Artikelen in de categorie: Persoonlijk

Overleveringen die betrekking hebben op onszelf zijn terug te vinden in deze rubriek. Overleveringen over eigenschappen, gewoonten en handelingen die we bezitten of verrichten, waar we van kunnen leren en waarmee we onszelf kunnen verbeteren. Een goede rubriek om onszelf eens goed onder de loep te nemen.

De zonde

“Er is geen enkel spiertje dat trilt, noch een oog, of de zonde is hiervan de oorzaak.” Lees verder…

Deze hadith staat in Gezondheid, Persoonlijk |

De grootste beproeving voor de mensheid

“Wanneer iemand getroffen wordt door een rampspoed, dan dient hij zich de rampspoed van mijn dood te herinneren, want het is de grootste rampspoed.” Lees verder…

Deze hadith staat in Alledaagse zaken, Persoonlijk, Profeten |

Geduldig zijn met een miskraam

“Bij Degene in Wiens Handen mijn ziel is, de ‘saqt’ zal zijn moeder met touwen naar het Paradijs trekken, wanneer zij geduld heeft met het verlies van haar kind. ” Lees verder…

Deze hadith staat in Hiernamaals, Huwelijk, Persoonlijk |

Verschillende vormen van liefdadigheid

De metgezellen zeiden: “O Boodschapper van Allah, de vermogende mensen zijn met de beloningen weggegaan. Zij bidden zoals wij bidden, zij vasten zoals wij vasten en geven liefdadigheid uit van hun overtollige bezit.” Hierop zei hij (de Profeet):

“Heeft Allah jullie niet in staat gesteld liefdadigheid te geven? Waarlijk, elke tasbiehah is liefdadigheid (Subhan Allah zeggen), elke takbierah is liefdadigheid (Allahu akbar zeggen), elke tahmiedah is liefdadigheid (Alhamdulillah zeggen) en elke tahlielah is liefdadigheid (Laa ilaha illallah zeggen). Het aansporen tot het goede is liefdadigheid, het weerhouden van het verwerpelijke is liefdadigheid en de geslachtsdaad van eenieder van jullie is liefdadigheid (binnen het huwelijk).”

Zij (de metgezellen) vroegen: “O Boodschapper van Allah, iemand van ons bevredigt zijn seksuele begeerten en nog komt hem daarvoor beloning toe?” Hij zei:

“Wat denken jullie als hij het op verboden wijze zou hebben gedaan: zou hem dan geen bestraffing toekomen? Zo komt hem een beloning toe als hij het op de toegestane wijze doet.” Lees verder…

Kiezen voor de beste zaak

“Degene die bij Allah zweert om iets te doen en dan iets anders ontdekt dat beter is dan het eerste, zou zijn eed moeten breken en doen wat beter is.” Lees verder…

Deze hadith staat in Alledaagse zaken, Persoonlijk |

Vergissing, vergeetachtigheid en dwang worden ons niet aangerekend door Allah

“Voorwaar, Allah neemt mijn gemeenschap de vergissing, vergeetachtigheid en datgene waartoe zij gedwongen worden, niet kwalijk.” Lees verder…

Deze hadith staat in 40 hadith Nawawi, Persoonlijk |

Hetzelfde voor je medemoslim wensen als voor jezelf

“Niemand van jullie gelooft (werkelijk) totdat hij voor zijn broeder wenst wat hij voor zichzelf wenst.” Lees verder…

Deze hadith staat in 40 hadith Nawawi, Omgeving, Persoonlijk |

Degene die Allah niet gedenkt, is als een dode

“De vergelijking van degene die zijn Heer gedenkt met degene die Hem niet gedenkt, is als de vergelijking van de levende met de dode.” Lees verder…

Deze hadith staat in Persoonlijk |

Daden waarmee we het Paradijs kunnen bereiken

“Denkt u dat wanneer ik de voorgeschreven gebeden verricht, de (maand) Ramadan vast, mijzelf de Halaal (zaken) toesta en de Haraam (zaken) ontzeg en verder niets meer doe, ik dan het Paradijs binnentreed?” Hij (de Profeet) zei: “Ja.” Lees verder…

Deze hadith staat in Hiernamaals, Persoonlijk |

Degene die geen schaamte kent, doet wat hij wilt

“Eén van de uitspraken van (vroegere) Profeten die de mensen zich herinneren, is: “Als je geen schaamte kent, doe dan wat je wilt.” Lees verder…

Deze hadith staat in Persoonlijk, Profeten |