Artikelen in de categorie: Profeten

Overleveringen die betrekking hebben op onze Profeet (vrede en zegeningen zij met hem) en andere Profeten staan in deze rubriek vermeld. Hoe leefde de Profeet (vrede en zegeningen zij met hem), hoe was zijn karakter, hier kan het allemaal teruggelezen worden. En dat is belangrijk, want hij (vrede en zegeningen zij met hem) is ons beste voorbeeld.

“O Allah, leid de moeder van Abu Huraira.”

Abu Huraira (moge Allah tevreden met hem zijn) levert over:

“Toen mijn moeder nog een mushrik was, nodigde ik haar altijd uit tot de islam. Ik nodigde haar op een dag uit tot de islam en zij zei iets over de Profeet (vrede en zegeningen zij met hem) wat ik niet leuk vond om te horen. Vervolgens ging ik huilend naar de Boodschapper van Allah en zei (tegen hem):

“O Boodschapper van Allah, ik heb mijn moeder uitgenodigd tot de islam, maar zij weigert. Ik nodigde haar vandaag uit en ze zei iets over jou wat ik niet leuk vond om te horen. Roep Allah aan om de moeder van Abu Huraira te leiden.”

De Boodschapper van Allah (vrede en zegeningen zij met hem) zei: “O Allah, leid de moeder van Abu Huraira.”

Hij vertelt verder:

“Ik ging terug (naar huis) met een optimistisch gevoel door de smeekbede van de Boodschapper van Allah. Toen ik aankwam, ging ik naar de deur, maar de deur was op slot. Mijn moeder hoorde mijn voetstappen en zei: “Blijf waar je bent, O Abu Huraira.”

Ik hoorde het geluid van water. Ze waste zichzelf (ze verrichtte ghusl), deed haar kleed aan en bedekte snel haar hoofd met haar hoofdbedekking. Daarna opende zij de deur en zei: “O Abu Huraira, ik getuig dat er geen god is (die het recht heeft aanbeden te worden), behalve Allah en ik getuig dat Mohammed Zijn dienaar en Boodschapper is.”

Ik ging terugnaar de Boodschapper van Allah, terwijl ik huilde van geluk en zei: “O Boodschapper van Allah, blijde tijdingen, Allah heeft jouw smeekbede verhoord en de moeder van Abu Huraira geleid.” Hij prees en dankte Allah.” Lees verder…

Deze hadith staat in Profeten, Smeekbeden |

‘Er is een tijd voor dit en er is een tijd voor dat’

Hanzala al Usaida heeft overgeleverd: “Ik ontmoette Abu Bakr en hij vroeg: “Hoe gaat het met je?” Ik antwoordde: “Hanzala is een hypocriet geworden.” Hij zei: “SubhanAllah, wat zeg je nu?” Daarop zei ik: “Wanneer we bij de Boodschapper van Allah (Allah’s vrede en zegeningen zij met hem) zijn, spreekt hij over het Vuur en het Paradijs alsof we het voor ons zien. Maar als we het gezelschap van de Boodschapper van Allah (Allah’s vrede en zegeningen zij met hem) verlaten en ons met onze vrouwen en onze kinderen bezighouden en als we ons om onze bezittingen bekommeren, vergeten wij veel.” Abu Bakr zei: “Bij Allah! Mij gebeurt hetzelfde.”

Abu Bakr en ik gingen vervolgens naar de Boodschapper van Allah (Allah’s vrede en zegeningen zij met hem) en ik zei tegen hem: “O Boodschapper van Allah, Hanzala is een hypocriet geworden.” Hij vroeg: “Wat is er met jou gebeurd?” Ik antwoordde: “O Boodschapper van Allah, als we bij u zijn, worden we herinnerd aan het Hellevuur en het Paradijs, totdat het is alsof wij het voor ons zien. Dan gaan we weg van jou en houden we ons bezig met onze vrouwen en kinderen, en bekommeren ons om onze bezittingen en dan vergeten wij veel.” Toen zei de Boodschapper van Allah (Allah’s vrede en zegeningen zij met hem):

“Bij Hem in Wiens Hand mijn ziel is, als je op hetzelfde niveau bleef als je met mij was en je ten allen tijden Allah zou gedenken, dan zouden de engelen je de hand schudden als je rustte of als je rondliep, maar O Hanzala, er is een tijd (voor dit) en er is een tijd (voor dat),” en hij herhaalde deze zin drie maal.”  Lees verder…

