Artikelen in de categorie: Persoonlijk

Overleveringen die betrekking hebben op onszelf zijn terug te vinden in deze rubriek. Overleveringen over eigenschappen, gewoonten en handelingen die we bezitten of verrichten, waar we van kunnen leren en waarmee we onszelf kunnen verbeteren. Een goede rubriek om onszelf eens goed onder de loep te nemen.

Berouw tonen

“Degene die berouw toont voordat de zon in het westen opkomt, Allah zal zijn berouw aanvaarden.” Lees verder…

Deze hadith staat in Persoonlijk |

Gierigaards en degenen die uitgeven

“Er begint geen dag voor de dienaren (van Allah) of er dalen twee engelen neer waarvan er één zegt: “O Allah, schenk vermeerdering aan hem die uitgeeft,” en de andere zegt: “O Allah, maak de gierigaard kapot.” Lees verder…

Deze hadith staat in Persoonlijk |

Het beste karakter

“De beste gelovigen in het geloof zijn degenen met het beste karakter en de besten van hen zijn degenen die zich het beste gedragen tegenover hun vrouwen.” Lees verder…

Deze hadith staat in Omgeving, Persoonlijk |

Perfectie van iemands islam

“Het is een onderdeel van de perfectie van de islam van iemand dat hij datgene schuwt wat hem niet aangaat.” Lees verder…

Deze hadith staat in Persoonlijk |

Hadith Nawawi #4: Schepping en voorbeschikking

“Waarlijk, de schepping van ieder van jullie vindt plaats in de buik van de moeder, dit gedurende veertig dagen in de vorm van een levenskiem. Daarna is het even lang een klonter. Daarna is het even lang een vleesklomp. Dan wordt er een engel naar hem gestuurd die hem de levensadem inblaast en die belast is met een opdracht ten aanzien van vier zaken; het opschrijven van zijn levensonderhoud, zijn levenstijd, zijn daden en of hij gelukkig of ongelukkig zal worden.

Bij Allah, buiten Wie er geen god is, één van jullie zal werkelijk (het soort) daden verrichten van de mensen van het Paradijs, totdat er tussen hem en deze (een afstand van) een armslengte is en dan overkomt hem datgene wat voor hem beschikt is en hij zal daden verrichten van de mensen van de Hel en daar zal hij terechtkomen. En één van jullie zal daden verrichten van de mensen van de hel, totdat er tussen hem en deze nog maar (een afstand van) een armslengte is en dan overkomt hem datgene wat voor hem beschikt is, en hij zal daden verrichten van de mensen van het Paradijs en daar zal hij terechtkomen.” Lees verder…

Deze hadith staat in 40 hadith Nawawi, Persoonlijk |

Kennis is een goedheid

“Aan degene voor wie Allah het goede wenst, schenkt Hij kennis van het geloof.”  Lees verder…

Deze hadith staat in Persoonlijk |

Het kiezen voor het gemakkelijkste

“Wanneer de Profeet (Allah’s vrede en zegeningen zij met hem) tussen twee zaken moest kiezen, koos hij voor het gemakkelijkste van de twee zolang het niet om een zonde ging. Als het een zonde betrof, dan vermeed hij het. De Profeet (Allah’s vrede en zegeningen zij met hem) nam nooit wraak (op wie dan ook) omwille van zijn eigen zaken, maar wel wanneer de voorschriften van Allah werden overtreden.” Lees verder…

Deze hadith staat in Persoonlijk, Profeten |

Verkies zekerheid boven twijfel

“Geef datgene op wat je doet twijfelen en houd je vast aan datgene wat zonder twijfel is, want oprechtheid geeft rust van geest en leugenachtigheid is twijfel.” Lees verder…

Deze hadith staat in Alledaagse zaken, Persoonlijk |

Veelvuldig om vergeving vragen

“Bij Allah, ik zoek vergeving bij Allah en ik wend mij meer dan zeventig maal per dag tot Hem (om vergeving vragend).” Lees verder…

Deze hadith staat in Persoonlijk, Profeten |