Liefdadigheid verrichten

“Elke ledemaat van de mens moet elke dag dat de zon opkomt liefdadigheid verrichten. Het brengen van rechtvaardigheid tussen twee mensen is liefdadigheid. Een man helpen met zijn rijdier, hem erop helpen of zijn bagage er op laden is liefdadigheid. Een goed woord is liefdadigheid. Elke stap die je neemt (naar de moskee) om het gebed te verrichten is liefdadigheid. En iets schadelijks van de weg verwijderen is liefdadigheid.” Lees verder…

Volledig overgeven aan datgene waarmee de Profeet gekomen is

“Niemand van jullie gelooft werkelijk, totdat zijn begeerte in overeenstemming is met datgene waarmee ik gekomen ben.”  Lees verder…

Deze hadith staat in 40 hadith Nawawi, Persoonlijk, Profeten |

Wanneer de avond aanbreekt, verspreiden de duivels zich

“Wanneer de avond aanbreekt, houd je kinderen binnen, want de duivels verspreiden zich op dat moment. Wanneer een deel van de nacht verstreken is, kunnen zij (weer naar buiten) gaan. En noem de Naam van Allah bij het sluiten van deuren, want de duivel kan geen gesloten deur openen. Dek waterzakken af terwijl je de Naam van Allah uitspreekt en dek vaten af terwijl je de Naam van Allah uitspreekt, zelfs als je er alleen iets overheen legt en doof je lampen.”  Lees verder…

Deze hadith staat in Alledaagse zaken |

Smeekbeden verrichten op een bepaalde tijd op vrijdag

“Gedurende de vrijdag is er een tijd waarop een moslim bidt en Allah om iets goeds vraagt en dat Hij het hem zal geven,” en de Profeet (Allah’s vrede en zegeningen zij met hem) gebaarde met zijn hand om aan te geven hoe kort die tijd is.  Lees verder…

Deze hadith staat in Gebed, Smeekbeden |

Vasten tijdens de tweede helft van Shabaan

“Wanneer (de maand) Shabaan voor de helft voorbij is, vast dan niet.” Lees verder…

Deze hadith staat in Vasten |

De Profeet vastte bijna de hele maand Sha’baan

“De Boodschapper van Allah (Allah’s vrede en zegeningen zij met hem) vastte de hele maand Sha’baan, hij vastte Sha’baan op een paar dagen na.”  Lees verder…

Deze hadith staat in Vasten |

De Profeet vermeerderde zijn vasten tijdens Shabaan

Usama ibn Zayd (moge Allah tevreden met hem zijn) zei: “Ik zei: “O Boodschapper van Allah, ik zie u in geen andere maand vasten zoals u vast tijdens Shabaan?” De Boodschapper van Allah (Allah’s vrede en zegeningen zij met hem) zei:

“Het is een door de mensen genegeerde maand tussen Rajab en Ramadan, maar het is een maand waarin de daden van de mensen tot de Heer der Werelden opstijgen en ik wil graag dat mijn daden (naar Hem) opstijgen terwijl ik vastende ben.”  Lees verder…

Deze hadith staat in Vasten |

Tekenen van het Uur: “Ik zou willen dat ik in zijn plaats was.”

“Het Uur zal niet aanbreken totdat een man voorbij het graf van een andere man komt en zegt: “Ik zou willen dat ik in zijn plaats was.” Lees verder…

Deze hadith staat in Hiernamaals |

De beste manieren om elkaar te groeten

“Een man passeerde de Boodschapper van Allah (Allah’s vrede en zegeningen zij met hem) terwijl hij met een paar anderen zat en zei: “As-Salaam alaikum (vrede zij met jullie).”

De Profeet (Allah’s vrede en zegeningen zij met hem) zei:

“(Hij zal) tien hasanat (krijgen).”

Een andere man passeerde en zei: “As-Salaam alaikum wa rahmatuAllaah (vrede zij met jullie en de Genade van Allah).”

De Profeet (Allah’s vrede en zegeningen zij met hem) zei:

“(Hij zal) twintig hasanat (krijgen).”

Een andere man passeerde en zei: “As-Salaam alaikum wa RahmatuAllaahi wa Barakaatuh (vrede zij met jullie en de Genade en Zegeningen van Allah).”

De Profeet (Allah’s vrede en zegeningen zij met hem) zei:

“(Hij zal) dertig hasanat (krijgen).”  Lees verder…

Deze hadith staat in Omgeving |

Zonden vergeven door bijwonen van vrijdaggebed

“Degene die de grote wassing (ghusl) verricht en dan naar het vrijdaggebed komt, bidt zoveel als voorgeschreven is voor hem, luistert naar de vrijdagpreek (khutbah) tot het voorbij is en dan bidt met hem (de imam), zal vergeven worden voor zijn zonden tussen die en de volgende vrijdag en drie extra dagen.”  Lees verder…

Deze hadith staat in Gebed |