Bestraffing voor het verbreken van de familiebanden

In Sahih Bukharie en Sahih Muslim staat vermeld:

Abu Mohammed Djubair ibn Moet’im (moge Allah tevreden met hem zijn) verhaalt dat de Profeet (vrede zij met hem) zei:

“Degene die de familiebanden verbreekt, gaat het paradijs niet binnen.”Laat een reactie achter: