Artikelen in de categorie: Persoonlijk

Overleveringen die betrekking hebben op onszelf zijn terug te vinden in deze rubriek. Overleveringen over eigenschappen, gewoonten en handelingen die we bezitten of verrichten, waar we van kunnen leren en waarmee we onszelf kunnen verbeteren. Een goede rubriek om onszelf eens goed onder de loep te nemen.

Beproevingen om in rang verheven te worden

“Het kan zijn dat iemand een verheven rang heeft bij Allah en dat hij daar niet komt door middel van zijn daden, waarop Allah hem beproeft met zaken die hij niet graag heeft, zodat Hij Zijn dienaar (hiermee) deze rang laat bereiken.” Lees verder…

Deze hadith staat in Persoonlijk |

Het goede onderwijzen zonder het zelf uit te voeren

“Het voorbeeld van de geleerde die de mensen het goede onderwijst en zichzelf vergeet, is als het voorbeeld van een olielamp die licht geeft aan de mensen en zichzelf verbrandt.” Lees verder…

Deze hadith staat in Omgeving, Persoonlijk |

Hoogmoed leidt naar het Hellevuur

De Profeet (vrede en zegeningen zij met hem) zei:

“Degene die in zijn hart het gewicht van een atoom aan hoogmoed heeft, zal het Paradijs niet binnentreden.”

Een man zei toen: “Maar de mens heeft graag dat zijn kleding en zijn schoenen mooi zijn.” Daarop zei de Profeet (vrede en zegeningen zij met hem):

“Voorzeker, Allah is Mooi en Hij houdt van schoonheid. Hoogmoed betekent minachting van het recht en neerkijken op de mensen.” Lees verder…

Deze hadith staat in Persoonlijk |

Jezelf onder controle houden tijdens woede

“De sterke man is niet degene die goed is in worstelen, maar degene die controle heeft over zichzelf tijdens een aanval van woede.”

Lees verder…

Deze hadith staat in Persoonlijk |

Niet gehecht raken aan het wereldse leven

“Leef in de wereld alsof je een vreemdeling of een reiziger bent.” Lees verder…

Deze hadith staat in 40 hadith Nawawi, Persoonlijk |

Vriendelijkheid van de Profeet

“Ik liep met de Profeet en hij droeg een najrani mantel met een ruwe kraag. Een bedoeïen kwam naar de Profeet en trok zo geweldadig aan zijn kraag dat ik de tekenen ervan in zijn nek zag. Toen zei de bedoeïen: “Geef me wat van de rijkdom die Allah jou gegeven heeft.” De Profeet richtte zich tot hem en glimlachte en beval hem iets te geven.” Lees verder…

Deze hadith staat in Persoonlijk, Profeten |

Goede manieren wegen zwaar in onze weegschalen

“Er weegt niets zwaarder op de weegschalen van de gelovigen op de Dag der Opstanding dan goede manieren.” Lees verder…

Deze hadith staat in Hiernamaals, Persoonlijk |

Zeven vernietigers!

“Vermijd de zeven vernietigers.” De mensen zeiden: “Wat zijn deze, O Boodschapper van Allah?” Hij antwoordde:

  1. “Het toekennen van deelgenoten aan Allah
  2. Tovenarij
  3. Het doden van een ziel die Allah verboden heeft, behalve met recht
  4. Het bezit van een wees (onrechtmatig) verbruiken
  5. Rente nuttigen
  6. Weglopen van een slagveld
  7. Onschuldige gelovige vrouwen van onkuisheid beschuldigen.” Lees verder…
Deze hadith staat in Overige, Persoonlijk |

De besten onder jullie zijn degenen die zich het beste gedragen

“De Profeet (vrede en zegeningen zij met hem) was niet onfatsoenlijk en stond het anderen ook niet toe (om onfatsoenlijk te zijn). Hij zei altijd:

“De besten onder jullie zijn degenen die zich het beste gedragen.” Lees verder…

Deze hadith staat in Persoonlijk, Profeten |

Bestraffing voor zelfmoord

“Wie zichzelf doodt met een ijzeren staaf, zal zichzelf (steeds opnieuw) in het Hellevuur met deze staaf in zijn buik steken en hij zal er eeuwig in verblijven.

En wie gif inneemt en hiermee zichzelf doodt, zal dit gif in het Hellevuur (steeds opnieuw) langzaam opdrinken en hij zal er eeuwig in verblijven.

En wie zichzelf van een berg naar beneden gooit en hiermee zichzelf doodt, zal (steeds opnieuw) in het hellevuur vallen en hij zal er eeuwig in verblijven.” Lees verder…

Deze hadith staat in Hiernamaals, Persoonlijk |