Artikelen in de categorie: Vasten

Het vasten in de maand Ramadan is één van de zuilen van islam en een grote verplichting voor de moslim. Maar ook buiten de Ramadan kan er op veel momenten gevast worden. In deze rubriek overleveringen over het vasten.

Lailatoel Qadr en de beloning voor deze nacht

“Degene die tijdens de nacht van Qadr (Laylatoel Qadr) opblijft en bidt met geloof en in de hoop op een beloning, diens voorgaande zonden zullen vergeven worden.” Lees verder…

Deze hadith staat in Vasten |

Smeekbede bij iftar

“Marwan ibn Salim zei dat hij Ibn Umar met brood in zijn handen zag, terwijl hij er een handvol vanaf sneed en hij (Ibn Umar) vertelde dat de Profeet (vrede en zegeningen zij met hem) wanneer hij zijn vasten verbrak, zei: “De dorst is verdwenen, de aders zijn vochtig geworden en de beloning is vastgelegd met de wil van Allah.” Lees verder…

Deze hadith staat in Smeekbeden, Vasten |

Itikaf in laatste 10 nachten Ramadan

Abdullah ibn Umar heeft overgeleverd dat de Boodschapper van Allah (vrede en zegeningen zij met hem) itikaf verrichten tijdens de laatste tien nachten van de Ramadan. De overleveraar zegt:

“Abdullah liet me de plek zien in de moskee waar de Boodschapper van Allah itikaf verrichte.” Lees verder…

Deze hadith staat in Vasten |

Allah en Zijn Engelen prijzen degenen die Suhoor nuttigen

“Suhoor is een gezegende maaltijd, laat het niet na. Drink tenminste een slok water, want waarlijk, Allah en Zijn engelen prijzen degene die suhur nuttigt.” Lees verder…

Deze hadith staat in Vasten |

Doea iftar / vasten verbreken

“Ik zag Abdullah ibn Umar met brood in zijn hand, hij nam een handvol en sneed de rest weg. En hij vertelde dat de Profeet (vrede en zegeningen zij met hem) als hij zijn vasten had verbroken, zei:

“De dorst is verdwenen, de aders zijn vochtig geworden en de beloning is vastgelegd met de wil van Allah.” Lees verder…

Deze hadith staat in Smeekbeden, Vasten |

Tijd van iftar

“Als de nacht komt van hier en de dag verdwijnt naar daar en de zon is ondergegaan, moet de vastende persoon zijn vasten verbreken.” Lees verder…

Deze hadith staat in Vasten |

Vasten na het zien van de nieuwe maan door een moslim

Er kwam een bedoeïen bij de Profeet (vrede en zegeningen zij met hem). en hij zei tegen hem: “Ik heb de (nieuwe) maan gezien.” Hij (vrede en zegeningen zij met hem) zei:

“Getuig je dat niemand het recht heeft om aanbeden te worden (behalve Allah)?”

Hij zei: “Ja.” Hij (vrede en zegeningen zij met hem) zei:

“Getuig je dat Mohammed de Boodschapper van Allah is?”

Hij zei: “Ja.” Hij (vrede en zegeningen zij met hem) zei:

“O Bilal, roep op tot de mensen dat zij morgen dienen te vasten.” Lees verder…

Deze hadith staat in Vasten |

Overgeven tijdens het vasten

“Wie opzettelijk braakt (terwijl hij aan het vasten is), dient (die dag) in te halen. Wie door het overgeven overwonnen wordt (terwijl hij aan het vasten is), hoeft niets in te halen.” Lees verder…

Deze hadith staat in Vasten |

Profeet kuste zijn vrouwen terwijl hij aan het vasten was

De Boodschapper van Allah (Allah’s vrede en zegeningen zij met hem) kuste zijn vrouwen tijdens de maand Ramadan terwijl hij aan het vasten was. Lees verder…

Deze hadith staat in Huwelijk, Vasten |

Veel eten in deze wereld

“Hoe meer de mensen voldaan zijn in deze wereld (van het eten en drinken), hoe hongeriger ze zullen zijn op de Dag der Opstanding.” Lees verder…

Deze hadith staat in Alledaagse zaken, Hiernamaals, Vasten |