Deze hadith staat in Hiernamaals, Lofprijzingen, Persoonlijk, Profeten |

Bidden zoals de Profeet

“Bid zoals jullie mij hebben zien bidden.” Lees verder…

Deze hadith staat in Gebed, Profeten |

Koorts van de Profeet

Ibn Masud heeft gezegd: “Ik kwam binnen bij de Boodschapper van Allah terwijl hij koorts had. Ik raakte hem aan met mijn hand, waarop ik zei: “O Boodschapper van Allah, jij lijdt aan hoge koorts”, waarop hij antwoordde:

“Inderdaad, ik lijd aan koorts die gelijk is aan de koorts van twee mensen zoals jullie.”

Ik zei hem: “Is dit dan omdat jij de beloning van twee mensen zal krijgen?” Waarop hij bevestigend antwoordde. Daarna stond hij recht en zei:

“Er is niets kwaads dat een moslim treft, zoals ziekte of andere zaken, of Allah laat hiermee zijn zonden neervallen, net zoals een boom zijn bladeren van zich neer laat vallen.” Lees verder…

Deze hadith staat in Persoonlijk, Profeten |

De wijze van openbaring

Al-Harith ibn Hisham vroeg aan de Profeet (vrede en zegeningen zij met hem: “O Boodschapper van Allah, hoe wordt de goddelijke boodschap aan u geopenbaard?” Hij (vrede en zegeningen zij met hem) antwoordde: “Soms komt het tot mij als het luiden van een bel. Deze vorm is het moeilijkste voor mij en deze toestand gaat voorbij nadat ik heb begrepen wat er geopenbaard is. Soms komt de engel naar mij in de vorm van een man en praat tegen me en ik begrijp en onthoud wat hij zegt.”

Aisha voegde er aan toe: “Waarlijk ik zag dat de Profeet de openbaring kreeg en zag nadat de openbaring voorbij was het zweet van zijn voorhoofd druppelen op een zeer koude dag.” Lees verder…

Deze hadith staat in Overige, Profeten |

Beschrijving van Al-Kawtar

“Toen de Profeet opsteeg naar de hemelen, zei hij (na zijn terugkeer): “Ik kwam bij een rivier (in het Paradijs) waarvan de oevers gemaakt zijn van tenten van parels. Ik vroeg Jibriel: “Wat is deze (rivier)?” Jibriel antwoordde: “Dit is Al-Kawtar.” Lees verder…

Deze hadith staat in Hiernamaals, Profeten |

De erfenis van de Profeet

“De Profeet liet bij zijn overlijden geen dirham en dinar achter, noch een slaaf of een slavin, niets behalve zijn witte muildier, zijn wapenuitrusting en een stuk grond dat hij achterliet als liefdadigheid.” Lees verder…

Deze hadith staat in Profeten |

Volg het rechte Pad van Allah

“De Boodschapper van Allah trok een lijn met zijn hand en zei: “Dit is het rechte pad van Allah.” Vervolgens trok hij lijnen naar de rechterkant en de linkerkant en zei: “Dit zijn de (andere) paden. Er is geen enkel pad van hen of er bevindt zich een duivel op die ernaar uitnodigt.” Vervolgens reciteerde hij (interpretatie van de betekenis):

“En dat dit Mijn Pad is, een recht Pad, volgt het dan en volgt geen (andere) paden, want die zullen jullie doen afsplitsen van Zijn Pad…” Lees verder…

Deze hadith staat in Koran, Overige, Profeten |

De oproep tot het gebed herhalen (adhan)

“Wanneer jullie de muadhin de adhan horen verrichten, herhaal dan wat hij zegt en voeg dan de zegeningen van Allah voor mij er aan toe, want degene die bij Allah om genade voor mij smeekt, krijgt deze tienvoudig terug (voor zichzelf). Smeek dan Allah om de wasielah voor mij. Dat is een hoog niveau in het Paradijs dat slechts aan één van de dienaren van Allah gegeven wordt. Ik hoop dat ik degene ben. Wie de wasielah voor mij vraagt, krijgt zeker voorspraak.” Lees verder…

Deze hadith staat in Gebed, Profeten |

De eerste die op de poort van het Paradijs klopt

“Ik zal de eerste zijn die op de poort van het Paradijs aanklopt.” Lees verder…

Deze hadith staat in Hiernamaals, Profeten |