Artikelen in de categorie: Persoonlijk

Overleveringen die betrekking hebben op onszelf zijn terug te vinden in deze rubriek. Overleveringen over eigenschappen, gewoonten en handelingen die we bezitten of verrichten, waar we van kunnen leren en waarmee we onszelf kunnen verbeteren. Een goede rubriek om onszelf eens goed onder de loep te nemen.

Jaloezie verteert goede daden

“Kijk uit voor jaloezie, want jaloezie verteert iemands goede daden, zoals vuur hout verteert.” Lees verder…

Deze hadith staat in Persoonlijk |

De grote zonden

“De grote zonden zijn:

1. Het toekennen van deelgenoten aan Allah

2. Ongehoorzaam zijn aan de ouders

3. Het doden van een persoon (zonder recht)

4. En een valse eed afleggen.” Lees verder…

Deze hadith staat in Persoonlijk |

Ware rijkdom

“Rijkdom is niet het hebben van veel bezittingen, ware rijkdom is de rijkdom van de ziel.”  Lees verder…

Deze hadith staat in Persoonlijk |

De grootste beloning komt van de grootste beproeving

“De grootste beloning komt van de grootste beproeving. Wanneer Allah van mensen houdt, beproeft Hij hen en eenieder die het accepteert, verwerft de tevredenheid van Allah en eenieder die klaagt, verdient Zijn Woede.” Lees verder…

Deze hadith staat in Persoonlijk |

Allah vragen om alles wat je nodig hebt

“Laat ieder van jullie zijn Heer vragen om (alles) wat hij nodig heeft, zodanig dat hij Hem zelfs vraagt om een schoenveter als deze gebroken is.”  Lees verder…

Deze hadith staat in Allah, Persoonlijk |

Laat je tong vochtig blijven door het gedenken van Allah

Een man zei tegen de Boodschapper van Allah (Allah’s vrede en zegeningen zij met hem):

“Er zijn vele voorschriften met betrekking tot de islam, vertel mij aan welke ik me moet houden.”

Hierop zei de Boodschapper van Allah (Allah’s vrede en zegeningen zij met hem):

“Laat je tong vochtig blijven door het gedenken van Allah.”  Lees verder…

Deze hadith staat in Persoonlijk, Smeekbeden |

Voorbeeld van de Profeet bij een onachtzaam hart

“Mijn hart is ook weleens onachtzaam, daarom vraag ik honderdmaal per dag vergeving aan Allah.”  Lees verder…

Deze hadith staat in Persoonlijk, Profeten |

Behoor jij tot de waarachtigen?

“Waarachtigheid leidt naar het goede en het goede leidt naar het Paradijs. Iemand blijft zoeken naar waarachtigheid tot hij bij Allah wordt opgeschreven als een waarachtig persoon. En leugens leiden naar verderfelijkheid en verderfelijkheid leidt naar het hellevuur. Iemand blijft zoeken naar leugens tot hij bij Allah wordt opgeschreven als een leugenaar.”  Lees verder…

Deze hadith staat in Hiernamaals, Persoonlijk |

Gevraagd over vijf zaken op de Dag des Oordeels

“De voeten van de dienaar zullen op de Dag des Oordeels niet bewegen, totdat hij gevraagd wordt over vijf (zaken): hoe men het leven besteed heeft, hoe men de jeugd heeft doorgebracht, hoe men zijn inkomen verdient heeft en waar deze aan besteed is en wat men gedaan heeft met de kennis die hij had?” Lees verder…

Deze hadith staat in Hiernamaals, Persoonlijk |

Waarde van anderen helpen en samenkomen in moskeeën

“Wie in deze wereld een gelovige van een zorg verlost, zal door Allah op de Dag des Oordeels van één van zijn zorgen verlost worden.

Hij die het lot van iemand die hulp nodig heeft, verlicht, diens lot zal door Allah in deze wereld en de wereld hierna verlicht worden.

Hij die een moslim beschermt, zal door Allah in deze wereld en in de wereld hierna beschermd worden.

Allah zal Zijn dienaar net zolang helpen als de dienaar zijn broeder helpt.

Hij die een weg volgt om aldus kennis te vergaren, voor hem zal Allah de weg naar het Paradijs gemakkelijk maken.

Steeds wanneer de mensen in één van de huizen van Allah (moskeeën) tezamen komen, het boek van Allah reciteren en het gezamenlijk leren en bestuderen, zal er innerlijke vrede op hen neerdalen, zal er genade op hen uitgestort worden, zullen de engelen hen omringen en zal Allah over hen spreken met degenen die bij Hem zijn.

Hij die door zijn daden wordt tegengehouden, zal door zijn goede afkomst niet vooruitgeholpen worden.” Lees verder…

Deze hadith staat in Hiernamaals, Omgeving, Persoonlijk |