Niet vloeken

“Degene die vloekt zal niet getuigen noch voorspraak kunnen verlenen op de Dag des Oordeels.”

Deze woorden zijn overgeleverd in Sahih Muslim door Um Darda van Abu Darda (moge Allah tevreden met hen zijn) van de Profeet (vrede en zegeningen zij met hem).


Trefwoorden: , ,

Laat een reactie achter: