven.”

Toen ging de engel naar de kale, en zei: “Van wat voor iets houd jij het meest?” Hij zei: “Mooi haar en dat van mij weggaat wat de mensen haten.” Hij (de engel) raakte hem aan en zijn ziekte ging van hem weg en hij kreeg mooi haar. Hij (de engel) vroeg: “Van wat voor eigendommen houd jij het meest?” Hij zei: “Koeien.” Toen kreeg hij drachtige koeien en de engel zei: “Moge Allah je er zegeningen mee geven.”

Daarop ging hij naar de blinde, en zei: “Van wat voor iets houd jij het meest?” Hij zei: “Dat Allah mijn gezichtsvermogen herstelt, zodat ik de mensen kan zien.” Toen raakte hij hem aan, waarop Allah zijn gezichtsvermogen herstelde. Daarop vroeg hij: “Van wat voor eigendommen houd jij het meest?” Hij zei: “Geiten.” Toen kreeg hij een zwangere geit.

De dieren vermenigvuldigden zich snel, zodat er één een vallei vol kamelen had, één een vallei vol koeien en één een vallei vol geiten.

Na verloop van tijd bezocht de engel de (voormalige) leproos in zijn gedaante (als mens), en zei: “Ik ben een arm en behoeftig mens en heb al mijn middelen tot onderhoud tijdens mijn reis uitgeput en ik heb buiten Allah geen middelen om mijn reis te voltooien. Ik vraag jou, in de Naam van Degene Die jou een mooie kleur en mooie huid en eigendommen heeft gegeven, mij een kameel te geven om mijn reis te voltooien.”

Hij (de leproos) zei: “Ik heb veel verplichtingen.” De engel zei: “Het is of ik jou eerder heb gezien, was jij geen leproos, die door de mensen gemeden werd, die daarop door Allah werd geraakt?” Hij zei: “Ik heb deze eigendommen van mijn voorvaderen geërfd.” De engel zei: “Als je liegt, moge Allah je dan terugbrengen in de toestand waarin jij was.”

Toen kwam hij in zijn gedaante (als mens) bij de (vroegere) kale man en herhaalde zijn verzoek aan hem en hij kreeg een soortgelijk antwoord als hij van de leproos gekregen had. Ook tegen hem zei hij: “Als je liegt moge Allah je dan terugbrengen in de toestand waarin je was.”

Toen bezocht de engel de blinde man in zijn vroegere gedaante, en zei: “Ik ben een arm en behoeftig mens en heb al mijn middelen tot onderhoud tijdens mijn reis uitgeput en ik heb buiten Allah geen middelen om mijn reis te voltooien. Ik vraag jou in de Naam van Degene Die jou jouw gezichtsvermogen teruggegeven heeft, geef mij een geit die mij van nut kan zijn bij het bereiken van mijn bestemming.”

Hij zei: “Ik was inderdaad blind, en Allah heeft mij mijn gezichtsvermogen teruggegeven. Jij mag nemen wat je wilt en je mag achterlaten wat je wilt. Bij Allah, ik zal jou niets weigeren dat jij in de Naam van Allah, de Heer van Eer en Glorie, wilt nemen.” Hij (de engel) zei: “Houd alles wat je hebt. Jullie zijn beproeft. Allah is zeker met jou behaagd en Hij is vertoornd op jouw metgezellen.” Lees verder…

Deze hadith staat in Overige |

Goed zijn voor dieren

“Terwijl een man aan het lopen was, kreeg hij dorst. Hij ging een put in en dronk er water uit. Terwijl hij er uit kwam, zag hij een hijgende hond die aarde at vanwege de dorst. De man zei: “Deze hond heeft net zoveel dorst als ik had. Dus hij (ging terug in de put en) vulde  zijn schoen met water, hield het vast met zijn tanden, klom naar boven en gaf de hond water. Allah prees zijn daad en schonk hem vergeving.” Lees verder…

