Artikelen in de categorie: Smeekbeden

De Profeet (vrede en zegeningen zij met hem) heeft gezegd dat er niets nobeler is bij Allah dan de smeekbede en de smeekbede is dus erg belangrijk voor ons. Een belangrijke rubriek dus waar we smeekbeden kunnen terug vinden van de Profeet (vrede en zegeningen zij met hem).

Alleen ‘YarhamukAllah’ zeggen als degene die niest Allah prijst

“Wanneer iemand van jullie niest en vervolgens Allah prijst, zeg dan ‘Moge Allah genade met je hebben’ tegen hem, maar wanneer hij Allah niet prijst, zeg het dan niet.” Lees verder…

Deze hadith staat in Alledaagse zaken, Smeekbeden |

Doea bij niezen

“Wanneer iemand van jullie niest, laat hem ‘Alle lof komt Allah toe’ zeggen, en laat zijn broeder of metgezel (die hem dit hoort zeggen) ‘Moge Allah genade met je hebben’ zeggen. En als hij tegen hem ‘Moge Allah genade met je hebben’ zegt, laat hem (dan) ‘Moge Allah je leiden en je zaken rechtzetten’ zeggen.”  Lees verder…

Deze hadith staat in Alledaagse zaken, Smeekbeden |

Het verlaten van het huis

“Wie bij het verlaten van zijn huis zegt: “In de Naam van Allah, ik vertrouw op Allah, er is geen macht noch een kracht dan die van Allah,” tegen hem wordt gezegd: “Jij wordt geleid en jij wordt behoed en jij wordt beschermd en de shaitan trekt zich van hem terug.” Lees verder…

Deze hadith staat in Smeekbeden |

Doea van de Profeet bij verdriet

“De Boodschapper van Allah (vrede en zegeningen zij met hem) zei op momenten van verdriet: “Er is geen god (die het recht heeft aanbeden te worden), behalve Allah, de Almachtige, de Verdraagzame. Er is geen god (die het recht heeft aanbeden te worden), behalve Allah, de Heer van de Edele Troon. Er is geen god (die het recht heeft aanbeden te worden), behalve Allah, de Heer der werelden, de Heer van de aarde en de Heer van de Edele Troon.” Lees verder…

Deze hadith staat in Smeekbeden |

Smeekbeden voor afwezigen worden verhoord

“Geen enkele gelovige verricht smeekbeden voor zijn afwezige broeder zonder dat de Engelen zeggen: “Moge jou hetzelfde gegeven worden.” Lees verder…

Deze hadith staat in Omgeving, Smeekbeden |

Doea bij bezorgdheid en verdriet

“Er is niemand die door verdriet en bezorgdheid getroffen wordt en zegt “O Allah, Ik ben Uw dienaar, de zoon van Uw dienaar, de zoon van Uw dienares. Mijn lot is in Uw handen. Uw oordeel over mij is zeker. Gerechtigheid over mij berust op Uw bevel. Ik vraag U bij iedere Naam die U voor Uzelf heeft genomen, geopenbaard in Uw Boek, of die U aan Uw schepselen onderwezen heeft, of datgene wat U in de kennis van het onwaarneembare heeft gelaten om de Koran de bron van mijn hart, het licht van mijn borst, de verlosser van mijn verdriet en de ontheffer van mijn wanhoop te laten zijn,” of Allah neemt zijn verdriet en bezorgdheid weg en vervangt het door blijdschap.” Lees verder…

Deze hadith staat in Smeekbeden |

Bemiddeling van de Profeet op de Dag des Oordeels

“Iedere Profeet had een smeekbede die beantwoord werd en iedere Profeet smeekte hierom (tijdens zijn leven) in deze wereld. Maar ik bewaar mijn smeekbede zodat ik kan bemiddelen voor mijn gemeenschap (op de dag des oordeels) en (mijn smeekbede) bereikt iedereen die sterft zonder iets als deelgenoot naast Allah te aanbidden.” Lees verder…

Deze hadith staat in Hiernamaals, Profeten, Smeekbeden |

“O Allah, leid de moeder van Abu Huraira.”

