Artikelen in de categorie: Vasten

Het vasten in de maand Ramadan is één van de zuilen van islam en een grote verplichting voor de moslim. Maar ook buiten de Ramadan kan er op veel momenten gevast worden. In deze rubriek overleveringen over het vasten.

Laat sahoer niet na, zelfs al is het met een slok water

“Sahoer is een gezegende maaltijd; laat het niet na. Desnoods drinkt iemand van jullie een slok water, want waarlijk, Allah en Zijn engelen prijzen degenen die sahoer nuttigen.”  Lees verder…

Deze hadith staat in Engelen, Vasten |

Het eten voor dageraad (sahoer) maakt ons vasten uniek

“Het verschil tussen ons vasten en (het vasten) van de mensen van het Boek is het eten net voor de dageraad (sahoer).”  Lees verder…

Deze hadith staat in Vasten |

Vasten bij het zien van de nieuwe maan

“Vast wanneer je het (de nieuwe maan) ziet en stop met vasten wanneer je het (de nieuwe maan aan het einde van de maand) ziet. Maar wanneer het bewolkt is, maak dan de dertig dagen vol.” Lees verder…

Deze hadith staat in Vasten |

Dagen voor de Ramadan niet vasten

“Niemand van jullie zou één of twee dagen voor de maand Ramadan moeten vasten, tenzij hij de gewoonte heeft om (vrijwillig) te vasten (en zijn vasten valt samen met die dag), dan kan hij vasten.” Lees verder…

Deze hadith staat in Vasten |

Het beste gebed en vasten na het verplichte gebed en vasten

“Het beste vasten na (het vasten in) Ramadan is (het vasten) in de maand van Allah, (de maand) Muharam en het beste gebed na het verplichte gebed, is het nachtgebed.”

Lees verder…

Deze hadith staat in Gebed, Vasten |

Beloning van umrah tijdens Ramadan gelijk aan de hadj

“Ik hoorde Ibn Abbas (moge Allah tevreden met hem zijn) zeggen:

“De Boodschapper van Allah (Allah’s vrede en zegeningen zij met hem) vroeg een vrouw van de Ansaar:

“Wat weerhield jou ervan om de hadj met ons te verrichten?”

Zij antwoordde: “Wij beschikten slechts over twee kamelen.” De vader van haar zoon (haar echtgenoot) en haar zoon verrichtten de hadj op één kameel en lieten één kameel achter om water mee te halen. Hij (de Profeet – Allah’s vrede en zegeningen zij met hem) zei (tegen haar):

“Als de Ramadan is gekomen, verricht dan de umrah, want de umrah tijdens Ramadan staat gelijk aan de hadj (qua beloning).”

In een overlevering van Muslim is er aan toegevoegd:

“…aan de hadj met mij.”  Lees verder…

Deze hadith staat in Bedevaart, Vasten |

De Profeet ten opzichte van Ashura

“Ik heb de Profeet nooit zoveel moeite zien doen om te vasten (op dagen die hij boven de rest van de dagen verkoos), dan op deze dag (de dag van Ashura) en in deze maand (de maand Ramadan).” Lees verder…

Deze hadith staat in Vasten |

Poort voor de vastenden in het Paradijs

“In het Paradijs is er een poort die Rayyan wordt genoemd. En degenen die het vasten in acht genomen hebben, zullen op de Dag der Opstanding door deze poort naar binnen gaan. Niemand behalve zij zullen erdoor naar binnen gaan. Er zal worden gezegd: “Waar zijn degenen die het vasten in acht genomen hebben?” Zij zullen opstaan, en niemand anders dan zij zullen erdoor naar binnen gaan. Nadat zij naar binnen zijn gegaan, zal de poort worden gesloten en zal er niemand meer doorheen gaan.” Lees verder…

Deze hadith staat in Vasten |

Waarom we niet weten wanneer het Laylatul Qadr is

“De Boodschapper van Allah (Allah’s vrede en zegeningen zij met hem) kwam naar buiten om de mensen te informeren over wanneer het Laylatul Qadr zou zijn, maar twee moslims maakten ruzie. De Profeet (Allah’s vrede en zegeningen zij met hem) zei (toen):

“Ik kwam naar buiten om jullie te informeren over (wanneer het) Laylatul Qadr (zou zijn), maar die en die maakten ruzie, waardoor het nieuws van me weggenomen is. Misschien is het beter voor jullie. Zoek er naar in de negende, de zevende of de vijfde (nacht van de laatste tien dagen van Ramadan).”  Lees verder…

Deze hadith staat in Vasten |

Laatste tien nachten van Ramadan benutten

“Zoek het (lailatoel qadr) in de laatste (tien nachten). Als iemand zwakheid vertoonde (tijdens het eerste gedeelte van de Ramadan), laat hem dit (de zwakheid) dan niet toestaan tijdens de laatste week.” Lees verder…

Deze hadith staat in Vasten |