Deze hadith staat in Alledaagse zaken, Omgeving, Overige |

Voorbestemming van de schepping

“Allah heeft de voorbestemming van de schepping opgeschreven vijftigduizend jaar voordat Hij de hemelen en de aarde schiep.” Lees verder…

Deze hadith staat in Allah, Overige |

Geduld op het eerste moment van verdriet

“Geduld is alleen dat wat je doet op het moment van de eerste schok van het verdriet.” Lees verder…

Deze hadith staat in Overige |

De leproos, de kale en de blinde

“Voorwaar, Allah wilde een leproos, een kale en een blinde van de Kinderen van Israël beproeven, dus stuurde Hij een engel (in menselijke gedaante). De engel kwam bij de leproos en zei: ‘Van wat voor iets houd jij het meest?’ Hij zei: ‘Een mooie (huids-) kleur en een mooie huid, en dat van mij weggaat wat de mensen haten. Hij raakte hem aan en de ziekte ging van hem weg en hij kreeg een mooie kleur. En toen vroeg hij: ‘Van wat voor eigendommen houd jij het meest?’ Hij zei: ‘Kamelen.’ Daarop werden er tien maanden zwangere vrouwtjeskamelen gegeven, en werd hem gezegd: ‘Moge Allah er voor je zegeningen in brengen.’

‘Toen ging de engel naar de kale, en zei: Van wat voor iets houd jij het meest?’ Hij zei: Mooi haar en dat van mij weggaat wat de mensen haten.’ Hij raakte hem aan en zijn ziekte ging van hem weg en hij kreeg mooi haar. Hij vroeg: ‘Van wat voor eigendommen houd jij het meest? Hij zei: ‘Koeien.’ Toen kreeg hij drachtige koeien en zei hij: ‘Moge Allah er voor je zegeningen in brengen.’

Daarop ging hij naar de blinde, en zei: ‘Van wat voor iets houd jij het meest?’ Hij zei: ‘Dat Allah mijn gezichtsvermogen herstelt zodat ik de mensen kan zien.’ Toen raakte hij hem aan, waarop Allah zijn gezichtsvermogen herstelde. Daarop vroeg hij: ‘Van wat voor eigendommen houd jij het meest?’ Hij zei: ‘Geiten.’ Toen kreeg hij een zwangere geit. De dieren vermenigvuldigden zich snel, zodat er één een vallei vol kamelen had, er één een vallei vol koeien had en één een vallei vol geiten had.

Na verloop van tijd bezocht de engel de (voormalige) leproos in zijn gedaante (als mens), en zei: ‘Ik ben een arm en behoeftig mens en heb al mijn middelen tot onderhoud tijdens mijn reis uitgeput en ik heb buiten Allah geen middelen om mijn reis te voltooien. Ik vraag jou, in Naam van Degene Die jou een mooie kleur en mooie huid en eigendommen heeft gegeven, mij een kameel te geven om mijn reis te voltooien.’

Hij zei: ‘Ik heb veel verplichtingen.’ De engel zei: ‘Het is of ik jou eerder heb gezien, was jij geen leproos, die door de mensen gemeden werd, die daarop door Allah werd geraakt?’ Hij zei: ‘Ik heb deze eigendommen van mijn voorvaderen geërfd.’ De engel zei: ‘Als je liegt, moge Allah je dan terugbrengen in de toestand waarin jij was.

