Artikelen in de categorie: Persoonlijk

Overleveringen die betrekking hebben op onszelf zijn terug te vinden in deze rubriek. Overleveringen over eigenschappen, gewoonten en handelingen die we bezitten of verrichten, waar we van kunnen leren en waarmee we onszelf kunnen verbeteren. Een goede rubriek om onszelf eens goed onder de loep te nemen.

Het kussen van je kinderen, geeft blijk van barmhartigheid voor anderen

De Boodschapper van Allah (vrede en zegeningen zij met hem) kuste (zijn kleinzoon) Hasan ibn Ali, terwijl Aqra ibn Haabis naast hem zat. Aqra zei: “Ik heb tien kinderen, maar ik heb nooit één van hen gekust.” De Boodschapper van Allah keek naar hem en zei:

“Wie niet vriendelijk is voor anderen, zal geen vriendelijkheid ontvangen.” Lees verder…

Deze hadith staat in Omgeving, Ouders, Persoonlijk |

Eigenschappen van huichelarij

“Een huichelaar (munafiq) is te herkennen aan drie eigenschappen:

  1. Bij alles wat hij zegt, liegt hij.
  2. Als hij iets afspreekt, komt hij zijn afspraken niet na.
  3. En als hij iets belooft, bedriegt hij de ander.” Lees verder…
Deze hadith staat in Omgeving, Persoonlijk |

Uitnodigen tot de islam op een goede wijze

“De Profeet stuurde mijn vader en Muadh ibn Jabal naar Yemen (om daar de islam te onderwijzen) en zei (tegen hen):

“Wees gemakkelijk en maak zaken niet ingewikkeld. Verkondig blijde tijdingen en zorg niet voor afkeer bij de mensen. En wees in overeenstemming met elkaar en twist niet met elkaar.” Lees verder…

Deze hadith staat in Omgeving, Persoonlijk |

Allah vergeeft wie Hij wilt

“De Boodschapper van Allah zei dat iemand zei: “Allah zal die en die niet vergeven.”

Daarop zei Allah de Verhevene:

“Wie is degene die oordeelt dat Ik degene geen Genade schenk. Ik heb degene Genade geschonken en zijn (slechte) daden uitgewist.” Lees verder…

Deze hadith staat in Persoonlijk |

Waak over de voorschriften van Allah

“Op een dag zat ik achterop bij de Profeet (vrede en zegeningen zij met hem) en hij zei:

“O jongeman, ik zal je iets leren. Waak over (de voorschriften van) Allah en Hij zal over jou waken. Als je (om iets) vraagt, vraag dan Allah en als je hulp zoekt, zoek dan hulp bij Allah. En weet dat wanneer de (hele) gemeenschap zich verzamelt om jou voordeel te verschaffen, zij daar niet in zullen slagen, behalve wanneer Allah dit al voor jou voorgeschreven heeft. En als zij zich zouden verzamelen om jou te benadelen, zullen zij daar niet in slagen, behalve wanneer Allah dit al voor jou voorgeschreven heeft. De pennen zijn opgeheven en de schriften zijn opgedroogd.” Lees verder…

Deze hadith staat in 40 hadith Nawawi, Persoonlijk |

Zonden en berouw

“De overspelige is geen ware gelovige zolang hij overspelig is, degene die steelt is geen ware gelovige zolang hij steelt en degene die wijn drinkt, is geen ware gelovige zolang hij het drinkt. Maar berouw kan aanvaard worden.” Lees verder…

Deze hadith staat in Persoonlijk |

Toon berouw aan Allah

“O mensen, toon berouw aan Allah, want ik toon Hem wel honderd keer per dag berouw.” Lees verder…

Deze hadith staat in Persoonlijk, Profeten |

Aanvaarden van beproevingen

“De grootste beloning komt van de grootste beproeving. Wanneer Allah van een volk houdt, dan test Hij hen. En degene die dit aanvaardt, zal Zijn Welbehagen krijgen. En degene die hier ontevreden mee is, verdient Zijn Toorn.” Lees verder…

Deze hadith staat in Omgeving, Persoonlijk |

Laat jij je leiden door de Profeet?

“Mijn voorbeeld en het voorbeeld van de mensen is zoals dat van een man die een vuur aansteekt. Als zijn omgeving verlicht is, vallen er motten en andere insecten in het vuur. De man probeert hen tegen te houden (zodat ze niet in het vuur vallen), maar zij glippen er doorheen en vallen in het vuur.”

De Profeet (vrede en zegeningen zij met hem) voegt eraan toe:

“Welnu, ik wil jullie vastgrijpen en jullie tegenhouden, maar jullie blijven volhouden en vallen erin (in het vuur).” Lees verder…

Deze hadith staat in Hiernamaals, Persoonlijk, Profeten |

Zondigen en de vergeving van Allah

“Als jullie niet zouden zondigen, dan zou Allah jullie vervangen door een schepping die wel zou zondigen, zodat Allah hen kon vergeven.” Lees verder…

Deze hadith staat in Persoonlijk |