Artikelen in de categorie: Profeten

Overleveringen die betrekking hebben op onze Profeet (vrede en zegeningen zij met hem) en andere Profeten staan in deze rubriek vermeld. Hoe leefde de Profeet (vrede en zegeningen zij met hem), hoe was zijn karakter, hier kan het allemaal teruggelezen worden. En dat is belangrijk, want hij (vrede en zegeningen zij met hem) is ons beste voorbeeld.

Iedereen is gelijk, behalve in vroomheid en goede daden

“O mensen! Waarlijk jullie Heer is Eén en jullie vader (Adam) is één. Een Arabier is niet beter dan een niet-Arabier en een niet-Arabier is niet beter dan een Arabier; een blanke is niet beter dan een donkere en een donkere is niet beter dan een blanke – behalve in termen van vroomheid en goede daden.”  Lees verder…

Deze hadith staat in Allah, Omgeving, Profeten |

Volledig overgeven aan datgene waarmee de Profeet gekomen is

“Niemand van jullie gelooft werkelijk, totdat zijn begeerte in overeenstemming is met datgene waarmee ik gekomen ben.”  Lees verder…

Deze hadith staat in 40 hadith Nawawi, Persoonlijk, Profeten |

De Profeet hielp bij het huishouden

Aisha (moge Allah tevreden met haar zijn) werd gevraagd wat de Profeet (Allah’s vrede en zegeningen zij met hem) in huis deed. Ze antwoordde:

“Hij was gewend te helpen in het huis en als de tijd voor het gebed aanbrak, ging hij weg om te bidden.”  Lees verder…

Deze hadith staat in Huwelijk, Profeten |

De Profeet sprak duidelijk en begrijpelijk

Aisha (moge Allah tevreden met haar zijn) heeft gezegd dat de woorden van de Boodschapper van Allah (Allah’s vrede en zegeningen zij met hem) zo duidelijk waren dat iedereen die hem hoorde hem begreep. Lees verder…

Deze hadith staat in Overige, Profeten |

‘Assalaamu alaikum wa rah’matullaah’, een bijzondere groet

“Toen Allah de Verhevene Adam (vrede zij met hem) schiep, zei Hij (tegen Adam): ”Ga en groet hen (een groep engelen) en luister naar wat ze antwoorden op jouw groet, want dat zal jouw groet zijn en de groet van jouw nakomelingen.”

Hij (Adam ging en) zei (tegen de engelen): “Assalaamu ‘alaikum (vrede zij met jullie).”

Zij (de engelen) antwoordden: “Assalaamu ‘alaikum wa rah’matullaah (vrede zij met jou, en de barmhartigheid van Allah de Verhevene).”

Dus voegden zij “wa rahmatullaah (en de Barmhartigheid van Allah)” toe (aan zijn woorden).” Lees verder…

Deze hadith staat in Omgeving, Profeten |

De woorden van de Profeet waren duidelijk

Aisha (moge Allah tevreden met haar zijn) heeft overgeleverd:

“De woorden van de Boodschapper van Allah (Allah’s vrede en zegeningen zij met hem) waren zo duidelijk dat iedereen die hem hoorde hem begreep.”  Lees verder…

Deze hadith staat in Profeten |

Profeet was zeer vrijgevig

“De Boodschapper van Allah (Allah’s vrede en zegeningen zij met hem) werd nooit om iets voor de zaak van Islam gevraagd zonder dat hij het gaf. Zo gaf hij een man een groot aantal schapen, waarna de man terug ging naar zijn mensen en (tegen hen) zei:

“O mensen, word moslim, Mohammed heeft ons gegeven alsof hij geen vrees heeft voor armoede.”  Lees verder…

Deze hadith staat in Profeten, Zakat / sadaqa |

“Ik verlang ernaar mijn broeders te ontmoeten”

De Profeet (Allah’s vrede en zegeningen zij met hem) zei:

“Ik verlang ernaar mijn broeders te ontmoeten.”

De Sahaba vroegen: “Zijn wij niet uw broeders?” waarop hij antwoordde:

“Jullie zijn mijn metgezellen. Mijn broeders zijn degenen die in mijn geloven zonder mij gezien te hebben.”  Lees verder…

Deze hadith staat in Profeten |

De Profeet glimlachte vaak

“Sinds ik de Islam omarmd heb, heeft de Boodschapper van Allah (Allah’s vrede en zegeningen zij met hem) mij nooit vermeden en ik zag hem niet, behalve met een glimlach op zijn gezicht.”  Lees verder…

Deze hadith staat in Profeten |

Profeet Mohammed over Profeet Jezus

“Ik ben van de gehele mensheid het meest nabij (Profeet) Isa, de zoon van Maryam,  in dit wereldse leven en in het hiernamaals.”

De mensen vroegen hoe dat kon en hij (Allah’s vrede en zegeningen zij met hem) zei:

“Profeten zijn broeders in het geloof met verschillende moeders. Hun religie is één en er is geen Profeet tussen ons (tussen Profeet Mohammed en Profeet Isa).”  Lees verder…

Deze hadith staat in Profeten |