Artikelen in de categorie: Vasten

Het vasten in de maand Ramadan is één van de zuilen van islam en een grote verplichting voor de moslim. Maar ook buiten de Ramadan kan er op veel momenten gevast worden. In deze rubriek overleveringen over het vasten.

Boetedoening voor geslachtsgemeenschap tijdens het vasten

Er kwam een man bij de Profeet (vrede en zegeningen zij met hem) en hij zei: “O Boodschapper van Allah, ik ben verloren.” Hij vroeg hem: “Wat heeft jou geruïneerd?” Hij antwoordde: “Ik heb geslachtsgemeenschap gehad met mijn vrouw terwijl ik aan het vasten was (tijdens de Ramadan).” De Profeet (vrede en zegeningen zij met hem) zei: “Koop een slaaf vrij (als boetedoening).” Hij zei: “Dat kan ik me niet veroorloven.” De Profeet (vrede en zegeningen zij met hem) zei: “Vast twee opeenvolgende maanden.” Hij zei: “Dat kan ik niet.” De Profeet (vrede en zegeningen zij met hem) zei: “Voorzie dan zestig armen van voedsel.” Hij zei: “Ik heb niks om hen te geven.”

In de tussentijd werd er een mand met dadels bij de Profeet (vrede en zegeningen zij met hem) gebracht. Hij zei: “Waar is de vragensteller?” De man zei: “Ik ben hier.” De Profeet (vrede en zegeningen zij met hem) zei tegen hem: “Geef deze (mand met dadels) als liefdadigheid (als boetedoening).” Hij zei: “O Boodschapper van Allah, moet ik het aan iemand geven die armer is dan ons? Bij Degene Wie jou met de waarheid gezonden heeft, er is geen familie tussen de twee heuvels van Medina die armer is dan onze (familie).” De Profeet (vrede en zegeningen zij met hem) lachte tot zijn hoektanden zichtbaar werden en hij zei: “Neem het.” Lees verder…

Deze hadith staat in Vasten |

Haasten bij het verbreken van het vasten

“Allah de Majesteitelijke en Almachtige zegt: “Ik houd van Mijn dienaar die zich haast (als het tijd is) om het vasten te verbreken.” Lees verder…

Deze hadith staat in Hadith Qudsi, Vasten |

Vasten verbreken met dadels of water

“De Boodschapper van Allah was gewoon om zijn vasten voor het bidden (van het maghreb gebed) met verse dadels te verbreken. Als die er niet waren met gedroogde dadels en als die er niet waren met een paar monden vol water.” Lees verder…

Deze hadith staat in Vasten |

Beloning voor het vasten in de Ramadan

“Degene die gedurende de maand Ramadan vast uit oprechtheid van geloof in de hoop beloning te verkrijgen, al diens begane zonden zullen vergeven worden.” Lees verder…

Deze hadith staat in Vasten |

Poorten Paradijs geopend tijdens Ramadan

“Wanneer de maand Ramadan komt, worden de poorten van het Paradijs geopend en worden de poorten van de Hel gesloten en zijn de shayatien vastgeketend.”
Lees verder…

Deze hadith staat in Vasten |

De vastende ervaart twee vreugden

“Iemand die vast ervaart twee vreugden: hij is vol vreugde wanneer hij zijn vasten verbreekt en hij is vol vreugde met zijn vasten wanneer hij zijn Heer ontmoet.” Lees verder…

Deze hadith staat in Vasten |

Vrijgevigheid in de Ramadan

De Profeet (vrede en zegeningen zij met hem) was het vrijgevigste van de mensen en hij werd vrijgeviger tijdens de maand Ramadan, wanneer Djibriel hem bezocht en Djibriel bezocht hem iedere nacht van de Ramadan tot het einde van de maand. De Profeet (vrede en zegeningen zij met hem) had de gewoonte om de Heilige Koran aan Djibriel voor te dragen. Lees verder…

Deze hadith staat in Koran, Persoonlijk, Profeten, Vasten |

Vasten beschermt tegen het Vuur

“Wie een dag vast omwille van Allah, zijn gezicht zal door Allah voor een afstand van zeventig jaren van het Vuur afgehouden worden.” Lees verder…

Deze hadith staat in Vasten |

De geur uit de mond van de vastende

“Bij Hem in Wiens Hand het leven van Mohammed is, de adem van degene die aan het vasten is, is bij Allah beter dan de geur van muskus.” Lees verder…

Deze hadith staat in Vasten |

Allah beloont vasten

Allah zegt: “Iedere daad van de zoon van Adam is voor hem, behalve het vasten. Het vasten is voor Mij en Ik zal hem ervoor belonen.” Lees verder…

Deze hadith staat in Hadith Qudsi, Vasten |