Artikelen in de categorie: Smeekbeden

De Profeet (vrede en zegeningen zij met hem) heeft gezegd dat er niets nobeler is bij Allah dan de smeekbede en de smeekbede is dus erg belangrijk voor ons. Een belangrijke rubriek dus waar we smeekbeden kunnen terug vinden van de Profeet (vrede en zegeningen zij met hem).

Goede daden die doorgaan na de dood

“Wanneer de mens sterft, houden zijn daden op, behalve drie: een doorlopende liefdadigheid, kennis waar anderen profijt van hebben of een oprechte zoon (of dochter) die smeekbeden voor hem verricht.” Lees verder…

Deze hadith staat in Hiernamaals, Omgeving, Smeekbeden, Zakat / sadaqa |

Schat van het Paradijs verkrijgen

“De Boodschapper van Allah heeft tegen mij gezegd:

“O Abdullah ibn Qays, zal ik je een schat van de schatten van het Paradijs aanwijzen?”

Ik zei: “Ja, O Boodschapper van Allah,” waarop hij zei:

“Zeg: Er is geen macht noch kracht behalve met de toestemming van Allah.” Lees verder…

Deze hadith staat in Hiernamaals, Lofprijzingen, Smeekbeden |

Om bescherming vragen, bij het vragen om geduld

De Profeet (vrede en zegeningen zij met hem) hoorde een man zeggen: “O Allah, ik vraag U om geduld.” De Profeet (vrede en zegeningen zij met hem) zei toen tegen hem:

“Je hebt Allah om een beproeving gevraagd, vraag Hem dus om bescherming.” Lees verder…

Deze hadith staat in Persoonlijk, Smeekbeden |

Korte smeekbeden

“De Boodschapper van Allah verkoos de korte smeekbeden met veel betekenis en hij liet de smeekbeden die niet zo waren achterwege.” Lees verder…

Deze hadith staat in Smeekbeden |

Smeekbede tussen Adhan en Iqama

“De smeekbede tussen de Adhan en de Iqama wordt niet geweigerd, dus verricht smeekbeden (tot Allah).” Lees verder…

Deze hadith staat in Gebed, Smeekbeden |

Behoor tot degenen die Allah gedenken in de nacht

“Het tijdstip dat de Heer (Allah) het dichtste bij de dienaar komt, is in het laatste gedeelte van de nacht. Als je in staat bent om te behoren tot degenen die Allah gedenken op dat moment, wees dan één van hen.” Lees verder…

Deze hadith staat in Smeekbeden |

Smeekbede bij het verlaten van het toilet

“De Profeet zei na het verlaten van het toilet:

“Ik vraag U om vergeving.” Lees verder…

Deze hadith staat in Alledaagse zaken, Smeekbeden |

Smeekbede bij het toilet binnengaan

“De Profeet zei bij het binnengaan van het toilet:

“O Allah, ik zoek bescherming bij U tegen het kwaad en de boosdoeners.” Lees verder…

Deze hadith staat in Alledaagse zaken, Smeekbeden |

Overtuigd zijn dat je smeekbede verhoord wordt

“Roep Allah aan met de overtuiging dat je verhoord zal worden en weet dat Allah geen smeekbede verhoort die van een onoplettend en verstrooid hart komt.” Lees verder…

Deze hadith staat in Smeekbeden |

Smeekbeden tijdens het laatste deel van de nacht

“Onze Heer daalt iedere nacht tijdens het derde en laatste deel van de nacht neer en zegt: “Wie roept Mij aan zodat Ik hem kan beantwoorden? Wie vraagt Mij zodat Ik hem kan geven? Wie zoekt Mijn Vergiffenis, zodat Ik hem kan vergeven?” Lees verder…

Deze hadith staat in Hadith Qudsi, Persoonlijk, Smeekbeden |