Artikelen in de categorie: Smeekbeden

De Profeet (vrede en zegeningen zij met hem) heeft gezegd dat er niets nobeler is bij Allah dan de smeekbede en de smeekbede is dus erg belangrijk voor ons. Een belangrijke rubriek dus waar we smeekbeden kunnen terug vinden van de Profeet (vrede en zegeningen zij met hem).

Doea van de Profeet na openbaring van Surah An-Nasr

“Nooit heeft de Profeet (Allah’s vrede en zegeningen zij met hem) na het openbaren van “Als de hulp van Allah en de overwinning zijn gekomen” een gebed verricht zonder daarin te zeggen:

“Verheven bent U, O Allah, onze Heer en alle lof zij U, O Allah, vergeef mij.”  Lees verder…

Deze hadith staat in Koran, Smeekbeden |

Doua van de Profeet voor meer kennis en tegen het Hellevuur

“O Allah, laat mij profijt hebben van hetgeen wat U mij onderwezen heeft en onderwijs mij wat profijtvol voor mij is en laat mijn kennis toenemen. Alle lofprijzingen komen toe aan Allah in alle omstandigheden en ik zoek toevlucht bij Allah tegen de toestand van de mensen van het Hellevuur.”  Lees verder…

Deze hadith staat in Smeekbeden |

Laat je tong vochtig blijven door het gedenken van Allah

Een man zei tegen de Boodschapper van Allah (Allah’s vrede en zegeningen zij met hem):

“Er zijn vele voorschriften met betrekking tot de islam, vertel mij aan welke ik me moet houden.”

Hierop zei de Boodschapper van Allah (Allah’s vrede en zegeningen zij met hem):

“Laat je tong vochtig blijven door het gedenken van Allah.”  Lees verder…

Deze hadith staat in Persoonlijk, Smeekbeden |

Het voorbeeld van Umm Salama: wat te zeggen bij tegenspoed

“Als een moslim getroffen wordt door tegenspoed en zegt: ‘Aan Allah behoren wij toe en tot Hem keren wij terug. O Allah, beloon mij vanwege de tegenspoed die mij treft en vervang het door iets wat beter is”, zal Allah hem belonen voor de tegenspoed en het vervangen met iets beters.”

Umm Salama zei over deze smeekbede:

“Toen Abu Salama overleed, sprak ik deze woorden uit zoals me aangeraden werd door de Boodschapper van Allah (Allah’s vrede en zegeningen zij met hem) en Allah gaf me iets beters dan hem, (ik werd de vrouw van) de Boodschapper van Allah (Allah’s vrede en zegeningen zij met hem).” Lees verder…

Deze hadith staat in Smeekbeden |

Smeekbede bij iftar

“Marwan ibn Salim zei dat hij Ibn Umar met brood in zijn handen zag, terwijl hij er een handvol vanaf sneed en hij (Ibn Umar) vertelde dat de Profeet (vrede en zegeningen zij met hem) wanneer hij zijn vasten verbrak, zei: “De dorst is verdwenen, de aders zijn vochtig geworden en de beloning is vastgelegd met de wil van Allah.” Lees verder…

Deze hadith staat in Smeekbeden, Vasten |

Doea iftar / vasten verbreken

“Ik zag Abdullah ibn Umar met brood in zijn hand, hij nam een handvol en sneed de rest weg. En hij vertelde dat de Profeet (vrede en zegeningen zij met hem) als hij zijn vasten had verbroken, zei:

“De dorst is verdwenen, de aders zijn vochtig geworden en de beloning is vastgelegd met de wil van Allah.” Lees verder…

Deze hadith staat in Smeekbeden, Vasten |

Wat te doen bij slechte droom

“Een goede droom die uitkomt is van Allah, en een slechte droom is van shaitan. Dus wanneer iemand van jullie een slechte droom heeft gehad, zou hij bescherming moeten zoeken bij Allah en aan zijn linkerzij spugen, zodat de slechte droom hem niet zal benadelen.” Lees verder…

Deze hadith staat in Alledaagse zaken, Smeekbeden |

Profeet vroeg leiding voor Banu Daws

Tufayl ibn Amr (moge Allah tevreden met hem zijn) kwam naar de Boodschapper van Allah (vrede en zegeningen zij met hem) en zei:

“O Boodschapper van Allah, de stam van Daws is ongehoorzaam geweest (aan Allah en Zijn Boodschapper) en heeft geweigerd (om de islam aan te nemen). Roep daarom de Toorn van Allah over hen.”

De mensen dachten dat de Profeet (vrede en zegeningen zij met hem) de Toorn van Allah over hen zou roepen, echter zei hij:

“O Allah, leid de stam van Daws en laat hen tot ons komen.” Lees verder…

Deze hadith staat in Profeten, Smeekbeden |

Niet gehaast zijn bij smeekbeden

“De smeekbede van een dienaar zal verhoord worden, zolang hij niet om zonden of het verbreken van familiebanden vraagt en zolang hij niet gehaast is.”

De metgezellen vroegen: “Hoe kan hij gehaast zijn?” Waarop de profeet (vrede en zegeningen zij met hem) antwoordde:

“Wanneer hij zegt: “Ik heb gesmeekt en gesmeekt,” maar ik ben niet verhoord en dan wordt hij boos en verlaat hij de smeekbede.” Lees verder…

Deze hadith staat in Ouders, Persoonlijk, Smeekbeden |

Drie personen waarvan smeekbeden niet geweigerd worden

“Van drie personen zullen hun smeekbeden niet geweigerd worden: een vastende tot hij zijn vasten verbreekt, een rechtvaardige leider en degene die onrecht aangedaan wordt.” Lees verder…

Deze hadith staat in Smeekbeden, Vasten |