Artikelen in de categorie: Persoonlijk

Overleveringen die betrekking hebben op onszelf zijn terug te vinden in deze rubriek. Overleveringen over eigenschappen, gewoonten en handelingen die we bezitten of verrichten, waar we van kunnen leren en waarmee we onszelf kunnen verbeteren. Een goede rubriek om onszelf eens goed onder de loep te nemen.

Het belang van aanhoudende daden

“De meest geliefde daad bij Allah is de aanhoudende daad, zelfs al is het maar weinig.” Lees verder…

Deze hadith staat in Allah, Alledaagse zaken, Persoonlijk |

Berouw en het gedenken van Allah

“Allah de Verhevene zegt: “Ik ben tegenover iedere dienaar zoals hij denkt dat Ik ben. Ik ben met hem waar hij Mij ook gedenkt. Bij Allah, Allah is meer verheugd met het berouw van Zijn dienaar dan wie ook van jullie zou zijn nadat hij zijn verloren rijdier in de woestijn terugvindt. Wie Mij een handbreedte nadert, nader Ik een armlengte; en wie Mij een armlengte nadert, nader ik de ruimte tussen twee uitgestrekte armen. Als een dienaar van Mij, Mij lopend nadert, ren Ik hem tegemoet.” Lees verder…

Deze hadith staat in Allah, Hadith Qudsi, Persoonlijk |

Het streven naar geld en roem

“Twee hongerige wolven die losgelaten worden op een kudde schapen brengen minstens evenveel schade toe (aan de schapen) als het streven naar roem en geld schade toebrengt aan iemand zijn geloof.” Lees verder…

Deze hadith staat in Alledaagse zaken, Persoonlijk |

Bestraffing in deze wereld

“Wanneer Allah goed wilt voor Zijn dienaar, dan bespoedigt Hij zijn bestraffing in deze wereld en wanneer Hij slecht wilt voor Zijn dienaar, bewaart Hij zijn zonden totdat hij met hen komt op de Dag der Opstanding.” Lees verder…

Deze hadith staat in Hiernamaals, Persoonlijk |

In het Paradijs ben je met je geliefden

“De Boodschapper van Allah en ik kwamen uit de moskee en zagen een man bij de poort van de moskee. Hij zei tegen de Boodschapper van Allah: “Wanneer zal het Uur plaatsvinden?” De Boodschapper van Allah zei: “Wat heb je ervoor voorbereid?” De man werd stil en zei daarna: “Ik heb er niet veel gebeden of vasten of aalmoezen voor voorbereid, maar ik houd van Allah en Zijn Boodschapper.” Daarop zei de Profeet: “Je zal zijn met degenen van wie je houdt.” Lees verder…

Deze hadith staat in Hiernamaals, Persoonlijk |

Paradijs bereiken met de Genade en Gunst van Allah

“Wees gematigd in jullie daden en weet dat niemand van jullie gered zal worden door zijn daden (alleen).” Zij zeiden: “Zelfs u niet, O Boodschapper van Allah?” Daarop zei hij: “Nee, zelfs ik niet, behalve dat Allah de Verhevene mij met Zijn Genade en Gunst bedekt.” Lees verder…

Deze hadith staat in Hiernamaals, Persoonlijk |

Het vlees eten van je broeder

“Wij waren met de Profeet toen een man opstond en wegging, waarna een andere man onmiddelijk begon te roddelen. De Profeet zei: “Verwijder de stukjes vlees tussen jouw tanden.” Hij zei: “Wat moet ik verwijderen van tussen mijn tanden? Ik heb geen vlees gegeten!” Hij zei: “Je hebt het vlees van jouw broeder gegeten.” Lees verder…

Deze hadith staat in Omgeving, Persoonlijk |

Luisteren en gehoorzamen is een verplichting

“Luisteren en gehoorzamen zijn verplicht voor de moslim, zowel met betrekking tot waar hij van houdt als wat hij haat, zolang hij niet bevolen wordt te zondigen. Als hij bevolen wordt te zondigen, dan dient hij noch te luisteren, noch te gehoorzamen.” Lees verder…

Deze hadith staat in Alledaagse zaken, Overige, Persoonlijk |

Om bescherming vragen, bij het vragen om geduld

De Profeet (vrede en zegeningen zij met hem) hoorde een man zeggen: “O Allah, ik vraag U om geduld.” De Profeet (vrede en zegeningen zij met hem) zei toen tegen hem:

“Je hebt Allah om een beproeving gevraagd, vraag Hem dus om bescherming.” Lees verder…

Deze hadith staat in Persoonlijk, Smeekbeden |

Vier soorten mensen op de wereld

“Voorwaar, het wereldse leven behoort slechts toe aan vier soorten mensen:

  • Een dienaar die van Allah rijkdom en kennis heeft gekregen, waardoor hij zijn Heer vreest, zijn familiebanden onderhoudt en waarvan hij weet dat Allah er recht op heeft. Deze bevindt zich in de hoogste gradaties.
  • Een dienaar die van Allah kennis gekregen heeft, maar geen rijkdom. Toch is hij oprecht in zijn intentie en zegt hij: “Als ik geld zou hebben, dan zou ik zoals die of die doen”. Voorwaar, hij wordt (beloond) middels zijn intentie en hij zal dezelfde beloning krijgen als de eerste.
  • Een dienaar die van Allah rijkdom gekregen heeft, maar geen kennis. Hij geeft zijn geld losbandig uit zonder kennis, zonder zijn Heer te vrezen en zonder daarmee zijn familiebanden te onderhouden en zonder het recht van Allah te kennen. Deze (persoon) bevindt zich in de meest bedorven gradaties.
  • Een dienaar die van Allah geen rijkdom en geen kennis heeft gekregen, maar die zegt: “Als ik geld zou hebben, zou ik hetzelfde doen als die of die”. Voorwaar, hij wordt (beloond) middels zijn intentie en hij zal dezelfde last ondergaan.” Lees verder…
Deze hadith staat in Omgeving, Persoonlijk |