Artikelen in de categorie: Persoonlijk

Overleveringen die betrekking hebben op onszelf zijn terug te vinden in deze rubriek. Overleveringen over eigenschappen, gewoonten en handelingen die we bezitten of verrichten, waar we van kunnen leren en waarmee we onszelf kunnen verbeteren. Een goede rubriek om onszelf eens goed onder de loep te nemen.

Wudu verrichten bij boosheid

“We naderden Urwa ibn Muhammed ibn As-Sa’di terwijl een man tot hem sprak en hem kwaad maakte. Hij stond op, verrichte de wudu en zei (daarna): “Mijn vader vertelde mij op gezag van mijn grootvader Atiyyah die het hoorde van de Boodschapper van Allah (vrede en zegeningen zij met hem), dat hij zei:

“Boosheid komt van shaitan en de shaitan is geschapen uit vuur en vuur wordt alleen door water geblust, dus wanneer iemand van jullie boos wordt, laat hem wudu verrichten.”
Lees verder…

Deze hadith staat in Persoonlijk, Reinheid |

Allah en Zijn Profeet gehoorzamen

“Iedereen die mij gehoorzaamt, gehoorzaamt Allah; en iedereen die ongehoorzaam is jegens mij, is ongehoorzaam jegens Allah; en iedereen die gehoorzaam is jegens de leider die ik aanstel, gehoorzaamt mij; en eenieder die ongehoorzaam is jegens hem, is ongehoorzaam jegens mij.” Lees verder…

Deze hadith staat in Allah, Persoonlijk, Profeten |

Hiernamaals als enige zorg maken

“Degene wiens enige zorg de wereld is, Allah zal zijn zaken verbrokkelen en armoede voor zijn ogen plaatsen en hij zal niets van deze wereld verwerven, behalve dat wat voor hem voorbeschikt is. Degene wiens intentie het hiernamaals is, Allah zal zijn zaken voor hem rechtzetten en de rijkdom in zijn hart plaatsen en het wereldse zal onderworpen tot hem komen.” Lees verder…

Deze hadith staat in Hiernamaals, Persoonlijk |

Vergeving van Allah

“Allah de Almachtige zegt: “O Zoon van Adam, zo lang je Mij aanroept en Mij vraagt, zal Ik je vergeven voor wat je gedaan hebt, en Ik zal er geen bezwaar tegen hebben. O zoon van Adam, al reiken je zonden tot de wolken in de lucht, als je Mij om vergeving vraagt, zal Ik je vergeven. O zoon van Adam, als je tot Mij komt met zonden bijna zo groot als de aarde en je komt tot Mij zonder deelgenoten aan Mij toe te schrijven, dan zou Ik je vergeving schenken bijna zo groot als dat (de aarde).” Lees verder…

Deze hadith staat in Hadith Qudsi, Persoonlijk |

Allah kijkt naar de harten

“Allah de Verhevene kijkt niet naar jullie lichamen en Hij kijkt niet naar jullie uiterlijk, maar Hij kijkt naar jullie harten.” Lees verder…

Deze hadith staat in Persoonlijk |

Werkelijk geloof bereiken

“Iedere zaak heeft een werkelijkheid en de dienaar zal het werkelijke geloof niet bereiken, totdat hij weet dat datgene wat hem trof, hem niet kon ontgaan en dat wat hem ontgaan is, hem niet kon treffen.” Lees verder…

Deze hadith staat in Persoonlijk |

Niet naar de dood verlangen

“Laat niemand naar de dood verlangen, want als hij deugzaam is, is het mogelijk dat hij (nog) aan zijn goede werken toevoegt; en als hij een zondaar is, toont hij misschien berouw.” Lees verder…

Deze hadith staat in Persoonlijk |

Het belang van goed gedrag

“Met zijn goede gedrag kan een gelovige het niveau bereiken van iemand die bidt gedurende de nacht en vast gedurende de dag.” Lees verder…

Deze hadith staat in Gebed, Persoonlijk, Vasten |

Kennis opdoen om het welbehagen van Allah te zoeken

“Wie een wetenschap studeert waarmee men eigenlijk alleen het welbehagen van Allah zou moeten willen zoeken, maar hij studeert het om werelds voordeel te verkrijgen, zal de geur van het Paradijs niet ruiken op de Dag des Oordeels.” Lees verder…

Deze hadith staat in Hiernamaals, Persoonlijk |

Koorts reinigt ons van zonden

De Profeet (vrede en zegeningen zij met hem) had eens koorts en een man beledigde haar (de koorts). De Boodschapper van de Allah (vrede en zegeningen zij met hem) zei toen:

“Beledig haar niet, want ze doet de zonden weggaan zoals het vuur afval verwijdert uit ijzer.” Lees verder…

Deze hadith staat in Gezondheid, Persoonlijk |