Artikelen in de categorie: Persoonlijk

Overleveringen die betrekking hebben op onszelf zijn terug te vinden in deze rubriek. Overleveringen over eigenschappen, gewoonten en handelingen die we bezitten of verrichten, waar we van kunnen leren en waarmee we onszelf kunnen verbeteren. Een goede rubriek om onszelf eens goed onder de loep te nemen.

Gemak komt na moeilijkheden

“En weet dat er veel goeds verscholen ligt achter zaken die je niet graag hebt en dat de overwinning met geduld komt en de oplossing na het probleem en dat gemak na moeilijkheden komt.” Lees verder…

Deze hadith staat in Alledaagse zaken, Persoonlijk |

Daden die een dode bereiken

“De werken en de goede daden die de gelovige bereiken na zijn dood, zijn onder andere: kennis die hij onderwezen en verspreid heeft, een deugdzaam kind dat hij nalaat, een exemplaar van de Koran dat hij nalaat, een moskee die hij bouwt, een schuiloord dat hij bouwt voor reizigers, een rivier die hij doet stromen of een aalmoes die hij van zijn rijkdom geeft, terwijl hij nog leeft en kerngezond is en die hem bereikt na zijn dood.” Lees verder…

Deze hadith staat in Hiernamaals, Persoonlijk |

Koorts van de Profeet

Ibn Masud heeft gezegd: “Ik kwam binnen bij de Boodschapper van Allah terwijl hij koorts had. Ik raakte hem aan met mijn hand, waarop ik zei: “O Boodschapper van Allah, jij lijdt aan hoge koorts”, waarop hij antwoordde:

“Inderdaad, ik lijd aan koorts die gelijk is aan de koorts van twee mensen zoals jullie.”

Ik zei hem: “Is dit dan omdat jij de beloning van twee mensen zal krijgen?” Waarop hij bevestigend antwoordde. Daarna stond hij recht en zei:

“Er is niets kwaads dat een moslim treft, zoals ziekte of andere zaken, of Allah laat hiermee zijn zonden neervallen, net zoals een boom zijn bladeren van zich neer laat vallen.” Lees verder…

Deze hadith staat in Persoonlijk, Profeten |

Iets leren of onderwijzen in de moskee

“Degene die naar de moskee gaat en enkel wenst iets goeds te leren of te onderwijzen, zal een beloning krijgen die gelijk is aan (de beloning van) een bedevaartganger die zijn bedevaart perfect verricht heeft.” Lees verder…

Deze hadith staat in Overige, Persoonlijk |

Geduldig zijn als gelovige

“Er zal een tijd komen voor de mensen, waarin degene onder hen die wegens zijn geloof geduldig is, net als degene zal zijn die een gloeiende kool vasthoudt.” Lees verder…

Deze hadith staat in Persoonlijk |

Zonden bedekken

“Mijn hele gemeenschap zal vergeven worden, behalve de mujahirin. Een vorm van mujaharah is wanneer iemand in de nacht een zonde begaat en Allah dit bedekt heeft gehouden voor hem, en hij vervolgens in de ochtend zegt: “O die en die, ik heb dit en dat gedaan vannacht (de zonde benoemend).” De nacht ging voorbij terwijl Zijn Heer hem afgeschermd had, maar in de ochtend werpt hij de afscherming van Allah van zichzelf af.” Lees verder…

Deze hadith staat in Alledaagse zaken, Persoonlijk |

Kennis zoeken leidt naar het Paradijs

“Voor hem die een pad volgt om kennis te zoeken, Allah zal dat pad, wat naar het Paradijs leidt, vergemakkelijken voor hem.” Lees verder…

Deze hadith staat in Hiernamaals, Persoonlijk |

Vergeving vragen voor andere gelovigen

“Wanneer iemand om vergeving vraagt voor de gelovige mannen en vrouwen, dan zal Allah voor hem een goede daad opschrijven voor iedere gelovige man en vrouw.” Lees verder…

Deze hadith staat in Omgeving, Persoonlijk |

Het Paradijs bereiken, hoe doe je dat?

Een man vroeg aan de Profeet (vrede en zegeningen zij met hem):

“Denkt u dat wanneer ik de voorgeschreven gebeden verricht, de (maand) Ramadan vast, mezelf de toegestane zaken toesta en mezelf de verboden zaken verbied en verder niets meer doe, ik dan het Paradijs binnentreed?”

Hij (vrede en zegeningen zij met hem) zei:

“Ja.” Lees verder…

Deze hadith staat in 40 hadith Nawawi, Gebed, Persoonlijk, Vasten |

Ogen die beschermd worden tegen de hel

“De hel zal twee paar ogen niet raken: de ogen die tranen laten uit vrees voor Allah en de ogen die ’s nachts op de weg van Allah de wacht houden.” Lees verder…

Deze hadith staat in Persoonlijk |