‘Toen kwam hij in zijn gedaante (als mens) bij de (vroeger) kale man en herhaalde zijn verzoek aan hem en hij kreeg een soortgelijk antwoord als hij van de leproos gekregen had. Ook tegen hem zei hij: ‘Als je liegt moge Allah je dan terugbrengen in de toestand waarin je was.’ Toen bezocht de engel de blindeman in zijn vroegere gedaante, en zei: ‘Ik ben een arm en behoeftig mens en heb al mijn middelen tot onderhoud tijdens mijn reis uitgeput en ik heb buiten Allah geen middelen om mijn reis te voltooien. Ik vraag jou in de Naam van Degene Die jou jouw gezichtsvermogen teruggegeven heeft, geef mij een geit die mij van nut kan zijn bij het bereiken van mijn bestemming.’ Hij zei: ‘Ik was inderdaad blind, en Allah heeft mij mijn gezichtsvermogen teruggegeven. Jij mag nemen wat je wilt en je mag achterlaten wat je wilt. Bij Allah, ik zal jou niets weigeren dat jij in de Naam van Allah, de Heer van Eer en Glorie, wilt nemen.’ Hij (de engel) zei: ‘Houd alles wat je hebt. Jullie zijn beproeft. Allah is zeker met jou behaagd en Hij is vertoond op jouw metgezellen.” Lees verder…

Deze hadith staat in Overige |

De man die honderd mensen doodde

“Iemand uit een volk voor jullie die negenennegentig mensen gedood had, informeerde wie er de meest geleerde persoon op aarde was. Hij werd naar een monnik verwezen. Hij ging naar de monnik en zei: ‘ik heb negenennegentig mensen gedood. Is er enige kans op vergeving voor mij?’ De monnik antwoordde: ‘Nee.’ Onmiddellijk doodde hij ook de monnik en completeerde zo een honderdtal. Toen informeerde hij weer: ‘Wie is er de meest geleerde persoon op aarde?’ Hij werd naar een geleerde verwezen, en hij vroeg deze: ‘Ik heb honderd mensen gedood. Is er enige kans op vergeving voor mij? De geleerde zei: ‘Ja. Wat kan er tussen jou en berouw staan? Je kunt beter naar dat-en-dat land gaan: er wonen mensen die Allah aanbidden. Doe met hen mee in het aanbidden van Allah en keer niet terug naar je eigen land, want het is een slechte plaats. ‘ Dus hij vertrok. Hij had pas de halve afstand afgelegd toen hij door de dood overvallen werd, en er ontstond een meningsverschil over hem tussen de engelen van barmhartigheid en de engelen van de straf. De engelen van barmhartigheid pleitten dat hij gekomen was als iemand die zich berouwvol tot Allah wendde; de engelen van de straf stelden zich teweer (door te zeggen) dat hij nooit een goede daad verricht had. Toen verscheen er een engel in menselijke gedaante en de zich teweer stellende engelen stemden erin toe dat hij de scheidsrechter tussen hen zou zijn. Hij zei: ‘Meet de afstand tussen beide landen. Hij behoort bij hetgeen waar hij dichter bij is.’ Zij voerden de meting uit en zagen dat hij dichter bij het land was waarheen hij op weg was. De engelen der barmhartigheid namen hem dus verder onder hun hoede.” Lees verder…

Deze hadith staat in Overige |

Vakantieperiode

Asalam alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh,

Vanwege de vakantieperiode zal Hadithvandedag.nl tot aan de maand Ramadan geen berichten meer sturen. Veel leden gaan op reis en kunnen daardoor hun e-mail niet bekijken en dat zou zonde zijn van de prachtige hadith. Daarbij hebben we in de afgelopen tijd wat problemen gehad met het verzenden van ahadith en wij willen deze periode gebruiken om deze problemen op te lossen.

Echter betekent op reis gaan of vakantie hebben niet dat we ook vakantie hebben van moslim zijn. Wij vragen daarom iedereen om kennis op te blijven doen over ons prachtig geloof en om ook de hadith te lezen die we al eerder op de website hebben geplaatst en vooral ook om de voorbereiding op de Ramadan niet te vergeten. De maand Ramadan staat weer voor de deur en een goede voorbereiding is zeker een vereiste.

Deze hadith staat in Overige |

Eid moebarak

Eid moebarak

Deze hadith staat in Overige, Vasten |