Abu Huraira (moge Allah tevreden met hem zijn) levert over:

“Toen mijn moeder nog een mushrik was, nodigde ik haar altijd uit tot de islam. Ik nodigde haar op een dag uit tot de islam en zij zei iets over de Profeet (vrede en zegeningen zij met hem) wat ik niet leuk vond om te horen. Vervolgens ging ik huilend naar de Boodschapper van Allah en zei (tegen hem):

“O Boodschapper van Allah, ik heb mijn moeder uitgenodigd tot de islam, maar zij weigert. Ik nodigde haar vandaag uit en ze zei iets over jou wat ik niet leuk vond om te horen. Roep Allah aan om de moeder van Abu Huraira te leiden.”

De Boodschapper van Allah (vrede en zegeningen zij met hem) zei: “O Allah, leid de moeder van Abu Huraira.”

Hij vertelt verder:

“Ik ging terug (naar huis) met een optimistisch gevoel door de smeekbede van de Boodschapper van Allah. Toen ik aankwam, ging ik naar de deur, maar de deur was op slot. Mijn moeder hoorde mijn voetstappen en zei: “Blijf waar je bent, O Abu Huraira.”

Ik hoorde het geluid van water. Ze waste zichzelf (ze verrichtte ghusl), deed haar kleed aan en bedekte snel haar hoofd met haar hoofdbedekking. Daarna opende zij de deur en zei: “O Abu Huraira, ik getuig dat er geen god is (die het recht heeft aanbeden te worden), behalve Allah en ik getuig dat Mohammed Zijn dienaar en Boodschapper is.”

Ik ging terugnaar de Boodschapper van Allah, terwijl ik huilde van geluk en zei: “O Boodschapper van Allah, blijde tijdingen, Allah heeft jouw smeekbede verhoord en de moeder van Abu Huraira geleid.” Hij prees en dankte Allah.” Lees verder…

Deze hadith staat in Profeten, Smeekbeden |

Snel rijk worden

“Wanneer iemand een marktplaats binnengaat en het volgende zegt: “Er is geen god naast Allah, de Enige. Hij heeft geen deelgenoot, aan Hem behoort de Heerschappij en aan Hem komt alle Lof toe. Hij laat leven en doet sterven. Hij is de Eeuwige levende Die niet sterft. In Zijn handen is al het goede en Hij is over alles Almachtig,” dan zullen er tien lakh hasanat voor hem opgeschreven worden, zullen er tien lakh zonden van hem weggenomen worden, zijn status zal met tien lakh verhoogd worden en er zal een huis in het Paradijs voor hem klaargemaakt worden.” Lees verder…

Deze hadith staat in Alledaagse zaken, Smeekbeden |

Istigara gebed

“Indien iemand van jullie een beslissing moet nemen, dient hij twee (vrijwillige) gebedseenheden te bidden en dan dient hij te zeggen:

“O Allah! Ik zoek Uw Leiding in Uw kennis en kracht in Uw Macht. En ik vraag U om Uw zegeningen, U beschikt over macht, ik niet , U bent Alwetend, ik niet. U bent de Kenner van het ongeziene, O Allah! Als U weet dat deze beslissing (noem hetgeen waarover je wilt beslissen) gunstig is voor mijn islam, mijn leven en voor mij in het Hiernamaals, (of zeg: als het beter is voor mijn huidige en latere noden), bepaal het dan voor mij en maak het gemakkelijk voor mij om het te verkrijgen, en zegen mij ermee. En als U weet dat deze beslissing slecht is voor mijn islam, mijn leven en voor mij in het Hiernamaals (of zeg: als het slecht is voor mijn huidige en latere noden), houd het dan bij mij vandaan en laat mij er afstand van nemen. Bepaal voor mij datgene wat goed is voor mij en laat mij tevredenheid in datgene vinden.” Lees verder…

Deze hadith staat in Gebed, Smeekbeden |