Artikelen in de categorie: Persoonlijk

Overleveringen die betrekking hebben op onszelf zijn terug te vinden in deze rubriek. Overleveringen over eigenschappen, gewoonten en handelingen die we bezitten of verrichten, waar we van kunnen leren en waarmee we onszelf kunnen verbeteren. Een goede rubriek om onszelf eens goed onder de loep te nemen.

Gasten goed behandelen, familiebanden onderhouden en goed spreken

“Degene die gelooft in Allah en in de Laatste Dag, zou zijn gasten goed moeten behandelen. Degene die gelooft in Allah en in de Laatste Dag zou de familiebanden moeten onderhouden. En degene die gelooft in Allah en in de Laatste Dag zou goed moeten spreken of moeten zwijgen.”  Lees verder…

Deze hadith staat in Omgeving, Ouders, Persoonlijk |

Liefdadigheid verrichten

“Elke ledemaat van de mens moet elke dag dat de zon opkomt liefdadigheid verrichten. Het brengen van rechtvaardigheid tussen twee mensen is liefdadigheid. Een man helpen met zijn rijdier, hem erop helpen of zijn bagage er op laden is liefdadigheid. Een goed woord is liefdadigheid. Elke stap die je neemt (naar de moskee) om het gebed te verrichten is liefdadigheid. En iets schadelijks van de weg verwijderen is liefdadigheid.” Lees verder…

Volledig overgeven aan datgene waarmee de Profeet gekomen is

“Niemand van jullie gelooft werkelijk, totdat zijn begeerte in overeenstemming is met datgene waarmee ik gekomen ben.”  Lees verder…

Deze hadith staat in 40 hadith Nawawi, Persoonlijk, Profeten |

Allah de Verhevene houdt van vriendelijkheid

“Allah is vriendelijk en Hij houdt van vriendelijkheid in alle zaken.”  Lees verder…

Deze hadith staat in Allah, Persoonlijk |

Vier voorwaarden voor een geperfectioneerd geloof

“Wie liefheeft omwille van Allah, haat omwille van Allah, geeft omwille van Allah en zich beheerst omwille van Allah, voorwaar, hij heeft zijn geloof geperfectioneerd.”  Lees verder…

Deze hadith staat in Persoonlijk |

Grijze haren zijn het licht van de moslim

“Trek geen grijze haren uit, want zij zijn het licht van de moslim op de Dag des Oordeels. Degene die grijze haren heeft, zal voor iedere grijze haar een hasanat krijgen en één graad in rang verheven worden.”  Lees verder…

Deze hadith staat in Persoonlijk |

Religie is oprechtheid

De Boodschapper van Allah (Allah’s vrede en zegeningen zij met hem) heeft gezegd:

“Religie is oprechtheid.”

Wij zeiden: “Ten opzichte van wie?” Hij (Allah’s vrede en zegeningen zij met hem) zei:

“Ten opzichte van Allah, Zijn Boek, Zijn Boodschapper, de leiders van de moslims en de moslims in het algemeen.”  Lees verder…

Deze hadith staat in 40 hadith Nawawi, Omgeving, Persoonlijk |

Hadith Nawawi #1: De intentie

“Ik hoorde de Boodschapper van Allah (Allah’s vrede en zegeningen zij met hem) zeggen:

“Handelingen worden door hun intentie bepaald en ieder mens zal dat krijgen wat met zijn intentie samenhangt. Als iemand emigreert omwille van Allah en Zijn Boodschapper, dan is dat een emigratie voor Allah en Zijn Boodschapper en als iemand emigreert omwille van een wereldse zaak of om een vrouw te trouwen, dan is zijn emigratie voor datgene waarvoor hij emigreert.” Lees verder…

Deze hadith staat in 40 hadith Nawawi, Persoonlijk |

Goedheid en zonden

“Goedheid is goed gedrag en zonde is datgene wat onrust in je hart veroorzaakt en waarvan jij niet houdt dat anderen ervan op de hoogte komen.” Lees verder…

Deze hadith staat in Persoonlijk |

De beste onder de mensen

“De beste onder de mensen is degene met een lang leven terwijl zijn daden goed zijn.” Lees verder…

Deze hadith staat in Omgeving, Persoonlijk |